•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Volume 48

Issue 2
May 2018
Chwyty perswazyjne w różnych dyskursach