•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Rola aktów illokucyjnych w kształtowaniu wizerunku prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Studium ogólnopolskich dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”

Abstract

The purpose of this article is to determine the role of the use of verbs illocutionary verdictives, exercitives, commissives, behabitives and expositives in building the press image. Author in the studies undertaken refers to the theory of speech acts of John Langshaw Austin and to journalistic issues of defining and creating the image. In the text are analysed press articles of magazines “Rzeczpospolita” and “Gazeta Wyborcza”, in the period between May 25, 2015 and August 15, 2015, for determining the image of the Polish Episcopal Conference in the dimension of his political engagement, after concluded the presidential election of 2015.

Polish Abstract

Celem artykułu jest określenie roli zastosowania czasowników illokucyjnych verdictives, exercitives, commissives, behabitives i expositives w budowaniu wizerunku prasowego. Autor w podjętych badaniach odwołuje się do pragmatycznej analizy działań językowych Johna Langshawa Austina oraz zagadnień prasoznawczych dotyczących definiowania i kreowania wizerunku. W tekście dokonana zostaje analiza tekstów ogólnopolskich dzienników „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza”, z okresu 25 maja–15 sierpnia 2015 r. pod kątem określenia wizerunku Konferencji Episkopatu Polski w wymiarze jej zaangażowania politycznego, po zakończonych wyborach prezydenckich w 2015 r.

Keywords

illocutionary acts, press image, elections, policy

Polish Keywords

akty illokucyjne, wizerunek prasowy, wybory, polityka

References

Austin J.L., How to Do Things with Words, Oxford 1975.

Austin J.L., Wypowiedzi performatywne, [w:] J.L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 311–334.

Dmochowski A., Kościół „Wyborczej”. Największa operacja resortowych dzieci, Lublin 2014.

Martinich A.P., Communication and Reference, Berlin 1984.

Osika G., Procesy i akty komunikacyjne, Kraków 2011.

Reichert J., Sprechakttheorie nach John Langshaw Austin, München 2009.

Sławek J., Obraz Kościoła katolickiego na łamach polskiej prasy codziennej z perspektywy realizowanych stereotypów, [w:] Język religijny dawniej i dziś, t. 1, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 396–406.

Zdunkiewicz D., Akty mowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 259–270.

Homilia Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka wygłoszona podczas Mszy Świętej w dniu zaprzysiężenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 6.08.2015, http://episkopat.pl/homilia-prymasa-polski-abp-wojciecha-polaka-wygloszona-podczas-mszy-swietej-w-dniu-zaprzysiezenia-prezydenta-rp-andrzeja-dudy/ [dostęp: 12.08.2016].

Kucharczak F., Jak Kościół łamał cieszę wyborczą, http://gosc.pl/doc/2505426.Jak-Kosciol-lamal-cisze-wyborcza [dostęp: 12.08.2016].

Lisicki P., Paweł Lisicki o miejscu „Rzeczpospolitej” na mapie polskiej prasy, pęknięciach na prawicy oraz o głębokim sensie wydarzeń po 10 kwietnia, rozm. przeprowadziła K. Wigura, „Kultura Liberalna” 2011, nr 3, 18.01, http://kulturaliberalna.pl/2011/01/18/pawel-lisicki-o-„rzeczpospolitej”-polskiej-prawicy-i-scenie-publicznej-po-10-kwietnia/ [dostęp: 12.08.2016].

List gratulacyjny Prezydium KEP do Prezydenta Andrzeja Dudy, 25.05.2015, http://episkopat.pl/list-gratulacyjny-prezydium-kep-do-prezydenta-andrzeja-dudy/ [dostęp: 12.08.2016].

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2015 roku. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, http://www.imm.com.pl/sites/default/files/raporty/najbardziej_opiniotworcze_media_w_2015.pdf [dostęp: 12.08.2016].

Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., art. 10.2, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/prawo-prasowe.pdf [dostęp: 12.08.2016].

Wittenberg A., „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” manipulują czy działają zgodnie z linią? Statystyki w służbie ideologii, http://natemat.pl/21123,gazeta-wyborcza-i-rzeczpospolita-manipuluja-czy-dzialaja-zgodnie-z-linia-statystyki-w-sluzbie-ideologii [dostęp: 12.08.2016].

Wstęp abp. Stanisława Gądeckiego do Mszy świętej inaugurującej urzędowanie nowego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 6.08.2015, http://episkopat.pl/wstep-do-mszy-swietej-inaugurujacej-urzedowanie-nowego-prezydenta-rzeczpospolitej-polskiej/ [dostęp: 12.08.2016].

Cytaty z radiomaryjnego zjazdu. Biskup, Kaczyński, Jasna Góra, „Gazeta Wyborcza” 2015, 16.07, s. 6.

[Frater in Christo], Czy jesteście gotowi na prawdę, „Gazeta Wyborcza” 2015, 14–16.08, s. 22–23.

Grochal R., In vitro i Duch Święty, „Gazeta Wyborcza” 2015, 25–26.07, s. 2.

Gulbinowicz H., Ojczyzna jest wolna, rozm. przeprowadził J. Nizinkiewicz, „Rzeczpospolita” 2015, 12.08, s. A6.

Hołub J., Radio Maryja: Dzięki Bogu wygrał Duda, „Gazeta Wyborcza” 2015, 16.06, s. 6.

Kondzińska A., Duda: To bzdura, że się nie da, „Gazeta Wyborcza” 2015, 7.08, s. 2.

Kondzińska A., Nawet prezydent podlega konstytucji, „Gazeta Wyborcza” 2015, 5.08, s. 6.

Kondzińska A., Szpala I., Cały dzień z Andrzejem Dudą, „Gazeta Wyborcza” 2015, 6.08, s. 3.

Kozłowska D., Katolicyzacja polityki, „Gazeta Wyborcza” 2015, 10.06, s. 9.

Krzyżak T., Czy Andrzej Duda ma zadatki na zbawiciela?, „Rzeczpospolita” 2015, 9.06, s. A8.

Krzyżak T., Kłopot z ceremoniałem, „Rzeczpospolita” 2015, 29.07, s. A5.

Krzyżak T., Księża kontra biskupi. Nowa linia podziału, „Rzeczpospolita” 2015, 11.08., s.A6.

Krzyżak T., Państwo wyznaniowe straszy, „Rzeczpospolita” 2015, 26.05, s. A2.

Krzyżak T., Politycy nie mogą żyć bez Kościoła, „Rzeczpospolita” 2015, 22.07, s. A9.

Kumor W., Sto dni gęgania, „Gazeta Wyborcza” 2015, 18–19.07, s. 2.

Majewski P., Duda chce być niezłomny, „Rzeczpospolita” 2015, 7.08, s. A4.

Makowski J., Między kropidłem a smartfonem, „Rzeczpospolita” 2015, 11.08, s. A11.

Mikołajewski J., Kongres racjonalnej Polski, „Gazeta Wyborcza” 2015, 12.06, s. 10.

Obirek S., Nie jest przesadą mówienie o iranizacji Polski, rozm. przeprowadziła D. Wodecka, „Gazeta Wyborcza” 2015, 18–19.07, s. 30–31.

Olejnik M., Habemus Dudam, „Gazeta Wyborcza” 2015, 7.08, s. 6.

Olejnik M., Jasny grom…, „Gazeta Wyborcza” 2015, 24.07, s. 4.

Olejnik M., Świecki pasterz, „Gazeta Wyborcza” 2015, 17.07, s. 2.

Orliński W., Hejterami się nie wygrywa, „Gazeta Wyborcza” 2015, 12.06, s. 8.

Siedlecka E., Dobro wspólne czy kościelne, „Gazeta Wyborcza” 2015, 8–9.08, s. 6.

Steinhagen D., Kościół z PiS na wybory, „Gazeta Wyborcza” 2015, 13.07, s. 4.

Środa M., Przyszłość należy do ateistów?, „Gazeta Wyborcza” 2015, 17.06, s. 2.

Środa M., W czwartek, „Gazeta Wyborcza” 2015, 5.08, s. 2.

Terlikowski T., Jak zostać nieostentacyjnym katolikiem, „Rzeczpospolita” 2015, 10.08, s.A2.

Wielowieyska D., Abp Dzięga i jego rewolucja moralna, „Gazeta Wyborcza” 2015, 7.08, s. 8.

Wielowieyska D., Andrzej Duda i biskupi, „Gazeta Wyborcza” 2015, 9.06, s. 5.

Wilgocki M., Zwolennicy i przeciwnicy obu prezydentów w jednym kościele, „Gazeta Wyborcza” 2015, 6.08, s. 3.

Wiśniewska K., Co ma Boże Ciało do in vitro?, „Gazeta Wyborcza” 2015, 5.06, s. 4.

Wiśniewska K., Czy Kościół pomógł Dudzie?, „Gazeta Wyborcza” 2015, 26.05, s. 8.

Wiśniewska K., Diecezjalne tuby PiS, „Gazeta Wyborcza” 2015, 24.06, s. 3.

Zdort D., Ciemny lud tego nie kupił, „Rzeczpospolita” 2015, 27.05, s. A6.

First Page

353

Last Page

373

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.