•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Serialowy obraz spotkania międzykulturowego Studium przypadku serialu Dziewczyny ze Lwowa

Abstract

The article focuses on the intercultural meeting between Poles and Ukrainians in the television series. The series Girls from Lviv was created by Poles and presents stories of Ukrainian migrating to Warsaw for economic reasons. The text attempts to show the major theme of the series from the perspective of intercultural communication. The reception series based on the reviews published in Ukrainian and Polish was discusses. Attention is paid to intercultural authors competences of media content, which concern the topic of the meeting between cultures.

Polish Abstract

Artykuł dotyczy sposobu pokazania spotkania międzykulturowego Polaków i Ukraińców w serialu telewizyjnym. Serial Dziewczyny ze Lwowa został stworzony przez Polaków i prezentuje historie Ukrainek migrujących do Warszawy z przyczyn ekonomicznych. W tekście podjęto próbę ukazania najważniejszych wątków serialu z perspektywy komunikowania międzykulturowego. Omówiono recepcję serialu na podstawie recenzji opublikowanych w języku ukraińskim i w języku polskim. Zwrócono uwagę na kompetencje międzykulturowe autorów treści medialnych, które dotyczą tematyki spotkania międzykulturowego.

Keywords

image of Ukraine in media, stereotypes, intercultural relations, intercultural communication, migration from Ukraine to Poland

Polish Keywords

obraz Ukrainy w mediach, stereotypy, spotkanie międzykulturowe, komunikowanie międzykulturowe, migracje Ukraińców do Polski

References

„Dziewczyny ze Lwowa” Anna Gorajska – sceniczne zwierzę młodego pokolenia (wywiad), 27.08.2015, http://www.telemagazyn.pl/artykuly/dziewczyny-ze-lwowa-anna-gorajska-sceniczne-zwierze-mlodego-pokolenia-wywiad-44812.html [dostęp: 7.08.2016].

„Dziewczyny ze Lwowa” podbiły Ukrainę, https://www.atmgrupa.pl/dlamediow/dziewczyny-ze-lwowa-podbily-ukraine/ [dostęp: 10.08.2016].

„Dziewczyny ze Lwowa” spod ręki twórców „Rancza”. Marzenia o lepszym życiu. Rozmowa W. Krzyżniaka z W. Adamczykiem, 28.08.2015, http://wyborcza.pl/1,90535,18637487,dziewczyny-ze-lwowa-spod-reki-tworcow-rancza-marzenia-o.html [dostęp: 16.08.2016].

„Dziewczyny ze Lwowa” to nowy serial komediowo-obyczajowy na antenie TVP1, http://www.lifestyle.newseria.pl/newsy/dziewczyny_ze_lwowa,p255744767 [dostęp: 7.08.2016].

Błeszyńska K.M., Komunikacja międzykulturowa jako negocjowanie znaczeń, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2013, t. 21, s. 139–154.

Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo dezinformacyjne, Warszawa 2008.

Jaroszewicz M., Kryzysowa migracja Ukraińców, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-10-19/kryzysowa-migracja-ukraincow [dostęp: 5.08.2016].

Kaczmarczyk B., „Dziewczyny ze Lwowa” to komedia pełna stereotypów. Ukraina w najgorszym świetle, http://natemat.pl/154395,obejrzelismy-dziewczyny-ze-lwowa-komedia-pelna-stereotypow [dostęp: 15.08.2016].

Kordasiewicz A., Scenariusz opresji wielokrotnych. Serial „Dziewczyny ze Lwowa”, „Kultura Liberalna” 2016, nr 375, 11, http://kulturaliberalna.pl/2016/03/15/dziewczny-ze-lwowa-scenariusz-opresji-wielokrotnych-recenzja/ [dostęp: 15.05.2016].

Korniychuk A., Zobaczyć niewidzialne dziewczyny ze Lwowa, http://www.tokfm.pl/blogi/instytut-spraw/2015/08/zobaczyc_niewidzialne_dziewczyny_ze_lwowa/1 [dostęp: 17.08.2016].

Podczarska M., „Dziewczyny ze Lwowa”: Ranczo po ukraińsku, http://swiatseriali.interia.pl/newsy/seriale/ukrainki-1142/news-dziewczyny-ze-lwowa-ranczo-po-ukrainsku,nId,1883684 [dostęp: 12.08.2016].

Rączka M., „Dziewczyny ze Lwowa” – wysoka oglądalność nowego serialu TVP1, http://naekranie.pl/aktualnosci/dziewczyny-ze-lwowa-wysoka-ogladalnosc-nowego-serialu-tvp1-749680 [dostęp: 12.08.2016].

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

Ting-Toomey S., Kurogi A., Cross-Cultural Interpersonal Communication, „International Journal of Intercultural Relations” 1993, t. 22, s. 187–225.

Ukrainki: nieporadne życiowo i zdolne tylko do sprzątania?, http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/nowy-serial-dziewczyny-ze-lwowa-klamie/3kyyyq5.amp [dostęp: 12.08.2016].

Wilczak J., Milion Ukraińców w Polsce: Kim są? Gdzie pracują? Niewidzialni, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1664626,1,milion-ukraincow-w-polsce-kim-sa-gdzie-pracuja.read [dostęp: 11.08.2016].

Пересунько Т., Правильний герой з України: у що втягнуть польське суспільство «Дівчата зі Львова», http://prostir.pl/lifestyle/15092101/ [dostęp: 16.06.2016].

Серіал «Дівчата зі Львова» вже побачили три мільйони й 720 тисяч поляків, http://dailylviv.com/news/kultura/serial-divchata-zi-lvova-vzhe-pobachyly-try-miliony-i-720-tysyach-polyakiv-video-23959 [dostęp: 15.06.2016].

Ткаченко О., У Польщі б’є глядацькі рекорди серіал про українських прибиральниць, http://naszwybir.pl/olga-tkachenko-proklyattya-divchat-zi-lvova/ [dostęp: 15.09.2016].

First Page

389

Last Page

404

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.