•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Motyw podróży w reportażu radiowym

Abstract

The article is an attempt to describe contemporary radio features focusing on the theme of travel. We point to different ways of talking about travel in this artistic radio form, through analysis and interpretation, we try to see how, and by which artistic devices, we can talk about worlds near and far, in a medium devoid of images. Our observations are based on listening to dozens of radio features created in recent years. We propose thematic categories for radio features, because the theme of travel is taken by the authors in various ways. In one case, the feature makers focus on the character of the traveler, in another on the journey itself. There are also programs presenting the journey as a kind of escape before war or terror. This diversity also applies to formal solutions. Radio features about travel are characterized by a large variety of stylistic, compositional and aesthetic features. We can also speak about the style of a particular artist, whose talent, sensitivity, ingenuity and aesthetics influence the style of individual programs about travel.

Polish Abstract

Artykuł jest próbą opisu współczesnych radiowych reportaży o tematyce podróżniczej. Wskazujemy na różne ujęcia podróży we wspomnianym gatunku oraz – analizując i interpretując wybrane audycje – staramy się zauważać, w jaki sposób i za pomocą jakich środków można w medium pozbawionym obrazu opowiadać o światach bliskich i dalekich. Swoje obserwacje oparłyśmy na wysłuchaniu kilkudziesięciu reportaży powstałych na przestrzeni ostatnich lat. Zaproponowałyśmy tematyczne kategorie podziału audycji, bowiem motyw podróży bywa podejmowany przez autorów w różny sposób. W jednym przypadku dziennikarze skupiają się na postaci podróżnika, w innym na samej podróży. Bywają również audycje przedstawiające podróż jako swoistą ucieczkę przed wojną czy terrorem. Wspomniana różnorodność dotyczy także formalnych rozwiązań. Radiowe reportaże podróżnicze cechuje duża różnorodność stylistyczna, kompozycyjna i estetyczna. Uprawnione jest także mówienie o osobliwości warsztatowej danego twórcy, którego talent, wrażliwość, pomysłowość i poczucie estetyki wpływają na styl konkretnej audycji podróżniczej.

Keywords

radio feature, travel, travel journalism

Polish Keywords

reportaż radiowy, podróż, dziennikarstwo podróżnicze

References

Bachura-Wojtasik J., Narracyjne formy radiowe jako przykłady artystycznych realizacji audiosfery, [w:] Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 63–80.

Bachura-Wojtasik J., Sygizman K., Autonarracje w reportażu radiowym [w druku].

Bauman Z., O turystach i włóczęgach, [w:] Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2013, s. 145–166.

Białek M., Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia, Scriptorium, Poznań–Opole 2010.

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

Brys E., The mechanics of emotion (tekst prywatny w posiadaniu autorek publikacji).

Brzozowska B., O czytaniu kiczu – turysta modny, [w:] Człowiek w podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009, s. 83–92.

Dobieszewski J., Teologia podróży, filozofia wędrówki, [w:] Człowiek w podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009, s. 31–39.

Kazimierczak M., W poszukiwaniu autentyczności turystyki kulturowej, [w:] Człowiek w podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009, s. 41–58.

Klimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.

Levi-Strauss C., Smutek tropików, przekł. A. Steinsberg, Wydawnictwo Opus, Łódź, 1992.

Lisowska-Magdziarz M., Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 27–42.

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przekł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2002.

Merski J., Kościelnik J., Podróże sposobem poznawania świata, [w:] Człowiek w podróży, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009, s. 205–211.

Mliczewska W., Na początku jest koniec. Na szlakach duchowości Majów, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2017.

Pawlikowska B., Moja praca, moja pasja, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, s. 463–469.

Piłatowska I., Reportaż jako artystyczny gatunek radiowy, „Media – Społeczeństwo – Kultura” 2009, nr 1(2), s. 30–39.

Pleszkun-Olejniczakowa E., O reportażu radiowym, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 115–123.

Podemski K., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Rejter A., Wzorzec tekstowy reportażu podróżniczego w aspekcie ewolucji gatunku mowy – próba syntezy, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, red. E. Malinowska, D. Rott, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s. 7–17.

Turos L., Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Wydawnictwo Ypsylon, Warszawa 2001.

Urry J., Spojrzenie turysty, przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008.

Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, red. D. Rott, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007.

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/55598/moja-afryka [dostęp: 7.04.2017].

http://www.polskieradio.pl/7/2934,Reszta-swiata [dostęp: 3.04.2017].

http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1589946,Mzungu-wrocil-reportaz-Doroty-JaskiewiczLebek [dostęp: 30.03.2017].

http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1625442,Maluchem-przez-Afryke-reportaz-Joanny-Boguslawskiej [dostęp: 7.04.2017].

http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1675930,Maluchem-przez-Azje-reportaz-Joanny-Boguslawskiej [dostęp: 7.04.2017].

http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1738827,Iran-jakiego-nie-znacie-%E2%80%93-reportaz-Katarzyny-Blaszczyk [dostęp: 7.04.2017].

http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1739783,W-poszukiwaniu-duchowosci-reportaz-Joanny-Boguslawskiej [dostęp: 30.03.2017].

http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/W-droge!-Weekendowy-poradnik-Tomka-Michniewicza [dostęp: 5.04.2017].

https://muza.com.pl/literatura-faktu/2613-na-poczatku-jest-koniec-na-szlakach-duchowosci-majow-9788328705036.html [dostęp: 30.03.2017].

https://www.facebook.com/reportaz/posts/1185960308147778:0 [dostęp: 2.04.2017].

First Page

11

Last Page

29

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.