•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Płatne treści w serwisach internetowych polskiej prasy codziennej

Abstract

This article concerns paid contents in the Internet services of the Polish daily press. It presents a short genesis of this phenomenon on local media markets, and it also presents an analysis of the online paid national and regional Polish newspapers. The analysis covers the scope of the systems of payment for access to online publications in online daily newspapers, payment models and their terms and conditions, as well as types of paid contents offered to the readers.

Polish Abstract

Artykuł dotyczy odpłatnych treści w serwisach internetowych polskiej prasy codziennej. Przedstawiono w nim krótką genezę tego zjawiska na krajowym rynku medialnym oraz wyniki analizy płatnych wydań internetowych gazet ogólnopolskich i regionalnych. Analiza objęła zakres występowania systemów opłat za dostęp do publikacji online w segmencie dzienników, modele i zasady płatności, a także rodzaje treści oferowanych czytelnikom za opłatą.

Keywords

paywall, paid contents

Polish Keywords

paywall, płatne treści

References

Buczek P., Górecka M., Płatny dostęp do treści mediów na przykładzie „The New York Timesa” i „Piano Media”, [w:] Prasa w dobie nowych mediów, red. R. Rozbicka, A. Staniszewski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 13–20.

Dziekan-Łanucha A., Polscy wydawcy prasowi wobec kryzysu dzienników drukowanych. Opis strategii przetrwania, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2014, nr 10/4, s. 9–24.

Kerger R., E-dylemat wydawców, „Press” 2010, nr 10, s. 61–62.

Majer J., Kup paywall, „Press” 2016, nr 11, s. 60–63.

Przybylski J., Cel: jeden procent, „Press” 2012, nr 9, s. 22–25.

100 tys. prenumerat cyfrowych Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/7,75398,21222052,gazeta-wyborcza-coraz-silniejsza-w-internecie-100-tys-prenumerat.html [dostęp: 20.03.2017].

Digital News Report 2016, http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-News-Report-2016.pdf [dostęp: 25.03.2017].

How digital subscriptions work at newspapers today, http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/paywall.html [dostęp: 27.03.2017].

http://plus.dziennikbaltycki.pl/polska-i-swiat/a/strajk-nauczycieli-na-pomorzu-szkoly-odwoluja-lekcje,11934172 [dostęp: 30.03.2017].

http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1027685,usluga-skarbowki-sporzadzenie-pit-przez-urzad.html [dostęp: 30.03.2017].

http://www.dziennikbaltycki.pl/edukacja/reforma-edukacji/a/w-piatek-strajk-generalny-nauczycieli-takze-na-pomorzu,11938083/ [dostęp: 30.03.2017].

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/619913,drodzy-czytelnicy,id,t.html [dostęp: 23.03.2017].

http://www.rp.pl/Podatki/303139966-PIT-2017-urzad-skarbowy-wyreczy-podatnika-w-wypelnieniu-deklaracji-podatkowej.html#ap-1 [dostęp: 30.03.2017].

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/digital-subscriptions-today/ [dostęp: 20.03.2017].

https://www.zkdp.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=83&lang=l [dostęp: 26.03.2017].

Internetowy haracz, http://www.tygodnikprzeglad.pl/internetowy-haracz/ [dostęp: 15.03.2017].

Korzystanie z Internetu, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF [dostęp: 25.03.2017].

Polscy wydawcy wprowadzają wspólną platformę sprzedaży treści Piano, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=35337 [dostęp: 20.03.2017].

Polska Press Grupa uruchamia Serwisy+, http://polskapress.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/polska-press-grupa-uruchamia-serwisy [dostęp: 21.03.2017].

Rp.pl wprowadza opłaty za dostęp on-line, http://www.internetstandard.pl/news/Rp-pl-wprowadza-oplaty-za-dostep-on-line,358344.html [dostęp: 15.03.2017].

The media’s risky paywall experiment: A timeline, http://theweek.com/articles/492336/medias-risky-paywall-experiment-timeline [dostęp: 15.03.2017].

Zbieranie opłat za treści internetowe to długoterminowa inwestycja, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/515281,zbieranie-oplat-za-tresci-internetowe-to-dlugoterminowa-inwestycja.html [dostęp: 27.03.2017].

Znika system dostępu do płatnych artykułów. Agora i Polska Press wolą własne platformy, http://businessinsider.com.pl/strategie/sprzedaz/koniec-platformy-dostepu-do-tresci-piano-media/t78g3wc [dostęp: 25.03.2017].

First Page

43

Last Page

52

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.