•  
  •  
 

Polish Title

Dziennikarstwo kulinarne a internetowe recenzje – wyzwanie czy zagrożenie?

Abstract

The article Food journalism versus e-reviews – challenge or threat? assesses the current situation in food journalism, which in today’s world is all about Internet reviews, “best” lists or restaurant ranking systems. The author reflects on why the Internet might become the enemy of informed food journalism, and presents the four main criteria for the evaluation of restaurants in reviews.

Polish Abstract

W artykule Dziennikarstwo kulinarne a internetowe recenzje – wyzwanie czy zagrożenie? autorka pochyla się nad niezwykle aktualnym zjawiskiem: powolnym, acz sukcesywnym wypieraniem dotychczasowych ekspertów z dziedziny dziennikarstwa kulinarnego przez internautów tworzących treści z zakresu gastronomii. W pierwszej części opracowania przedstawia, jakie zagrożenia płyną z nagromadzenia treści nieweryfikowanych, tworzonych pod wpływem impulsu lub bez poszanowania reguł gatunkowych. Jedną z tez artykułu jest stwierdzenie, że rosnąca popularność treści kulinarnych w Internecie i nie tylko łączy się również z coraz powszechniejszą turystyką kulinarną i biznesową. W dalszej części artykułu pojawiają się praktyczne porady dotyczące pisania głównie recenzji kulinarnych. Autorka szczegółowo omawia cztery kryteria oceny, które powinny znaleźć się w rzetelnych recenzjach kulinarnych. W podsumowaniu autorka podkreśla, że ów trend coraz powszechniejszego tworzenia treści nawiązujących do recenzji kulinarnych będzie nie tylko się utrzymywał, ale wzrastał, należy więc temu zagadnieniu poświęcać wiele uwagi.

Keywords

food journalism, food review, writing about food

Polish Keywords

dziennikarstwo kulinarne, recenzje kulinarne, turystyka kulinarna

References

Danowska A., Poważnie najedzony Teofilów, „Gazeta Wyborcza Łódź” 2014, 24.01, dodatek „Co Jest Grane”, s. 8.

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 Nr 88 poz. 553, tekst jednolity).

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008.

Danowska A., Punjab Garden – pakistańska restauracja, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,125594,12589732,Punjab_Garden___pakistanska_restauracja.html [dostęp: 7.04.2017].

Górecki P., Gastronauci.pl sprzedani. Kupują Hindusi z Zomato, http://wyborcza.pl/1,75398,16688243,Gastronauci_pl_sprzedani__Kupuja_Hindusi_z_Zomato.html [dostęp: 7.04.2017].

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,125594,12589732,Punjab_Garden___pakistanska_restauracja.html [dostęp: 7.04.2017].

Kelner pytający, czy smakowało, komentarz anonimowy, https://www.goldenline.pl/grupy/Zainteresowania/savoir-vivre-czyli-sztuka-zycia/kelner-pytajacy-czy-smakowalo,640320/#b26c,s254c [dostęp po zalogowaniu].

Królak A., Tłusty Czwartek. Gdzie kupisz najlepsze pączki?, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,21404846,tlusty-czwartek-ranking-paczkow-z-lodzkich-cukierni.html [dostęp: 10.04.2017].

Ponad 50 knajp otwartych w 2016, http://jemywlodzi.pl/artykuly/33-artykuly/1041-ponad-50-knajp-otwartych-w-2016-sprawdz-w-ilu-z-nich-byles [dostęp: 10.04.2017].

Pous2012, Nie polecam, recenzja lokalu Marmolada w Krakowie, https://pl.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g274772-d1650463-r384783449-Marmolada-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html [dostęp: 10.04.2017].

Raport Global Trust in Advertising, http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports-downloads/2012/global-trust-in-advertising-and-brand-messages.html [dostęp: 15.08.2016].

First Page

53

Last Page

63

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.