•  
  •  
 

Polish Title

Kategoria tożsamości i stereotypu w komunikacji religijnej. Próba hermeneutycznej interpretacji tekstów prasowych tygodnika „Newsweek Polska” w kontekście obrad synodu o rodzinie 2014–2015

Abstract

The author analyzes of selected newspaper articles published in the online version of the magazine Newsweek Polska, concerning the Synod of the Catholic Church in 2014 and 2015. The research concerns the presentation of the synod from the point of view of the categories of identity and stereotypes applied. The author uses the press content analysis method and the hermeneutic method.

Polish Abstract

Autor dokonuje analizy wybranych artykułów prasowych opublikowanych w wersji internetowej tygodnika „Newsweek Polska”, dotyczących obrad synodalnych Kościoła katolickiego w 2014 i 2015 roku. Badania omawiają sposób prezentacji synodu z punktu widzenia zastosowanych kategorii tożsamości i stereotypu. Autor wykorzystuje metodę analizy zawartości prasy oraz metodę hermeneutyczną.

Keywords

stereotype, identity, religious communication, press, hermeneutics of texts

Polish Keywords

stereotyp, tożsamość, komunikacja religijna, prasa, hermeneutyka tekstów

References

Breed W., Social control in the news room, „Social Forces” 1955, nr 4, s. 326–335.

Brzezińska A., Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej, [w:] Edukacja regionalna, red. A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 47–77.

Cho S.H., Gower K.K., Framing effect on the public’s response to crisis: Human interest frame and crisis type influencing responsibility and blame, „Public Relations Review”2006, nr 32.4, s. 420–422.

Draguła A., Bluźnierstwo okładkowe, „Więź” 2001, nr 54, s. 56–69.

Dyczewski L., Tożsamość religijna, [w:] Tożsamość religijna w nowoczesności, t. 10, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 9–28.

Entman R., Framing. Toward clarification of a fractured paradigm, „Journal of Communication” 1993, nr 4, s. 51–58.

Esser F., Pfetsch B., Meeting the Challenges of Global Communication and Political Integration: The Significance of Comparative Research in a Changing World, [w:] Comparing Political Communication: Theories, Cases and Challenges, red. F. Esser, B. Pfetsch, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 384–410.

Galtung J., Ruge M.H., The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers, „Journal of Peace Research”1965, nr 2.1, s. 64–90.

Gieber W., Cross the desk: a study of 16 telegraph editors, „Journalism Quarterly” 1956, nr 33, s. 423–432.

Kepplinger H.M., Bastian R., Der prognostische Gehalt der Nachrichtenwert-Theorie, „Publizistik” 2000, nr 45.4, s. 462–475.

Marcyński K., Komunikacja religijna i media, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016.

Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać, red. T. Gackowski, M. Łączyński, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.

Michalczyk S., Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Stowarzyszenie Thesaurus. Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2015.

Mielczarek T., Tabloidyzacja prasy opinii, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, t. 8/19, s. 25–43.

O’Neill D., Harcup T., News values and selectivity, [w:] The handbook of journalism studies, red. K. Wahl-Jorgensen, Thomas Hanitzsch, Routledge, New York–London 2009, s. 161–174.

Paleczny T., Socjologia tożsamości, Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2008.

Robinson G.J., Fünfundzwanzig Jahre Gatekeeper-Forschung. Eine kritische Rückschau und Bewertung, [w:] Gesellschaftliche Kommunikation und Information. Forschungsrichtungen und Problemstellungen. Ein Arbeitsbuch zur Massenkommunikation, red. J. Aufermann, H. Bohrmann, R. Sülzer, B. 1, Fischer Athenäum, Frankfurt am Main 1973, s. 344–355.

Rutczyńska I., Miś T., Trzebińska E., Wielorakie JA i jedność tożsamości: ujęcie doświadczeniowo-analityczne, „Roczniki Psychologiczne” 2003, nr 6, s. 5–25.

Schaff A., Stereotypy a działania ludzkie, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1981.

Shoemaker P., Vos T., Gatekeeping theory, Routledge, New York–London 2009.

Soroka S., The Gatekeeping Function: Distributions of Information in Media and the Real World, „The Journal of Politics” 2009, nr 74/2, s. 514–528.

Sosnowski A., Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczna – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2016.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Tridente G., Mastroianni B., La missione digitale – Comunicazione della Chiesa e social media, Edizioni Santa Croce, Roma 2016.

Uździcka M., Tożsamość, samoidentyfikacja, identyfikacja, [w:] Tożsamość w komunikowaniu. Zielonogórskie seminaria językoznawcze, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, s. 25–35.

Gajek M., Ks. Charamsa nie będzie tęczowym Marcinem Lutrem. Ale odniósł sukces: pokazał obłudę Kościoła, 5.10.2017, http://www.newsweek.pl/opinie/ks-krzysztof-charamsa-homoseksualny-teczowy-marcin-luter-,artykuly,371691,1.html [dostęp:26.02.2017].

Gajek M., Papież kontra polscy biskupi, 6.07.2015, http://www.newsweek.pl/opinie/papiez-franciszek-kosciol-homoseksualizm-rozwodnicy,artykuly,366321,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Kard. Marx: Rozwodnicy nie są chrześcijanami drugiej kategorii, 19.10.2014, http://www.newsweek.pl/swiat/kosciol-katolicki-synod-kard-reinhard-marx-rozwody-newsweek-pl,artykuly,350138,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Kim R., Polski ksiądz w Rzymie: Jestem gejem. Watykan: Musi opuścić miejsce pracy, 2.10.2015, http://www.newsweek.pl/swiat/krzysztof-charamsa-polski-ksiadz-jestem-gejem,artykuly,371554,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Komunia dla rozwodników? Abp Gądecki: To niebezpieczna zmiana ewangelii, 14.10.2015, http://www.newsweek.pl/polska/komunia-dla-rozwodnikow-abp-gadecki-to-niebezpieczna-zmiana-ewangelii,artykuly,372185,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Niemiecki kardynał: Wykluczenie to nie język Kościoła, 17.10.2014, http://www.newsweek.pl/swiat/niemiecki-kardynal-o-homoseksualistach-wykluczenie-to-nie-jezyk-kosciola,artykuly,350013,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Oficjalne orędzie synodu: Kościół musi być otwarty i nie może nikogo wykluczać, 18.10.2014, http://www.newsweek.pl/swiat/synod-biskupow-2014-oficjalne-stanowisko-rozwody-homoseksualizm-newsweek-pl,artykuly,350121,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Papież przeprasza za „ostatnie skandale”. Chodziło o księdza Charamsę?, 14.10.2015, http://www.newsweek.pl/swiat/papiez-franciszek-przeprasza-za-skandale-chodzilo-o-ks-krzysztofa-charamse-,artykuly,372191,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Polacy pomodlą się za homosynod, 14.10.2014, http://www.newsweek.pl/polska/watykan-na-synodzie-o-homoseksualizmie-i-rozwodnikach-na-newsweek,artykuly,349785,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Stanowisko papieża Franciszka to nie „darowy bilet na aborcję”, 2.09.2015, http://www.newsweek.pl/swiat/papiez-franciszek-stanowiskiem-ws-aborcji-przypomina-o-misji-kosciola,artykuly,369749,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Synod o rodzinie: Większe zrozumienie dla rozwodników, rewolucji nie ma, 25.10.2015, http://www.newsweek.pl/swiat/synod-o-rodzinie-wieksze-zrozumienie-dla-rozwodnikow,artykuly,372904,1.html [dostęp: 26.02.2017].

To pierwszy tak głośny coming out. Słynny watykanista o księdzu Charamsie, 3.10.2015, http://www.newsweek.pl/swiat/coming-out-ksiedza-charamsy-jak-zareaguje-watykan-, film,371648.html [dostęp: 26.02.2017].

Watykan upomina polskiego biskupa i przeprasza za skandale, 15.10.2015, http://www.newsweek.pl/swiat/papiez-franciszek-przeprasza-wiernych-ks-krzysztof-charamsa,artykuly,372253,1.html [dostęp: 26.02.2017].

Z gnoju nic się nie urodzi, 15.10.2014, http://www.newsweek.pl/swiat/klotnie-podczas-synodu-w-watykanie-konserwatysci-krytykuja-papieza,artykuly,349835,1.html [dostęp: 26.02.2017].

„Zawstydzający spektakl” na synodzie o rodzinie. „Rygoryści” walczą z „postępowcami”, 13.10.2015, http://www.newsweek.pl/swiat/synod-o-rodzinie-w-watykanie-spory-i-krytyka-papieza-franciszka,artykuly,372159,1.html [dostęp: 26.02.2017].

First Page

83

Last Page

101

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.