•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Blogosfera jako medium aktywizacji zawodowej nauczycieli. Rekonesans

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5179-0514 Podemska-Kałuża Anna

Abstract

The dynamic development of the information society and the omnipresence of ICTs has changed the work of Polish teachers. As a result of the expansion of digital forms, Polish teachers engage in various professional activities in cyberspace. The author indicated that Polish teachers have become extremely active on the internet, and she discussed the phenomenon of teacher blogs. A hugely interesting issue is the influence of blogs on teaching Polish in schools, and the development of teachers’ professional competences. The act of writing journals online may bring benefits for the digital school (by adapting teaching processes to the needs of tablet children and global teenagers, combining the methods typical for the technological revolution with traditional teaching tools). A review of blogs maintained on Facebook enabled the author to indicate various strategies of working with pupils, and the evolution of creative attitudes of Polish teachers.

Polish Abstract

Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego i wszechobecność technologii informacyjnych zmieniły warsztat nauczyciela języka polskiego. Z powodu ekspansji form cyfrowych szkolni poloniści podejmują bardzo różne działania zawodowe w cyberprzestrzeni. Autorka zwraca uwagę na intensywną aktywizację nauczycieli języka polskiego w Internecie i omawia fenomen blogów nauczycielskich. Niezwykle interesującym zagadnieniem jest oddziaływanie blogów na szkolną dydaktykę języka polskiego i rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli. Wydaje się, że pisanie dzienników w sieci może przynieść korzyści w cyfrowej szkole (dostosowanie procesów nauczania do potrzeb tabletowych dzieci i globalnych nastolatków, połączenie metod typowych dla rewolucji technologicznej z tradycyjnymi narzędziami dydaktycznymi). Przegląd blogów funkcjonujących na Facebooku umożliwił pokazanie różnych strategii pracy z uczniami i ewolucji postaw twórczych nauczycieli języka polskiego.

Keywords

teacher, Polish philological education, activity in the web, education blogs, information, cyberspace, social media, Facebook

Polish Keywords

nauczyciel, edukacja polonistyczna, aktywność w sieci, blogi edukacyjne, informacja, cyberprzestrzeń, portale społecznościowe, Facebook

References

Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, trans. Mirosława Marody, Kamila Pawluś, Janusz Stawiński, Sebastian Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warsaw 2007.

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Józef Bednarek (ed.), Difin, Warsaw 2014.

Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej, Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek (eds.), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2016.

Furmanek Marek, “Społeczeństwo sieciowe – człowiek w sieci”, in: Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, Marek Sokołowski (ed.), Oficyna Wydawnicza “Kastalia”, Olsztyn 2004, pp. 265–273.

Gromkowska-Melosik Agnieszka, “Feminizacja zawodu nauczycielskiego – ‘różowe kołnierzyki’ i paradoksy rynku pracy”, Studia Edukacyjne 2013, issue 25, pp. 85–100.

Huk Tomasz, “Edukacyjna wartość blogów internetowych”, Chowanna 2007, R. 50, vol. 2, pp. 142–157.

Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia, Władysław Jacek Paluchowski (ed.), trans. Małgorzata Ferenc-Michelson et al., Wydawnictwo Naukowe PWN , Warsaw 2009.

Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Tadeusz Zasępa (ed.), Częstochowa 2001.

Janczak Dorota, “Media społecznościowe kluczem do młodzieży”, Dyrektor Szkoły 2016, issue 6, pp. 52–55.

Janczak Dorota, “Nowe technologie – blog edukacyjny”, Meritum 2008, issue 4, pp. 95–97.

Janczak Dorota, “Wykorzystanie tabletów na lekcji”, Dyrektor Szkoły 2015, issue 11, pp. 56–59.

Jarecka Urszula, “Wirtualne więzi w globalizującym się świecie”, in: Kultura w czasach globalizacji, Małgorzata Jacyno, Aldona Jawłowska, Marian Kempny (eds.), IFiS PAN, Warsaw 2004, pp. 256–276.

Jędrzejko Mariusz, Morańska Danuta, Cyfrowi tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Dąbrowa Górnicza–Warsaw 2013.

Jonscher Charles, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, trans. Lech Niedzielski, Wydawnictwo Muza SA, Warsaw 2001.

Juza Marta, “Wiedza ekspercka i mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej”, Studia Socjologiczne 2007, issue 3, pp. 37–58.

Kozieł Agata, “Moda na bloga”, Ergo. Forum Wychowawców 2005, issue 12, pp. 20–21.

Majgier Katarzyna, “Internet jako przestrzeń komunikacyjna”, Przegląd Psychologiczny 2000, vol. 43, issue 2, pp. 157–172.

Matuzik Marcin, “Blog – nowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia”, Nowa Polszczyzna 2008, issue 1, pp. 33–35.

Matuzik Marcin, “Pamiętnik zagubiony w sieci”, Nowa Polszczyzna 2008, issue 4, pp. 44–47.

Maziarz Magdalena, “Rola mediów elektronicznych i edukacji medialnej w szkole. E-Twinning, Blogi i portale społecznościowe w komunikowaniu się z uczniem i przekazywaniu wiedzy”, in: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych: język, edukacja, semiotyka, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek (eds.), Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2009, pp. 240–254.

Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, Jadwiga Izdebska (ed.), Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008.

Michniuk Anna, “Aktywność internautów w mediach społecznościowych”, Wychowawca 2016, issue 11, pp. 7–9.

Motyl Karol, “Internetowe forum nauczycieli – wyzwanie dla pedeutologii”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, Year 2014, vol. XXIII , pp. 219–229.

Musiał Emilia, “Media społecznościowe – narzędzie cyfrowej szkoły”, Nowa Szkoła 2013, issue 10, pp. 13–20.

Ogonowska Agnieszka, “Internet jako przestrzeń i forma komunikacji. Cz. 1”, Nowa Polszczyzna 2006, issue 3, pp. 43–46.

Okuniewska Jolanta, “Facebook sposobem na...”, Głos Nauczycielski 2014, issue 32/33, p. 19.

Olcoń Marta, “Blog jako dokument osobisty – specyfika dziennika prowadzonego w Internecie”, Kultura i Społeczeństwo 2003, issue 2, pp. 123–143.

Padewski Jakub, “Blog w dydaktyce polonistycznej w gimnazjum: rekonesans”, Forum Nauczycieli 2011, issue 3, pp. 21–22.

Paliwoda Katarzyna, “Nauczanie blogowaniem”, Przegląd Edukacyjny 2009, issue 1, pp. 11–12.

Pezda Aleksandra, Koniec epoki kredy, Wydawnictwo Agora, Warsaw 2011.

Podemska-Kałuża Anna, “Szkolny polonista w sieci: formy autoprezentacji i autopromocji zawodowej”, in: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. Vol. 4, A. Kalisz, E. Tyc (eds.), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018, pp. 59–77.

Polcyn-Matuszewska Sylwia, “Facebook w edukacji”, Remedium 2015, issue 1, pp. 22–23.

Prokowska Teresa, “Blog jako narzędzie dydaktyczne w bibliotece szkolnej”, Biblioteka w Szkole 2014, issue 7–8, supplement “Biblioteka – Centrum Informacji”, pp. 13–15.

Pryłowska-Nowak Elżbieta, “Komunikacja poprzez media społecznościowe”, Meritum 2014, issue 4, pp. 44–48.

Przywara Barbara,“Współczesne formy autokreacji – blogi publicystyczne, serwisy społecznościowe, czaty”, in: Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i “technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Janusz Mucha, Zakład Wydawniczy “NOMOS”, Krakow 2010, pp. 119–129.

Romanowska Dorota, Lis Ewelina, “Tabletowe dzieci”, Newsweek 2015, issue 31, pp. 10–14.

Sikora Marcin, “Człowiek w teatrze życia sieciowego”, in: Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, Marek Sokołowski (ed.), Oficyna Wydawnicza “Kastalia”, Olsztyn 2004, pp. 377–385.

Sokół Maria, Sokół Radosław, Blog, więcej niż internetowy pamiętnik: przedstaw się światu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.

Stoppel Anna, “Nowe media w kampaniach wyborczych”, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2016, R. 9, issue 1, p. 205–217.

Szlagor Piotr, “Potencjał smartfonów i tabletów w nauczaniu przedmiotowym”, Meritum 2013, issue 4, pp. 75–77.

Szpunar Magdalena, “Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie”, in: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Lesław H. Haber, Marian Niezgoda (eds.), Wydawnictwo UJ, Krakow 2006, pp. 158–167.

Śliwerski Bogusław, Ped@gog w blogosferze, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Krakow 2008.

Tapscott Don, Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, trans. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2010.

Trojnar Mariusz, “Blog jako przestrzeń wymiany informacji”, Edukacja 2010, issue 2, pp. 104–111.

Wiaderek Marian, “Pomysły na blogi”, Biblioteka w Szkole 2011, issue 5, supplement “Biblioteka – Centrum Informacji”, issue 2, pp. 17–18.

Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości: wielość szans i dylematów = Modern society in virtualreality: the multitude of opportunities and dilemmas, Zdzisław Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik (eds.), Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Krakow 2014.

Zając Jan M., “Zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zawodowych”, in: Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Łukasz Jonak, Paweł Mazurek, Marta Olcoń, Anna Przybylska, Alek Tarkowski, Jan M. Zając (eds.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2006, pp. 153–175.

Zioło-Pużuk Karolina, “Media społecznościowe”, Dyrektor Szkoły 2014, issue 4, pp. 50–53.

BelferBlog | Blog by Dariusz Chętkowski, https://chetkowski.blog.polityka.pl/ [accessed on 31.08.2017].

Belferka w sieci, belferkawsieci.blogspot.com/ [accessed on 13.09.2017].

Belferka w sieci – Home | Facebook, https://d.facebook.com/belferkawsieci/ [accessed on 5.08.2019].

Blog, www.klasykaliteraturyifilmu.pl/ [accessed on 14.09.2017].

BLOG | POLSKI NA CZASIE SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO W ..., polskinaczasie.pl/blog/ [accessed on 12.07.2019].

Blogi nauczycieli » BLOG Szkoły z Klasą 2.0 – Blogi CEO, https://blogiceo.nq.pl/szko-la2zero/blogi-nauczycieli/ [accessed on 30.08.2017].

Blogi prowadzone przez Superbelfrów – Superbelfrzy RP, www.superbelfrzy.edu.pl/o--blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/ [accessed on 1.09.2017].

Blogowe inspiracje polonistyczne | Eduhoryzonty, www.eduhoryzonty.pl/blogowe-inspiracje-polonistyczne [accessed on 18.09.2017].

Blue School, blue-school.blogspot.com/ [accessed on 12.09.2017].

Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat – Don ..., lubimyczytac.pl/ksiazka/.../cyfrowa-doroslosc-jak-pokolenie-sieci-zmienia-nasz-swiat [accessed on 4.09.2017].

Edukacja z pasją – Blog dla ludzi, którzy do edukacji podchodzą z ..., www.edukacjaz-pasja.pl [accessed on 28.08.2017].

Językowe rozważania młodego polonisty, filologpolski.blogspot.com/ [accessed on 14.01.2019].

Karolina Jędrych – Google+, https://plus.google.com/103975141277783349343 [accessed on 13.09.2017].

Koniec epoki kredy – Aleksandra Pezda – Książka – Księgarnia ..., https://bonito.pl/k-90168062-koniec-epoki-kredy [accessed on 28.08.2017].

Lekcje na blogu – Silesion.pl, https://silesion.pl › Komentarz › Lekcje na blogu [accessed on 16.09.2017].

LekcjePolskiego, www.lekcjepolskiego.com/ [accessed on 12.09.2017].

Lekcje Polskiego – Pisze Karolina Starnawska, lekcjepolskiego.pl/ [accessed on 18.07.2019].

Lekcje Polskiego – Strona główna | Facebook, https://pl-pl.facebook.com › ... › Strona poświęcona edukacji [accessed on 5.08.2019].

Lubimy uczyć! taK&Mamy, lubimyuczyc.blogspot.com/ [accessed on 15.09.2017].

Nauczyciel w świecie TIK Cz.1. Blog edukacyjny – jak go założyć i ..., www.pbwnowysacz.pl/edc_user_data/dat_files/cz1_blog_edukacyjny.pdf [accessed on 30.08.2017].

Nauczyciele polskiego – Strona główna | Facebook, https://pl-pl.facebook.com/nauczycielepolskiego/ [accessed on 20.08.2017].

O blogu – Superbelfrzy RP, www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/ [accessed on 1.09.2017].

2017 – polonistk@przytablicy, polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/ [accessed on 19.07.2019].

polonistk@przytablicy, polonistkaprzytablicy.blogspot.com/ [accessed on 13.09.2017].

polonistk@przytablicy: Przypadki na okrągło, polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/10/przypadki-na-okrago.html [accessed on 21.10.2017].

Polonistka przy tablicy – Home | Facebook, https://www.facebook.com › Pages › Businesses › Education [accessed on 5.08.2019].

POLONIŚCI NA CZASIE Public Group | Facebook, https://www.facebook.com/groups/polskinaczasie/ [accessed on 20.07.2019].

Ranking 10 blogówedukacyjnych – Socjomania, https://socjomania.pl/ranking-10--blogow-edukacyjnych [accessed on 31.08.2017].

Takie tam po polsku, uczycielnica.blogspot.com/ [accessed on 13.09.2017].

Uczycielnica – Home | Facebook, https://www.facebook.com/uczycielnica/ [accessed on 5.09.2017].

Uczycielnica – Home | Facebook, https://www.facebook.com › Pages › Public Figure › Blogger [accessed on 5.08.2019]

Układanka na polskim, czyli Trimino! | Belferka w sieci, belferkawsieci.blogspot.com/2017/10/ukadanka-z-polskim-czyli-trimino.ht... [accessed on 26.10.2017].

Utkane z codziennych doświadczeń szkolnych, https://skokiporozum.blogspot.com/ [accessed on 13.07.2019].

Utkane z codziennych doświadczeń szkolnych – Home | Facebook, https://www.facebook.com › ... › Other › Brand › Website › Personal Blog [accessed on 5.08.2019].

Utkane z codziennych doświadczeń szkolnych: Zbiór przydatnych ..., https://www.pin-terest.com/pin/367324913345506254/ [accessed on 17.09.2017].

widziane oczami nauczyciela...: szkoła inaczej, szkolainaczej.blogspot.com/ [accessed on 12.09.2017].

widziane oczami nauczyciela...: szkoła inaczej, https://szkolainaczej.blogspot.com/ [accessed on 12.07.2019].

Widziane oczami nauczyciela – Home | Facebook, https://www.facebook.com › ... › Brand › Website › Education Website [accessed on 5.08.2019].

Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość ..., https://www.impul-soficyna.com.pl/.../wspolczesne-spoleczenstwo-w-wirtual... [accessed on 29.07.2019].

zakręcony belfer, zakreconybelfer.blogspot.com/ [accessed on 12.09.2017].

Zakręcony belfer – Strona główna | Facebook, https://pl-pl.facebook.com › ... › Strona poświęcona edukacji [accessed on 5.08.2019].

Zakręcony belfer – Strona kreatywnego nauczyciela języka polskiego ..., https://zakre-conybelfer.pl/ [accessed on 24.07.2019].

First Page

143

Last Page

162

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.