•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Komunikacja polityczna Niemiec jako stanu dojrzałej demokracji w kontekście kryzysu migracyjnego drugiej dekady XXI wieku

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0099-4327 Leśniczak Rafał

Abstract

The aim of the article is the media and political analysis of the political discourse of German Chancellor Angela Merkel regarding refugees, launched by the famous slogan Wir schaffen das! The time study covers the period from 31.08.2015 to 28.02.2017. The author uses the system analysis method and the content analysis method. The research material is the texts published on the “Wirtualna Polska” portal.

Polish Abstract

Celem artykułu jest analiza medioznawcza i politologiczna dyskursu politycznego kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, dotyczącego uchodźców, zapoczątkowanego słynnym sloganem Wir schaffen das! Czas badań obejmuje okres od 31.08.2015 do 28.02.2017. Autor wykorzystuje metodę analizy systemowej oraz metodę analizy zawartości. Materiał badawczy stanowią teksty opublikowane na portalu „Wirtualna Polska”.

Keywords

political communication, theory of news values, Angela Merkel, migration crisis

Polish Keywords

komunikowanie polityczne, teoria wartości informacji, Angela Merkel, kryzys migracyjny

References

Antoszewski Andrzej, “Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji”, [in:] Studia z teorii polityki, eds. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, vol. 3, pp. 7–21.

Bergem Wolfgang, “Die Flüchtlingskrise als Identitätskrise. Multiple Identitäten als Voraussetzung und Merkmal erfolgreicher Integration von Migrantinnen und Migranten”, Diagonal 2016, issue 37(1), pp. 351–360, https://doi.org/10.14220/digo.2016.37.1.351

Burton Michael, Gunther Richard, Higley John, “Introduction: Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe: an overview”, [in:] Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, eds. J. Higley, R. Gunther, Cambridge University Press 1992, pp. 1–37, https://doi.org/10.1017/CBO9781139173902.002

Dubslaff Valérie, “Crise des réfugiés et crispations identitaires: l’Allemagne en proie au national-populisme”, Allemagne d’aujourd’hui 2016, issue 2, pp. 20–28, https://doi.org/10.3917/all.216.0020

Funke Hajo, “Kriege, Flüchtlinge, Menschenrechte, Terror und die Gefahren von rechts als besondere politische Herausforderungen”, [in:] Flüchtlinge, eds. C. Ghaderi, T. Eppenstein, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2017, pp. 31–49, https://doi.org/10.1007/978-3-658-15741-8_2

Hegre Håvard, “Toward a democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war, 1816–1992”, American Political Science Association 2001, vol. 95, issue 1, pp. 33–48, https://doi.org/10.1017/S0003055401000119

Huntington Samuel, Trzecia fala demokratyzacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1995.

Koźbiał Krzysztof, “Kryzys demokracji na Wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu”, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2016, vol. 49, pp. 138–153, https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.08

Krell Christian, Meyer Thomas, Mörschel Tobias, “Demokratie in Deutschland. Wandel, aktuelle Herausforderungen, normative Grundlagen und Perspektiven”, [in:] Demokratie in Deutschland. Zustand – Herausforderungen – Perspektiven, eds. T. Mörschel, C. Krell, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2012, pp. 9–30, https://doi.org/10.1007/978-3-531-94305-3_1

Markowski Radosław, Populizm a demokracja, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warsaw 2004.

Mehring Reinhard, “Goethes Flüchtlinge: Poetisierung des Dramas”, Zeitschrift für Religions-und Geistesgeschichte 2016, issue 68(4), pp. 313–333, https://doi.org/10.1163/15700739-90000248

Michalczyk Stanisław, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, “Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2015.

Mihr Anja, “Demokratie, Menschenrechtskultur und Menschenrechtsbildung in Deutschland”, [in:] Menschenrechtsbildung. Bilanz und Perspektiven, eds. C. Mahler, A. Mihr, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, pp. 219–231, https://doi.org/10.1007/978-3-322-81001-4_18

Moroska Aleksandra, “Delegalizacja partii politycznych jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Analiza na przykładzie Niemiec”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010, issue 5, pp. 155–176.

Sekuła Paulina, Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow 2009.

Siedschlag Alexander, Politische Institutionalisierung und Konflikttransformation: Leitideen, Theoriemodelle und europäische Praxisfälle, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Berlin 2000, https://doi.org/10.1007/978-3-663-11082-8

Solarz Radosław, Kulturowe uwarunkowania procesu przekształceń polskiego systemu politycznego w latach 90., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Szyja Bartosz, “Zjawiska niepokojące na obszarze konsolidacji polskiej demokracji u schyłku pierwszej dekady XXI wieku – wybrane aspekty”, Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon 2013, issue 5, pp. 199–222.

Żyromski Marek, “Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?”, Przegląd Politologiczny 2014, issue 4, pp. 77–85, https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.5

aar/Reuters/AFP/dpa, Jean-Claude Juncker: “Die Geschichte wird Angela Merkel recht geben”, 17.02.2016, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-jean-claude-juncker-staerkt-angela-merkel-a-1077757.html [accessed on: 9.04.2019].

Angela Merkel broni swoich decyzji. Ale chce zaostrzyć prawo deportacyjne, 18.01.2017, http://wiadomosci.wp.pl/angela-merkel-broni-swoich-decyzji-ale-chce-zaostrzyc-prawo-deportacyjne-6081416625960065a [accessed on: 9.04.2019].

Angela Merkel broni swojej polityki migracyjnej oraz systemu relokacji uchodźców w UE, 28.08.2016, https://wiadomosci.wp.pl/angela-merkel-broni-swojej-polityki-migracyjnej-oraz-systemu-relokacji-uchodzcow-w-ue-6030978667836033a [accessed on: 9.04.2019].

Angela Merkel dla “Sueddeutsche Zeitung”: hasło “damy radę” było słuszne, 31.08.2016, https://wiadomosci.wp.pl/angela-merkel-dla-sueddeutsche-zeitung-haslo-damy-rade-bylo-sluszne-6031887478014593a [accessed on: 9.04.2019].

apa, pap, Niemcy. Merkel składa samokrytykę, broni swej polityki migracyjnej, 19.09.2016, http://wyborcza.pl/7,75399,20716132,niemcy-merkel-sklada-samokrytyke-broni-swej-polityki-migracyjnej.html [accessed on: 9.04.2019].

arb, Szef KE Jean Claude-Juncker chwali Angelę Merkel za politykę imigracyjną, 17.02.2016, http://www.rp.pl/Uchodzcy/160219377-Szef-KE-Jean-Claude-Juncker-chwali-Angele-Merkel-za-polityke-imigracyjna.html#ap-1 [accessed on: 9.04.2019].

Aust Stefan, Bewarder Manuel, Büscher Wolfgang, Lutz Martin, Malzahn Claus Ch., Herbst der Kanzlerin. Geschichte eines Staatsversagens, 9.11.2015, https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html [accessed on: 9.04.2019].

Blume Georg, Brost Marc, Hildebrandt Tina, Hock Alexej, Klormann Sybille, Köckritz Angela, Krupa Matthias, Lau Mariam, von Randow Gero, Theile Merlind, Thumann Michael, Wefing Heinrich, Grenzöffnung für Flüchtlinge. Was geschah wirklich?, 22.08.2016, http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich [accessed on: 9.04.2019].

dpa, Gauck unterstützt Merkel: Deutschland ist kein sinkendes Schiff, 13.08.2016, http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/gauck-unterstuetzt-merkel-deutschland-ist-kein-sinkendes-schiff-14386757.html [accessed on: 9.04.2019].

Fabisiak Michał, Dlaczego Niemcy zaprosili uchodźców do Europy? “Pomagają ofiarom wojny” i nie tylko, 10.09.2015, http://wiadomosci.wp.pl/dlaczego-niemcy-zaprosili-uchodzcow-do-europy-pomagaja-ofiarom-wojny-i-nie-tylko-6027693645431425a [accessed on: 9.04.2019].

Freedom in the World report 2016, https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf [accessed on: 9.04.2019].

Geyer Christian, Angela Merkels “Wir schaffen das” in der Flüchtlingspolitik, 20.09.2016, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/angela-merkels-wir-schaffen-das-in-der-fluechtlingspolitik-14443464.html [accessed on: 9.04.2019].

IMM: Najbardziej opiniotwórcze media w 2016 roku, http://www.proto.pl/aktualnosci/imm-najbardziej-opiniotworcze-media-w-2016-roku [accessed on: 9.04.2019].

Kämper Vera, Ausländische Presse zur Flüchtlingskrise. Vorbild Deutschland, 1.09.2015, http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlingskrise-auslaendische-medien-loben-deutschland-als-vorbild-a-1050931.html [accessed on: 9.04.2019].

Merkel Angela, “Aus tiefer Überzeugung”, interview by S. Braun, E. Roll, 30.08.2016, http://www.sueddeutsche.de/politik/bundeskanzlerin-angela-merkel-im-interview-aus-tiefer-ueberzeugung-1.3141421 [accessed on: 9.04.2019].

Merkel w ogniu krytyki. “Nie wszyscy chcą być rządzeni według niemieckich wzorów”, 28.08.2016, https://wiadomosci.wp.pl/merkel-w-ogniu-krytyki-nie-wszyscy-chca-byc-rzadzeni-wedlug-niemieckich-wzorow-6030876726117505a [accessed on: 9.04.2019].

Odmienne stanowiska Niemiec i Czech w sprawie uchodźców, 26.08.2016, https://wiadomosci.wp.pl/odmienne-stanowiska-niemiec-i-czech-w-sprawie-uchodzcow-6030049562079873a [accessed on: 9.04.2019].

Parfieniuk Adam, Tak Afgańczycy próbują dostać się na Zachód. Stare szlaki są dla nich zamknięte, dlatego wybierają Moskwę, Indie, a nawet Kubę, 20.04.2016, http://wiadomosci.wp.pl/tak-afganczycy-probuja-dostac-sie-na-zachod-stare-szlaki-sa-dla-nich-zamkniete-dlatego-wybieraja-moskwe-indie-a-nawet-kube-6025269823034497a [accessed on: 9.04.2019].

Riedel Anette, Kritik an deutscher Flüchtlingspolitik, 4.12.2015, http://www.deutschlandfunk.de/eu-ratspraesident-donald-tusk-kritik-an-deutscher.1773.de.html?dram:article_id=338782 [accessed on: 9.04.2019].

Riegert Bernd, Merkel und Hollande: Gemeinsam für Flüchtlinge, 7.01.2015, http://www.dw.com/de/merkel-und-hollande-gemeinsam-für-flüchtlinge/a-18766895 [accessed on: 9.04.2019].

Rząd centralny Niemiec i władze landów będą odsyłać imigrantów, 10.02.2017, https://wiadomosci.wp.pl/rzad-centralny-niemiec-i-wladze-landow-beda-odsylac-imigrantow-6089463211447425a [accessed on: 9.04.2019].

Übereinstimmung in Flüchtlingsfrage. Merkel und Renzi: Nicht jeder kann bleiben, 31.08.2016, http://www.n-tv.de/politik/Merkel-und-Renzi-Nicht-jeder-kann-bleiben-article18541126.html [accessed on: 9.04.2019].

“Welt am Sonntag”: więcej imigrantów wjeżdża do Niemiec z Polski, 12.06.2016, http://wiadomosci.wp.pl/welt-am-sonntag-wiecej-imigrantow-wjezdza-do-niemiec-z-polski-6027382910497921a [accessed on: 9.04.2019].

Zgrzyty w rządzie Niemiec. Wicekanclerz Gabriel krytykuje politykę migracyjną Merkel, 28.08.2016, https://wiadomosci.wp.pl/zgrzyty-w-rzadzie-niemiec-wicekanclerz-gabriel-krytykuje-polityke-migracyjna-merkel-6030982387770497a [accessed on: 9.04.2019].

First Page

499

Last Page

515

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.