•  
  •  
 

Title

Halina Evert-Kappesowa, (Co-)Founder of Post-War Polish Byzantine Studies

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8837-7376 Kolbuszewska Jolanta

Abstract

This article aims to expand information on the life and academic career of a historian from Łódź, the co-founder of Polish post-war Byzantine studies – Halina Evert-Kappesowa. Based on student files preserved at the University of Warsaw, as well as employee and promotion records in the Archives of the University of Łódź, the author has established facts such as the date and place of Kappesowa’s birthday, subsequent stages of education and reasons for her delayed promotions. She has also addressed Evert-Kappesowa’s achievements and their reception. This paper provides vital additions to the debate on the contribution of female historians to the development of Polish history.

The text consists of two parts; the first is devoted to the biography of the heroine and her research interests. The second concerns the course of her scientific career.

Keywords

Halina Evert-Kappesowa, biography, scientific career, history of historiography, Byzantine studies, PRL

References

Akta egzaminacyjne Kappes H., Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. RP UW W Hum UEM 5496.

Akta osobowe Evert-Kappesowa H., Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, ref. 12981.

Akta osobowe pracowników naukowych, Kappes H., Archiwum Akt Nowych, Zbiór Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, series 26.2, ref. 3193.

Akta profesorskie Evert-Kappesowa H., Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, ref. 140.

Akta studenckie Kappes H., Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, ref. 1789.

Akta studenckie Kappes H., Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, ref. RP 44616.

Evert-Kappesowa H., Bizantynistyka w Polsce, [in:] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, trans. supervised by H. Evert-Kappesowa, Warszawa 1967.

Evert-Kappesowa H., Evert Ludwik Józef (1863–1945), [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. VI, Kraków 1948, p. 323–324.

Evert-Kappesowa H., Historie Konstantynopolitańskie, Warszawa 1964.

Evert-Kappesowa H., List do Redakcji, “Przegląd Historyczny” 56.2, 1965, p. 350–352.

Evert-Kappesowa H., [rec.:] Tadeusz Wasilewski, Słowianie w IX w. Studia z dziejów stosunków politycznych i kulturalnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, p. 234, 2 cartes – “Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines” 35.1, 1974, p. 57–60.

Evert-Kappesowa H., Wstęp, [in:] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, trans. supervised by H. Evert-Kappesowa, Warszawa 1967.

Kappesowa H., Studia nad historią wsi bizantyńskiej w VII–IX wieku, Łódź 1963.

Kappesowa H., Zwolski B., Historia starożytna dla klasy VIII, Warszawa 1958.

Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, ed. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, vol. I, Wrocław 1961; vol. II, Wrocław 1964.

Biblioteka Sejmowa, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000383&find_code=SYS&local_base=ARS10

Ceran W., Halina Evert-Kappesowa (27 XII 1904 – 10 VI 1985), “Kwartalnik Historyczny” 93, 1986, p. 293–296.

Ceran W., Prof. dr Halina Evert-Kappesowa i jej dorobek w badaniach nad dziejami Bizancjum, “Eos” 75, 1987, p. 229–241.

Ceran W., Prof. Halina Evert-Kappesowa, “Głos Robotniczy” 2 July 1985, no. 152, p. 4.

Ceran W., Profesor dr Halina Evert-Kappesowa. Sylwetka uczonej i pedagoga, “Rocznik Łódzki” 23, 1975, p. 5–14.

Dąbrowska M., Posłowie. Halina Evert-Kappesowa – uczennica Haleckiego i Zakrzewskiego, [in:] Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, ed. M. Dąbrowska, Łódź 2015, p. 309–313.

Dąbrowska M., Profesor Halina Evert-Kappesowa i Madame Dupont, “Przegląd Nauk Historycznych” 12, 2013, p. 193–219.

Kita J., Halina Evert-Kappesowa (27 grudnia 1904 – 10 czerwca 1985), [in:] Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Pro memoria, Łódź 2015, p. 55–58.

Kompa A., Halina Janina Evert-Kappesowa (Kappes), [in:] Biographical Dictionary of Polish Women Classicists. 20th Century, ed. E. Olechowska, Warsaw 2018, p. 79.

Krawczuk A., Uwagi metodyczne o podręczniku H. Evert-Kappesowej i B. Zwolskiego, Historia starożytna dla klasy VIII, PZWS Warszawa 1960, “Wiadomości Historyczne” 4.1, 1961, p. 43–45.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, ed. J.M. Majchrowski, G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994.

Ostrogorski G., Przedmowa autora do wydania polskiego, [in:] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, trans. supervised by H. Evert-Kappesowa, Warszawa 1967.

Pieczonka M., Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert, Michalski. Działalność wydawnicza, Kraków 1992.

Polska Encyklopedia Szlachecka, vol. II; vol. X, ed. S.J. Starykoń-Kasprzycki, Warszawa 1938.

Skład osobowy i spis wykładów na rok 1946–1947, Łódź 1947; 1952–1953, Łódź 1953; 1955–1956, Łódź 1956; 1963–1964, Łódź 1964; 1964–1965, Łódź 1966; 1966–1967, Łódź 1970.

Słownik Biograficzny Historyków Łódzkich, ed. J. Kita, R. Stobiecki, Łódź 2000.

Wasilewski T., Wipszycka E., Listy do Redakcji, “Przegląd Historyczny” 56.2, 1965, p. 353–355.

Wasilewski T., Wipszycka E., [rec.:] Studia nad historią wsi bizantyńskiej w VII–IX wieku, Halina Evert-Kappesowa, Łódź 1963 – “Przegląd Historyczny” 55.4, 1963, p. 669–673.

First Page

361

Last Page

381

Language

eng

Share

COinS