•  
  •  
 

Volume 11, Issue 1 (2021)

Article

PDF

Observations on the Portrayal of the Ruler in the Novels of Leo VI
Grigorios Papagiannis, Maria Tziatzi-Papagianni, Vasileios-Alexandros Kollias, and Anastasia Nikolaou