•  
  •  
 

Title

ПРЕДРАГ КОМАТИНА, „Church Policy of Byzantium from the End of Iconoclasm to the Death of Emperor Basil I”, Византолошки институт Срcпке академије наука и уметности, Посебна издања, књига 43, Беoград 2014, pp. 382

Russian Title

ПРЕДРАГ КОМАТИНА, „Црквена политика Византије од крајa иконоборства до смрти цара Ваcилија I”, Византолошки институт Срcпке академије наука и уметности, Посебна изда и уметности, Посебна издања, књига 43, Беoград 2014, pp. 382

First Page

380

Last Page

381

Language

eng

Share

COinS