•  
  •  
 

Title

Marcin Böhm, Rola flot obcych w procesie ostatecznego rozkładu sił morskich cesarstwa bizantyńskiego (1118–1204) [The Role of Foreign Fleets in the Decomposition of the Naval Forces of Byzantium], Napoleon V, Oświęcim 2016, pp. 239

References

Böhm M., Flota i polityka morska Aleksego I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej w XI wieku i jegoprzezwyciężenie przez Aleksego I Komnena, Kraków 2012.

Böhm M., Konstantynopolitańska eskadra cesarska w dobie panowania Komnenów (1081–1185), [in:] Miasto na skrzyżowaniu morz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miastoportowe, ed. M.J. Leszka, K. Marinow, Łódź 2016 [= Byzantina Lodziensia, 23], p. 47–62.

Böhm M., The Mediterranean Sea in the martime Policy of the Byzantine emperors in the VI Century, “InternationalLetters of Social and Humanistic Sciences”6, 2013, p. 75–85.

Böhm M., Remarks on the History of the Navy of the Empire of Nicaea in the Light of the Chronicle of Georgios Akropolites, “International Letters of Social andHumanistic Sciences” 74, 2016, p. 54–57.

Böhm M., Transport morski normańskich koni w trakcie działań wojennych Boemunda na Bałkanach w latach 1107–1108, “Vox Patrum. Antyk Chrześcijański”63, 2015, p. 429–443.

First Page

272

Last Page

274

Language

eng

Share

COinS