•  
  •  
 

Title

Τεοφύλακτος Σιμοκάττης, Οικουμενικὴ ἱστορία / Teofilakt Simokatta, Historia powszechna, przekład, wstęp, komentarz i indeksy Anna Kotłowska, Łukasz Różycki

References

Ambrosius, De obitu Theodosii / Św. Ambroży, Mowa na śmierć Teodozjusza, trans. A. Kotłowska, introd.K. Ilski, Poznań 2008.

Ambrosius, De obitu Valentiniani / Św. Ambroży, Mowa na śmierć Walentyniana, trans. A. Kotłowska, ed. K. Ilski, Poznań 2007.

Feofilakt Simokatta, Istorija, trans. N.V. Pigulevskaja, Моskva 1957.

The History of Theophylact Simocatta, trans. M. Whitby, M. Whitby, Oxford 1986.

Kotłowska A., ᾽Ἀναβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ… Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków, Poznań2013.

Kotłowska A., Obraz dziejów w Chronici canones Euzebiusza z Cezarei, Poznań 2009.

Kotłowska A., Różycki Ł., The Battle of Solachon of 586 in light of the works of Theophylact Simocatta and Theophanes Confessor (Homologetes), “Travaux etMemoires” 19, 2015, p. 315–327.

Kotłowska A., Różycki Ł., The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta,“Vox Patrum. Antyk Chrześcijański” 36, 2016,p. 353–382.

Księga eparcha, trans., A. Kotłowska, introd. K. Ilski, Poznań 2010.

Różycki Ł., Description de l’Ukraine in light of De Administrando Imperio: Two Accounts of a Journey along the Dnieper, “Byzantinoslavica” 72, 2014, p. 122–135.

Różycki Ł., Fear – elements of Slavic “psychological warfare”, “Journal of Ancient History and Archeology”2.1, 2015, p. 23–29.

Różycki Ł., Mauricii Strategicon. Praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, Poznań 2015,pp. 262 [= Labarum, 13].

Różycki Ł.,Wszystkie okręty cesarza. Rozważania nad stanem rzymskiej marynarki wojennej za panowania cesarza Maurycjusza (582–602), [in.:] Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, ed.M.J. Leszka, K. Marinow, Łódź 2016 [= Byzantina Lodziensia, 23], p. 17–45.

Testimonia najdawniejszych dziejow Słowian, seria grecka, z. 6: Pisarze wieku XI, trans. A. Kotłowska, cooper. A. Brzóstkowska, Warszawa 2013.

Theophülaktosz Szimokattész, Világtörténelem, trans. T. Olajos, Budapest 2012.

Theophylaktos Simokates, Geschichte, trans., ed. P. Schreiner, Stuttgart, Stuttgart 1985.

Whitby M., The Emperor Maurice and his Historian Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare,Oxford 1988.

First Page

274

Last Page

276

Language

eng

Share

COinS