•  
  •  
 

Title

Food of Plant Origin in the Life of Early Medieval Bulgarians (End of 7th – Beginning of 11th Century)

Abstract

The article surveys the available data on food of plant origin used in the period of the First Bulgarian Empire. The information is based on written sources and paleobotanical data, which show the presence of diverse plants used for food. It is also evident that these data are rather scarce compared to those from Byzantium. No food recipes have survived from this period, but there is some secondary evidence allowing the reconstruction of some foods. It suggests that grain porridges, rather than bread, were the main food.

Keywords

First Bulgarian Empire, food, vegetables, grains, fruits, sources, palaeobotanics, Porridge, bread and bread making

References

Chronique de Michel le Syrien patriarch jacobite d’Antioch 1166–1199, ed. J.-B. CHABOT, vol. III, Paris 1905.

Geoponiki. Vizantijskaja selskochozjajstvennaja ènciklopedija X veka, ed., trans. E. È. Lipšic, Moskva–Leningrad 1960.

Grigorij Antioh, [in:] FGHB, vol. VІІ, ed. G. Cankova-Petkova et al., Sofija 1968, p. 264–272.

Joan Ekzarh, Šestodnev, ed., trans. N.C. Kočev, Sofija 2000.

Letopisec ellinskij i rimskij, vol. І, Tekst, ed. O.V. Tvorogov, Sankt-Peterburg 1999.

Maurice’s Strategikon. Handbook of Byzantine Military Strategy, trans. G.T. DENNIS, Philadelphia 1984.

Psevdomavrikij, [in:] FGHB, vol. ІІ, ed. Iv. Dujčev et al., Sofija 1959, p. 273–290.

Stara bălgarska literatura, vol. IV, ed. Kl. Ivanova, Sofija 1986.

Svidas, [in:] FGHB, vol. V, ed. G. Cankova-Petkova et al., Sofija 1964, p. 308–310.

Das Strategikon des Maurikios, ed. G.T. Dennis, Vindobonae 1981 [= Corpus fontium historiae byzantinae, 17].

Zemedelski zakon, [in:] FGHB, vol. ІІІ, ed. Iv. Dujčev et al., Sofija 1960, p. 209–220.

Babić B., Crepulja, crepna, podnica–posebno značajan oslonac za atribuciju srednjovekovnih arheoloških nalazišta Balkanskog poluostrova Slovenima poreklom sa istoka, [in:] Materijali IX. Simpozijum srednjevekovne sekcije Arheološkog društva Jugoslavije, Belgrade 1972, p. 101–123.

Balabanov T., Selište v jugozapadnata čast na Vănšnija grad na Pliska, [in:] Pliska – Preslav, vol. X, ed. R. Rašev, Varna 2004, p. 101–166.

Budilovič A.S., Pervobytnye slavjane v ich jazyke, byte i ponjatijach po dannym leksikal’nym, Kiev 1878.

Cankova-Petkova G., Tivčev P., Novi danni za istorijata na Sofijskata oblast prez poslednite desetilelija na vizantijskoto vladičestvo, “Известия на Института за История” / “Izvestija na Institutaza Istorija” 14/15, 1964, p. 315–324.

Cibranska-Kostova M., Pokajnata knižnina na Bălgarskoto srednovekovie ІХ–ХVІІІ v., Sofija 2011.

Curta F., The Making of Slavs. History and Archaeology of Lower Danube Region, c. 500–700., Cambridge 2001.

Darrouzes J., Deux lettres de Gregoire Antiochos ecrites de Bulgarie vers 1173, “Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines” 23.2, 1963, p. 276–284.

De Wet J.M.J., Millets, [in:] The Cambridge World History of Food, vol. I, ed. K.F. Kiple, K.C Orneals, Cambridge 2000, p. 112–121.

Dimitrov D., Masata săbira, masata razdelja: hranata i hraneneto văv Vizantija i različijata po otnošenie na hranitelnite navici prez Srednovekovieto, [in:] Standarti na vsekidnevieto prez Srednovekovieto i Novoto vreme, ed. K. Mutafova, N. Hristova, I. Ivanov, G. Georgieva, Veliko Tărnovo2012, p. 21–32.

Dončeva-Petkova L., Sgradi pri južnija sektor na zapadnata krepostna stena na Pliska, [in:] Pliska – Preslav, vol. V, ed. R. Rašev, Šumen 1993, p. 124–145.

Dujčev I., Rilskijat svetec na negovata obitel, Sofija 1947.

Džingov G., Arheologičeski proučvanija văv Vătrešnija grad na Pliska, [in:] Pliska – Preslav, vol. V, ed. R. Rašev, Šumen 1993, p. 105–123.

Field R.C., Cruciferous and Green Leafy Vegetables, [in:] The Cambridge World History of Food, vol. I, ed. K.F. Kiple, K.C. Orneals, Cambridge 2000, p. 288–298.

Georgiev P., Vitljanov S., Arhiepiskopijata – manastir v Pliska, Sofija 2001.

Gerov N., Rečnikă na bălgarskija ezikă, vol. V, Plovdiv 1904.

Jotov V., Atanasov G., Skala. Krepost ot Х–ХІ v. do s. Kladenci, Tervelsko, Sofija 1998.

Kalojanov A., Mollov T., Slovo na Tălkuvatelja – edin neizpolzvan iztočnik za starobălgarskata mitologija, “Българска етнология” / “Bălgarska etnologija” 28.4, 2002, p. 25–41.

Kaplan L., Beans, Peas and Lentils, [in:] The Cambridge World History of Food, vol. I, ed. K.F. Kiple, K.C. Orneals, Cambridge 2000, p. 271–281.

Konstantinov K., Hranite s rastitelen proizhod na pliskovskata trapeza, “Трудове на катедрите по история и богословие” / “Trudove na katedrite po istorija i bogoslovie” 7, 2004, p. 16–24.

Kristanov C., Dujčev I., Estestvoznanieto v srednovekovna Bălgarija, Sofija 1954.

Küster H., Rye, [in:] The Cambridge World History of Food, vol. I, ed. K.F. Kiple, K.C. Orneals, Cambridge 2000, p. 149–152.

Lemerle P., Les plus anciens recueils des miracles de saint Demetrius et la penetration des slaves dans le Balkans, vol. I, Le texte, Paris 1979.

Marinov D., Narodna vjara i religiozni običai, Sofija 1994.

McCorriston J., Wheat, [in:] The Cambridge World History of Food, vol. I, ed. K.F. Kiple, K.C. Orneals, Cambridge 2000, p. 158–174.

Mihajlov S., Džingov G., Vălov V., Dimova V., Rannosrednovekovno selište pri s. Stărmen, [in:] Razkopki i proučvanija, vol. VІІ, Sofija 1982.

Mihajlova T., Sgradi i săorăženija na zapad ot Tronnata palata v Pliska. Х–ХІ v., [in:] Pliska – Preslav, vol. V, ed. R. Rašev, Šumen 1993, p. 170–184.

Milčev A., Materiali, otkriti v zanajatčijskite i tărgovskite pomeštenija severno ot Južnata porta na Vătrešnija grad, [in:] Pliska – Preslav, vol. I, ed. D. Angelov, Ž. Văžarova, Sofija 1979, p. 139–175.

Panajotov J., Mihov M., Kratka harakteristika na osnovnite prodovolstveni i tehničeski kulturi, [in:] Durankulak, vol. I, ed. H. Todorova, Sofija 1989, p. 213–222.

Pavlov I., Prisăstvija na hraneneto po bălgarskite zemi prez ХV–ХІХ v., Sofija 2001.

Popova T., Archaeobotanic data about the origin of the fruit trees on the territory of Bulgaria. A view of the past, “Archaeologia Bulgarica” 9.1, 2005, p. 37–45.

Popova C., Katalog na arheobotaničeskite ostanki na teritorijata na Bălgarija (1980–2008), “Интер- дисциплинарни изследвания” / “Interdisciplinarni izsledvanija” 20/21, 2009, p. 71–166.

Rašev R., Stanilov S., Starobălgarskoto ukrepeno selište pri s. Huma, Razgradski okrăg, [in:] Razkopki i proučvanija, vol. ХVІІ, Sofija 1987.

Rusanova I.P., Slavjanskie drevnosti VІ–VІІ vv., Moskva 1976.

Sakăzov I., Hranata na starite bălgari, “Учителска мисълъ” / “Učitelska misălă” 9.7, 1928, p. 429–437.

Sergeenko M.E., Remeslenniki Drevnego Rima, Leningrad 1968.

Simeonov G., Obst in Byzanz. Ein Beitrag zur Geschichte der Ernährung im ostlichen Mittelmeerraum, Saarbrücken 2013.

Slovar’ russkogo jazyka ХI–ХХVІІ vv., Moskva 1987.

Stančev S., Razkopki i novootkriti materiali v Pliska prez 1948 g., “Известия на Археологическия институт” / “Izvestija na Arheologičeskija institut” 20, 1955, p. 183–227.

Stankov R., O leksičeskich moravizmach v drevnich slavjanskich rukopisjach. 3, “Преславска кни- жовна школа” / “Preslavska knižovna škola” 10, 2008, p. 40–71.

Staroslavjanskij slovar’ (po rukopisjam Х–ХІ vv.), ed. E. Blagova, R.M. Cejtlin, R. Večerka, Moskva 1994.

Škorpil K., Domašnyj byt i promysel, “Известия руcского археологического института в Кон- стантинополе” / “Izvestija russkogo archeologičeskogo instituta v Konstantinopole” 10, 1905, p. 301–317.

Tarnanidis I., The Psalter of Dimitri the Oltarnik, [in:] idem, The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai, Thessaloniki 1988, p. 91–100.

Todorova H., Arhitekturata na srednovekovnoto selište, [in:] Durankulak, vol. I, ed. H. Todorova, Sofija 1989, p. 29–109.

Totev T., Srednovekovna Vinica, Šumen 1996.

Trifonov Ju., Svedenija iz starobălgarskija život v Šestodneva na Joana Ekzarha, “Списание на Българската академия на науките” / “Spisanie na Bălgarskata akademija na naukite” 35, 1926, p. 1–26.

Vaklinov S., Stanilov S., Kladenci rannosrednovekovno bălgarsko selište, Sofija 1981.

Văžarova Ž., Slavjanski i slavjanobălgarski selišta v bălgarskite zemi ot kraja na VІ–ХІ v., Sofija 1965.

Văžarova Ž., Srednovekovnoto selište s. Garvan, Silistrenski okrăg VІ–ХІ v., Sofija 1986.

Velčeva B., Novootkriti răkopisi v Sinajskija manastir “Sv. Ekaterina”, “Palaeobulgarica / Старобъл-гаристика” 12.3, 1988, p. 126–129.

Vrionis S., Slavjanskoto obštestvo na Balkanite, Sofija 1999.

First Page

59

Last Page

77

Language

eng

Share

COinS