•  
  •  
 

Title

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie [Medieval Dualist Heresies in the Balkans. Slavic Sources] opracowanie, przekład i komentarz Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek, Jan Mikołaj Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 [= Series Ceranea, 1], pp. 240.

References

Minčev G., Slovo i obred. Tălkuvanijata na liturgijata v konteksta na drugi kulturno blizki tekstove na slavjanskoto Srednovekovie, Sofija 2011 [= Поредица История и книжнина / Poredica Istorija i knižnina].

Minczew G., Święta księga – ikona – obrzęd. Teksty kanoniczne i pseudokanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze prawosławnych Słowian na Bałkanach, Łódź 2003 [= Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego].

Skowronek M., Palaea Historica. The Second Slavic Translation: Commentary and Text, trans. Y. Loske, Łódź 2016 [= Series Ceranea, 3].

Skowronek M., “Świat cały ma Cię za obrońcę”. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach, Łódź 2008.

Wolski J.M., Autoproscoptae, Bogomils and Messalians in the 14th Century Bulgaria, “Studia Ceranea” 4, 2014, p. 233–241.

Wolski J.M., Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Łódź 2018 [= Byzantina Lodziensia, 30]

Wolski J.M., (Pseudo-) Basilian Rules for Monks in Late Medieval Bulgaria. A Few Remarks on a Bulgarian Nomocanon from the End of the 14th Century, “Palaeobulgarica” 36.2, 2012, p. 39–44.

First Page

343

Last Page

344

Language

eng

Share

COinS