•  
  •  
 

Title

The Political Ambitions of Serbian Patriarch Arsenije IV Jovanović Šakabenta

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6427-0286 Kręzel Piotr

Abstract

Arsenije IV Jovanović Šakabenta (1698–1748) was one of the last leaders of the Peć Patriarchate. The period of his service coincided with the so-called Second Great Migration of the Serbs, i.e. the migration of portions of the Serbian society from Kosovo and Metohija to the southern territories of the Habsburg monarchy. This event majorly determined the actions of the patriarch at the end of the 1730s. The article outlines the political ambitions of Arsenije IV, which he tried to realize around that time. Particular focus is given to his vision of the Serbian community under the Habsburgs and to his efforts to retain the privileges which the Serbs had been granted by emperors Leopold I, Joseph I, and Charles VI. Additionally, the analysis covers the internal dynamics of the Serbian Orthodox Church in the territories of the Habsburg monarchy. The paper also touches upon the military issues and discusses the role of Serbian soldiers in the political plans of Arsenije IV Jovanović Šakabenta.

Keywords

Arsenije IV Jovanović Šakabenta, Second Great Migration of the Serbs, Serbian Orthodox Church, Austrian-Turkish War of 1737–1739, Serbian millet

References

Arhiv Srpske Akadamije Nauka i Umetnosti u Beogradu, Kulturno-Istorijska Zbirka.

Arhiv Srpske Akadamije Nauka i Umetnosti u Sremskim Karlovcima, Metropoliljsko-Patrijaršijski fond B.

Barinyay I., Palatini regni Hungariae, Tyrnaviae 1753.

Biblioteka Srpske Patrijaršije u Beogradu.

Horváth M., Statistica regni Hungariae et partiam eidem adnexarum, Posonii 1802.

Kriegsarhiv Wien, Protocol Expeditorum.

Muzej Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu, Ostavina Radoslava Grujića.

Podaci o Srbiji u protokolima Dvorskog ratnog saveta u Beču (1717–1740), ed. M. Mitrović, Beograd 1988 [= Spomenik. Odeljenje Istorijskih Nauka, 6].

Srpske privilegije od 1690 do 1792, ed. M. Kostić, J. Radonić, Beograd 1950.

Stari srpski zapisi i natpisi, vol. II, ed. L. Stojanović, Beograd 1983.

Univerzitetska Biblioteka u Beogradu, Arhivska Zbirka Odeljenja Retkosti.

Znamenita dokumenta za istoriju srpskog naroda 1538–1918, ed. V. Gavrilović, D. Mikavica, G. Vasin, Novi Sad 2007.

Aksan V., Ottoman Wars (1700–1870). An Empire Besieged, New York 2007.

Andonovski H., Makedonija i Vojvodina. O nikim međusobnim vezama u prošlosti, “Zbornik Matice Srpske za Društvene Nauke” 23, 1959, p. 5–25.

Anisimov E., Rossija biez Petra, Sankt-Peterburg 1994.

Avtobiografija Partenija Pavlovića episkopa posvećenja, “Srpski Sion” 15, 1905, p. 14–15, 17–19, 396–399, 430–432, 493–495, 526–528, 553–556.

Baiov A., Russkaja armija v carstvovanie imperatricy Anny Ioannovny. Vojna Rossii s Turciej v 1736– 1735 gg., vol. I, Pervye tri goda vojny, Sankt-Peterburg 1906.

Čakić S., Velika seoba Srba 1689/90 i patrijarh Arsenije III Crnojević, Novi Sad 1994.

Davidov D., Srpske privilegije carskog doma habzburškog, Novi Sad 1994.

Gavrilović N., O naseljavanju srpske milicije i Klimenata u Sremu 1732–1742, “Istorijski Časopis” 9/10, 1960, p. 249–258.

Gavrilović N., Raškovići – starovlaški knezovi i ćesarski oficiri, “Spomenik SANU” 130, 2004, p. 7–66.

Gavrilović N., Školstvo kod Srba i Habsburškoj Monarhiji, [in:] Istorija srpskog naroda. Srbi u XVIII veku, vol. IV.2, Beograd 1994, p. 350–362.

Gavrilović N., Srem od kraja XVII. do sredine XVIII. Veka, Novi Sad 1979.

Gavrilović N., Srpski nacionalni program patrijarha Arsenija IV Jovanovića Šakabente iz 1736–37. godine., “Zbornik Matice Srpske za Istoriju” 44, 1991, p. 39–48.

Gil D., Prawosławie. Historia. Narod. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i wspołczesności, Kraków 2005.

Gil D., Serbscy etnarchowie jako kodyfikatorzy tradycji kulturowej, [in:] U spomen na Borivoja Marinkovića. Zbornik Filozofskog Fakulteta, ed. N. Grdinić, S. Tomin, N. Varnica, Novi Sad 2014, p. 132–139.

Goffman D., The Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge 2004.

Grujić R., Borbe s Turcima u Banatu 1738 i 1739, “Glasnik Istoriskog Društva u Novom Sadu” 3, 1930, p. 106–109.

Grujić R., Kako se postupalo sa srpskim molbama na dvoru ćesara avstrijskog poslednje godine života patrijarha Arsenija III Čarnojevića, Novi Sad 1906.

Grujić R., Pećki patrijarsi i karlovački mitropoliti u 18. veku, Sremske Karlovci 1931.

Grujić R., Srpske škole (od 1718–1739 g.), Beograd 1908.

Grujić R., Velika Seoba patrijarha Arsenija III Crnojevića iz južne Srbije u Vojevodinu pre dvestapedeset godina, Skoplje 1940.

Inalcik H., Quataert D., Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego, Kraków 2008.

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podrożnikow, trans. P. Oczko, Kraków 2007.

Judah T., The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, London 1997.

Kaplan B., Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe, Cambridge–London 2007.

Kočubinskij A., Graf Andrej Ivanovič Osterman i razdеl Turcii. Iz istorii vostočnоgo voprosa. Vojna pjati lеt (1735–1739), Odessa 1899.

Kostić M., Ustanak Srba i Arbanasa u Staroj Srbiji protiv Turaka 1737–1739 i seoba u Ugarsku, “Glasnik Skopskog Naučnog Društva” 7/8, 1930, p. 214–236.

Kręzel P., Analiza językoznawcza przywilejow Leopolda I z 1690 r., “Die Welt der Slaven. Sammelbände” 46, 2012, p. 143–147.

Kwoka T., Dzieje słownictwa z zakresu stosunkow społecznych w Serbii i Czarnogorze, vol. I, Rod i społeczeństwo, Kraków 2012.

Kwoka T., Dzieje słownictwa z zakresu stosunkow społecznych w Serbii i Czarnogorze, vol. II, Państwo i administracja, Kraków 2013.

Langer J., Nord-Albaniens und der Herzegowina Unterwerfungs-Anerbieten an Oesterreich 1737–1739, Wien 1880.

Lis-Wielgosz I., O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji, Poznań 2013.

Lis-Wielgosz I., Władza i rodowod. O wizerunku władcy w staroserbskiej literaturze, “Poznańskie Studia Slawistyczne” 5, 2013, p. 173–184.

Lis-Wielgosz I., Władza turecka i strategie jej opisu w piśmiennictwie staroserbskim (na przykładzie krotkich form literackich – zapisow), “Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 21, 2014, p. 25–49.

Malcolm N., Kosovo. A Short History, London 1998.

Mikołajczak M., Mehmed pasza Sokollu – problem przynależności etnicznej, państwowej i kulturowej, “Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 16, 2009, p. 59–69.

Mirković M., Pravni položaj i karakter srpske crkve pod turskom vlašću (1459–1766), Beograd 1965.

Morawski W., Szawłowska S., Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.

Naumow A., Berło innowiercy, [in:] Obraz kapłana, wodza, krola w kulturach słowiańskich, ed. T. Dąbek- Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Warszawa 1998, p. 15–21.

Perović N., Danilo Ljubotina, episkop karlovačko-primorski, [in:] Srpski Biografski Rečnik, vol. V, Novi Sad 2011, p. 716–717.

Regele O., Der osterreichische Hofkriegsrat (1556–1848), Wien 1949.

Roider K., Futile Peacemaking: Austria and the Congress of Niemirov, “Austrian History Yearbook” 12/13, 1976/1977, p. 95–116.

Roider K., The Reluctant Ally. Austria’s Policy in the Austro-Turkish War, 1737–1739, Baton Rouge 1972.

Ruvarac D., Narodni sabor od 1744. Prilog za istoriju srpskih sabora, “Srpski Sion” 13, 1903, p. 526–530.

Ruvarac I., Raški episkopi i mitropoliti, “Glas SKA” 62, 1901, p. 35–37.

Shaw S., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej (1280–1808), vol. I, trans. B. Świetlik, Warszawa 2012.

Shaw S., The Ottoman View of the Balkans, [in:] The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan Life and Politics since the Eighteenth Century, ed. B. Jelavich, C. Jelavich, London 1963, p. 56–80.

Simeonović-Čokić S., Srpske privilegije, [in:] Vojvodina II. Od Velike Seobe (1690) do Temišvarskog Sabora (1790), Novi Sad 1940, p. 48–85.

Solov’iev S., Istorija Rossii s drevnejšych vremen (1725–1740), Moskva 1963.

Stojančević V., Presek kroz istoriju srpskih seoba od XIV do početka XVIII veka, “Zbornik Matice Srpske za Istoriju” 41, 1990, p. 7–24.

Širokorad A., Turcija. Pjat’ vekov protivostojanija, Moskva 2009.

Šul’man E., O pozicii Rossii v konflikte s Turciej v 1735–1736 gg., “Балканский Исторический Сборник” / “Balkanskij Istoričeskij Sbornik” 3, 1973, p. 5–61.

Točanac I., Srpski narodno-crkveni sabori (1718–1735), Beograd 2008.

First Page

575

Last Page

591

Language

eng

Share

COinS