•  
  •  
 

Abstract

Emerging from the atrocities of war, and still hoping to avert the results of the Yalta conference during which the countries of Central and South–Eastern Europe, including Poland, were “handed over” to Stalin, Poland’s 1947 Shakespeare theatre festival was a sign of courage and defiance. At the Festival 23 productions of 9 Shakespeare’s dramas were staged by theatres in 11 towns, with its finale in Warsaw. My paper will show that the Festival was an attempt to demonstrate both Polish cultural links with Europe, and to subvert Marxist ideology and Soviet culture.

Keywords

Communist regime, World War 2, Marxist ideology, Soviet culture, Shakespeare in Poland, Cold War

References

Borowy, Wacław. “Przekłady Shakespeare’a i teatr (II).” Teatr 1–2 (1948): 19–25. Print.

Borowy, Wacław. “W jakich przekładach grać Szekspira.” Teatr 1 (1945): 27–37. Print.

Ciechowski, Jan, ed. Konkurs Szekspirowski wczoraj i dzisiaj. Gdańsk: Fundacja Theatrum Gedanense, 1997. Print.

Fik, Marta. Kultura polska po Jałcie: Kronika lat 1944–1981. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1991. Print.

Guthrie, Tyrone. “International News.” Shakespeare Survey 1 (1948): 112– 18. Print.

Hahn, Wiktor. Shakespeare w Polsce: Bibliografia. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1958. Print.

Hajdukiewicz, Bolesław. “Szekspir a widownia współczesna” Teatr 4–5 (1947): 38–43. Print.

J. K. “Poskromienie złośnicy otwiera konkurs szekspirowski” Teatr 9 (1947): 46–47. Print.

K. M. “Konkurs Szekspirowski w cyfrach.” Teatr 9 (1947): 22–24. Print.

Korzeniewski, Bogdan. “Zagłada teatrów warszawskich.” Teatr 1–2 (1946): 36–41. Print.

Kotlarczyk, Mieczysław. “O polską inscenizację Szekspira.” Konkurs Szekspirowski wczoraj i dzisiaj. Ed. Jan Ciechowski. Gdańsk: Fundacja Theatrum Gedanense, 1997. 173–74. Print.

Kott, Jan. Szekspir Współczesny. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990. Print.

Kujawińska Courtney, Krystyna. “Celebrating Shakespeare under the Communist Regime in Poland.” Shakespeare in Cold War Europe: Conflict, Commemoration, Celebration. Ed. Erica Sheen and Isabel Karremann. London: Palgrave-Macmillan, 2016. 23–35. Print.

Kujawińska Courtney, Krystyna. “‘In This Hour of History: Amidst These Tragic Events’ – Polish Shakespeare During the Second World War.” Shakespeare and the Second World War: Memory, Culture, Identity. Ed. Irena R. Makaryk and Marissa McHugh. Toronto: U of Toronto P, 2012. 112–42. Print.

Kujawińska Courtney, Krystyna. “Krystyna Skuszanka’s Shakespeare of Political Allusions and Metaphors in Communist Poland.” Shakespeare in the World of Communism and Socialism. Ed. Irena R. Makaryk and Joseph Price. Toronto: U of Toronto P, 2006. 228–45. Print.

Lambda. “Konspiracyjna Rada Teatralna i wartość jej uchwał w dniu dzisiejszym.” Teatr 1–2 (1946): 49–71. Print.

Marczak-Oborski, Stanisław. “Pamflet na Festiwal Szekspirowski.” Konkurs Szekspirowski wczoraj i dzisiaj. Ed. Jan Ciechowski. Gdańsk: Fundacja Theatrum Gedanense, 1997. 175–78. Print.

Puzyna, Konstanty. “Szekspir u Galla w Gdyni.” Konkurs Szekspirowski wczoraj i dzisiaj. Ed. Jan Ciechowski. Gdańsk: Fundacja Theatrum Gedanense, 1997. 63–64. Print.

Rulikowski, Mieczysław. “Shakespeare na scenach polskich.” Teatr 5 (1945): 3–15. Print.

Schiller, Leon. “Z historii wpływów teatru radzieckiego na oblicze ideowe scen naszych.” Teatr 10–11 (1947): 27–36. Print.

Żurowski, Andrzej. Myślenie Szekspirem. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1983. Print.

First Page

183

Last Page

193

Language

eng

Share

COinS