•  
  •  
 

Polish Title

Kompetencja międzykulturowa w procesie szkolenia tłumaczy

Abstract

With the superdiversity (Blommaert 2010, 2013) of today’s societies translator training faces new challenges. This article sets out to explore the issue of intercultural competence in translator training from the perspective of the views and beliefs of English language majors in Poland. Rather than discussing the translation programmes offered to students, the study presented here concentrates on preconceptions as to who a translator is, what skills, knowledge and competences are crucial for a translator and what difficulties s/he may face. Students’ beliefs prove that they are ready for courses which will encourage them to reflect on their views and will help them deepen their understanding of culture to include intercultural aspects as well as aspects of their own culture. As Polish students wanting to be translators may simply not be aware of the intercultural challenges entailed by the profession, it is argued here that overt, explicit focus on intercultural communication and raising students’ intercultural competence is needed.

Polish Abstract

Określenie kompetencji tłumacza dla potrzeb kształcenia stanowi ogromne wyzwanie wobec zmieniającej się rzeczywistości, w której przyjdzie pracować absolwentom studiów językowych. Jednym z kluczowych elementów, których brak może podważyć użyteczność oferowanych kursów jest kompetencja interkulturowa. Omówiwszy modele kompetencji tłumaczeniowej oraz rolę kompetencji interkulturowej jako elementu kompetencji tłumacza, artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród 60 studentów I i II roku, z których większość deklaruje gotowość podjęcia kursów i pracy tłumacza w przyszłości. Badaniu poddano przekonania dotyczące tego, kim jest tłumacz, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje powinien posiadać i jakie trudności może napotkać w swojej pracy. Wyniki pokazują, że studenci potrzebują kursów, które zachęcą ich do refleksji na temat ich poglądów i pomogą im pogłębić zrozumienie kultury o aspekt interkulturowości oraz ich własną kulturę. Ponieważ polscy studenci pragnący zostać tłumaczami mogą nie być świadomi międzykulturowych wyzwań związanych z tym zawodem, istnieje potrzeba rozwinięcia ich kompetencji interkulturowej poprzez wyraźne zaznaczenie wagi tej kompetencji w ich kształceniu.

Keywords

intercultural competence, translation competence, translator training, language majors’ beliefs

Polish Keywords

kompetencja interkulturowa, kompetencja tłumaczeniowa, dydaktyka przekładu, opinie studentów

References

Blommaert J., 2010, The Sociolinguistics of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge.

Blommaert J., 2013, Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes. Chronicles of Complexity, Multilingual Matters, Bristol.

European Commission, 2009, Translating for a Multilingual Community, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Hatim B. and Mason I., 1997, The Translator as Communicator, Routledge, London & New York.

Hewson L. and Martin J., 1991, Redefining Translation. The Variational Approach, Routledge, London.

Holmes J., 2013, English as a Lingua Franca and Translation, “The Interpreter and Translator Trainer” 7(2), pp. 279–298.

Jenkins J., 2011, Accommodating (to) ELF in the International University, “Journal of Pragmatics” 43(4), pp. 926–936.

Katan D., 2004, Translating Cultures. 2nd ed. Manchester, St. Jerome Publishing.

Katan D., 2009, Translator Training and Intercultural Competence, [in:] S. Cavagnoli, E.D. Giovanni, and R. Merlini (eds.), La ricerca nella comunicazione interlinguistica. Modelli teorici e metodologici, Franco Angeli, Milan.

Kelly D., 2005, A Handbook for Translation Trainers. A guide to reflective practice, St. Jerome, Manchester.

Kiraly D.C., 1995, Pathways to translation: pedagogy and process. Kent State University Press, Kent.

Koskinen K., 2015, Training Translators for a Superdiverse World. Translators’ Intercultural Competence and Translation as Affective Work, “Russian Journal of Linguistics”23 (4), pp. 175–184.

Neubert A., 2000, Competence in Language, in Languages, and in Translation, [in:] Developing Translation Competence, C. Schäffner and B. Adabs (eds.), John Benjamins, Amsterdam, pp. 3–18.

Olk H.M., 2009, Translation, Cultural Knowledge and Intercultural Competence, “Journal of Intercultural Communication”.

PACTE (2003). Building a translation competence model, [in:] F. Alves (ed.), Triangulating Translation: Perspectives in process oriented research, John Benjamins, Amsterdam, pp. 43–66.

Pym A., 1992, Translation Error Analysis and the Interface with Language Teaching, [in:] C. Dollerup and A. Lindegaard (eds.), Teaching Translating and Interpreting 1, John Benjamins, Amsterdam, pp. 279–288.

Pym A., 2003, Redefining Translation Competence in an Electronic Age. Defence of a Minimalist Approach, “Meta: Translator’s Journal” 48(4), pp. 481–197.

Taviano S., 2010, Translating English as a Lingua Franca, Mondadori, Milano.

Taviano S., 2013, English as a Lingua Franca and Translation, “The Interpreter and Translator Trainer” 7(2), pp. 155–167.

Tomozeiu D., Koskinen K., and D’Arcangelo A., 2016, Teaching intercultural competence in translator training, “The Interpreter and Translator Trainer” 10(3), pp. 251–267.

Tymoczko M., 2009, Why Translators Should Want to Internationalize Translation Studies?, “The Translator” 15(2), pp. 401–421.

Witte H., 2008, Traducción y percepción intercultural. Comares, Granada.

First Page

103

Last Page

114

Language

eng

Share

COinS