•  
  •  
 

Polish Title

Substytucja jako narzędzie tłumacza poezji. Pietro Marchesani i poezja Wisławy Szymborskiej

Abstract

This article deals with the substitution, a popular and very difficult translator’s tool, which competently used allows to solve the problem of untranslatability and to blur the cultural and linguistic differences between the original text and the translation. Taking as the example very popular Italian translations of Wisława Szymborska’s poetry by Pietro Marchesani there is presented a characteristic and a general categorization of this transformation. We can specify the following types: lexical, grammatical, stylistic and metric. Thanks to the skillful use of the substitution Pietro Marchesani manages to keep the poetic essence of Szymborska’s poetry and at the same time to give the impression that her poetry is written in Italian.

Polish Abstract

Niniejszy artykuł traktuje o substytucji, popularnym i bardzo trudnym narzędziu translatorskim, który umiejętnie użyty pozwala rozwiązać problem nieprzekładalności oraz zatarcie różnic kulturowych i językowych między oryginałem a przekładem. Na przykładzie popularnych we Włoszech przekładów poezji Wisławy Szymborskiej autorstwa Pietra Marchesaniego zostaje przedstawiona charakterystyka oraz ogólna kategoryzacja tej transformacji. Można wymienić następujące jej typy: leksykalny, gramatyczny, stylistyczny i metryczny. Między innymi dzięki umiejętnym posługiwaniu się narzędziem substytucji Pietrze Marchesaniemu udało się zachować poetycką kwintesencję poezji Szymborskiej, a przy tym sprawić wrażenie, że jej poezja została napisana po włosku.

Keywords

untranslatability, substitution, translation of poetry, Pietro Marchesani, Wisława Szymborska

Polish Keywords

nieprzekładalność, substytucja, przekład poezji, Pietro Marchesani, Wisława Szymborska

References

Balcerzan E., 1998, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Balcerzan E., 2011, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Bazzanini L., 2011, Tradurre realia. Le espressioni culturo-specifiche nelle edizioni italiane della Wendeliteratur, Bolonia University Press, Bolonia.

Bednarczyk A., 2002, Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice.

Cardillo A., Nozioni di metrica italiana, http://www.unisa.it/secure/get/file/ nozioni_metrica.pdf/id/1580 (dostęp: 10.04.2015).

Nowicka-Jeżowa A., Knysz-Tomaszewska D. (red.), 1997, Przekład literacki. Teoria – Historia – Współczesność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Potkański J., 2000, Wiersz Szymborskiej, Warszawa.

Szymborska W., 2012, La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), red. i tłum. P. Marchesani, Adelphi Edizioni, Mediolan.

First Page

29

Last Page

38

Language

pol

Share

COinS