•  
  •  
 

Polish Title

Nietypowe rozwiązania translatorskie w tłumaczeniu tekstu naukowego na przykładzie Nadzorować i karać Michela Foucault

Abstract

This article deals with the translation of the chosen terms in Discipline and punish by Michel Foucault, translated into Polish by Tadeusz Komendant. It also characterizes it as a scientific text. This characterisation and the analysis of the chosen terms reveal that a scientific text may possess characteristics of other text types, which proves the existence of text types fluidity.

Polish Abstract

Artykuł omawia tłumaczenia wybranej terminologii Nadzorować i karać (tłum. Tadeusz Komendant) Michela Foucault, a także podejmuje charakterystykę pracy jako tekstu naukowego. Ta charakterystyka oraz analizowane pojęcia dowodzą jednak, że tekst naukowy może wykazywać również cechy innych typów tekstów, co dowodzi ich płynności gatunkowej.

Keywords

scientific translation, specialised text, terminology, polysemy

Polish Keywords

tłumaczenie tekstu naukowego, tekst specjalistyczny, terminologia, wieloznaczność

References

Aeschimann E., 2014, L’invention de la sexualité : la dernière leçonde Michel Foucault, http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20140625.OBS1587/michel-foucault-l-invention-de-la-sexualite.html (dostęp: 10.11.2016).

Bednarczyk A., 2014, Problem przekładu cytatów literackich w tekście naukowym, „Rocznik przekładoznawczy”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 17–34.

Bhabha H., 1994, Miejsca kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bogaczowa I., 1992, Problemy stylu naukowego i terminologii, Wydawnictwo PW, Wrocław.

Dobrzyński J., Kaczuba I., Frosztęga B. (red.), 1980, Wielki Słownik Francusko-Polski, tom I A–L, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Dobrzyński J., Dutka A., Frosztęga B. (red.), 1982, Wielki Słownik Francusko-Polski, tom II M–Z, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Foucault M., 1975, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paryż.

Foucault M., 1998, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Foucault M., 1998, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Gillan G., Lemert C.C., 1999, Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.

Ingarden R., 1972, O tłumaczeniach, [w:] Z teorii języka i filozoficznych podstaw nauki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kozłowska Z., 2007, O przekładzie tekstów naukowych (na materiale tekstów językoznawczych), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Piechnik I., 2013, Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów, „Między oryginałem a przekładem”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, t. 21, nr 3, s. 109–125.

Pieńkos J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pieńkos J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

First Page

61

Last Page

69

Language

pol

Share

COinS