https://doi.org/10.2478/v10106-012-0003-2">
  •  
  •  
 

Abstract

The article presents a proposal for an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region. The holistic approach used in the author's master's thesis is given as an example. The article presents the results of a survey and ‘point bonitation’ (a ranking method) for the North Karelia region. In the summary, there is an attempt to assess the methods which were applied in the research.

Keywords

tourism attractiveness, ‘point bonitation’, methods of assessment of tourism attractiveness, integrated assessment of tourism attractiveness, North Karelia (Finland)

References

KOWALSKI R., 1996, Przegląd metod waloryzacji środowiska przy-rodniczego, Folia Turistica, 6, pp. 7-18.

LEHTIPUU M., 1996, Finland a Lonely Planet travel survival kit, Lonely Planet, Finlandia, pp. 354-390.

MICHOWIAK A., 2004, Waloryzacja turystyczna gminy Dubeninki w świetle różnych metod badawczych, Turyzm, 14/2, pp. 57-71.

RAIVO P.J., 2002, The peculiar touch of the East: reading the postwar landscapes of he Finnish Orthodox Church, Social and Cultural Geography, 3/1, pp. 12-24.

ROGALEWSKI O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, pp. 3-24.

STASIAK A., WŁODARCZYK B., KACZMAREK J., 2010, Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, chapter 2, PWE, Warszawa.

VIRTAMO P., VUORJOKI K., 2005, Outdoor Karelia Finland, PK Media Service Oy, Helsinki.

WARSZYŃSKA J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie województwa krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 36, Kraków, pp. 9-17.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, pp. 20-32.

First Page

21

Last Page

28

Language

eng

Share

COinS