https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.07">
  •  
  •  
 

Article Title

Analiza projektu „Europejskie miasto sportu” i jego wpływu na rozwój aktywności turystycznej na przykładzie wybranych miast słowackich

Abstract

W artykule została omówiona kwestia rozwoju aktywności sportowej na przykładzie projektu pod nazwą Europejskie Miasto Sportu. W wybranych miastach Słowacji (Koszycach, Bańskiej Bystrzycy i Nitrze) przeprowadzono analizę działań mających na celu rozwój tych miejscowości oraz wspieranie turystyki poprzez organizację międzynarodowych imprez sportowych. Dzięki zastosowaniu kilku metod, zwłaszcza komparatywnej, można porównać wybrane przedsięwzięcia i związane z nimi problemy. Wspomniane wydarzenia i inne prowadzone czynności wsparły nie tylko rozwój sportu, ale również turystyki w badanych miastach. Przegląd literatury pozwala ocenić główne założenia oraz znaczenie popularnego projektu pod nazwą Europejskie Miasto Sportu. Analiza porównawcza pokazuje intensywność działań w każdym z trzech wspomnianych słowackich miast.