https://doi.org/10.2478/tour-2013-0001">
  •  
  •  
 

Abstract

The article considers the influence of acts of terror and war crimes on both the development of tourism, or a lack of it. Terrorist attacks, the victims of which are tourists as well as local citizens, constrain or completely prevent tourism development. Terrorism is then a barrier to the development of the tourism economy. With time, however, memory of the crime and its victims, due to documentation and commemoration, may become an impulse to organize spaces which will be included in tourism.

Keywords

thanatourism, terrorism, genocide, remembrance, tourism space

References

ALSARAYREH M., JAWABREH O., HELALAT M., 2010, The Influence of Terrorism on the International Tourism Activities, European Journal of Social Sciences, 13/1, pp. 145–160.

BACZWAROW M., NAPIERAŁA T., 2002, Wpływ wydarzeń 11 września 2001 r. na turystykę światową, Turystyka i Hotelarstwo, 1, pp. 75–90.

BEECH J., 2009, Genocide tourism, [in:] R. Sharpley, P.R. Stone (eds.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Channel View Publications, Bristol, pp. 207–223.

BERBEKA J. (ed.), 2012, Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Proksenia, Kraków, 177 pp.

BOLECHÓW B., 2002, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 539 pp.

BRUNETEAU B., 2005, Wiek ludobójstwa, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa, 224 pp.

EDMONDS CH., MAK J., 2006, Terrorism and Tourism in the Asia Pacific Region: Is Travel and Tourism in a New World after 9/11?, East-West Center Working Papers. Economics Series, 86, pp. 29.

Encyklopedia terroryzmu, Muza SA, Wyd. Bellona, Warszawa, 745 pp.

Globalny kodeks etyki w turystyce (Global Code of Ethics for Tourism), rezolucja A/RES/406(XIII), Santiago, Chile, 27.09.–1.10.1999.

LENNON J., Foley M., 2000, Dark tourism: The attraction of death and disaster, Continuum, London, 184 pp.

ŁABUSZEWSKI T. (ed.), 2012, Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956, IPN, Warszawa, 632 pp.

SHARPLEY R., STONE P.R. (eds.), 2009, The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism, Aspects of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, 275 pp.

SEATON A., 1996, Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, International Journal of Heritage Studies, 2(4), pp. 234–244.

STONE P.R., 2009, Dark Tourism: Morality and New Moral Spaces, [in:] R. Sharpley, P.R. Stone (eds.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Channel View Publications, Bristol, pp. 56–74.

STONE P.R., 2011, Dark tourism: towards a new post-disciplinary research agenda, International Journal of Tourism Anthropology, 1(3/4), pp. 318–332.

STONE P.R., 2012, Dark Tourism and Significant Other Death: Towards a model of mortality mediation, Annals of Tourism Research, 39(3), pp. 1565–1587.

STRZEMIENIECKI R., 1994, Powrót bombardierów, Wprost, 11/09, pp. 51.

TANAŚ S., 2006, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, 17.

TANAŚ S., 2011, Pamięć i śmierć w przestrzeni turystycznej, [in:] J. Kolbuszewski (ed.), Problemy współczesnej tanatologii, 15, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, 267, pp. 129–137.

TANAŚ S., 2012, Edukacyjne i wychowawcze aspekty tanatoturystyki, [in:] Z. Rudnicki (ed.), Ars moriendi. Ars vivendi. Ars educandi, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, pp. 427–442.

UNWTO Tourism Highlights, 2013, Edition.

WILLIAMS P., 2007, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities, Berg Publishers, pp. 236.

First Page

7

Last Page

15

Language

eng

Share

COinS