https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003">
  •  
  •  
 

Abstract

The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers’ emotions, impressions and experiences. Tourism has always been a particular “holiday experience industry”. In recent years, however, the importance of the conscious creation of emotional tourism products has become even greater; we may observe continuous efforts to multiply and intensify tourism experience. The key activities to achieve this goal include transforming tourism infrastructure into unique tourism attractions, enlarging traditional services/service packages by elements providing additional emotions and satisfaction, using modern technologies in order to add virtual entities to real tourism space (augmented reality), as well as to conveniently record tourism experience and share it with the public.

Keywords

modern tourism, tourist product, emotional product, holiday experience, augmented reality, experience economy

References

BOGACZ T., 2012, Propozycje kulturowych doświadczeń w ofertach biur podróży i ich związek z nowym modelem konsumpcji, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.

BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81-94.

DUDEK M., 2005, Las Vegas – w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i Hotelarstwo, 7, pp. 9-52.

DUDEK M., 2006, Miasta-kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, 9, pp. 105-132.

DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 269-282.

FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, Turystyka i Hotelarstwo, 14, pp. 135-144.

IDZIAK P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 219-237.

IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (eds), Kultura i turystyka. Wspólna korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 259-268.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.

KONOPSKA B., 2012, Nowa koncepcja organizacji podróży na przykładzie map samochodowych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.

KOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, pp. 9–36.

KRUCZEK Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 71–80.

KRUCZEK Z., KUREK A., NOWACKI M., 2010, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków.

LENIARTEK M.K., 2012, Muzeum jako „produkt planowanie postarzany”, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.

LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113–125.

MACCANNELL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.

MAKOWSKI G., 2003, Świątynia konsumpcji – geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.

MARCISZEWSKA B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.

MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa, pp. 243.

MIDDLETON V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.

MIEDZIŃSKA I., SZABLIKOWSKA-MANYŚ M., 2004, Współczesne tendencje wykorzystania czasu wolnego. Rozważania i peregrynacje, [in:] M. Kazimierczak (ed.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, pp. 99-105.

MIKOS von ROHRSCHEIDT A., 2011, Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu, [in:] Z. Kruczek (ed.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków.

MILEWSKA M., 2008, Hotele sławne, dziwne, naj… na świecie, Turystyka i Hotelarstwo, 13, pp. 143-177.

MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.

NIKIEL S., ZAWADZKI T., 2008, Realizm a wirtualna rzeczywistość – wirtualna rekonstrukcja zabytków architektonicznych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.

NOWACKI M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, [in:] Z. Kruczek (ed.), Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa 14–15 października 2005 r., Proksenia, Kraków.

NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 267-284.

NOWACKI M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 11-28.

PARDEL P., 2008, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Studia Informatica, 30, 1(82), pp. 35-64.

PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 285-296.

RITZER G., 2001, Cudowny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa.

ROUBA R., 2002, The Ultimate Holiday Experience – zmiany i tendencje w światowym cruisingu, Turystyka i Hotelarstwo, 2, pp. 41-55.

RYMARCZYK P., FEMIAK J., 2007, Obligatoryjny hedonizm jako źródło deformacji doświadczenia turystycznego, [in:] Z. Krawczyk, J. W. Sienkiewicz i E. Lewandowska-Tarasiuk (eds), Bariery kulturowe w turystyce, Almamer, Warszawa, pp. 163-174.

RYMARCZYK P., 2006, Turystyka jako zwierciadło współczesnej kultury konsumpcyjnej, [in:] J. Kosiewicz, K. Obodyński (eds), Turystyka i rekreacja – wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 28–32.

SYKTA I., 2012, Ekonomiczny kontekst turystyki kulturowej – szlakiem kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej w krajobrazie miast historycznych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.

WILCZYŃSKI Ł., 2011, Questing – nowy trend w turystyce, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 53-59.

WIZA W., 2008, Muzea cyfrowe w przestrzeniach otwartych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.

http://nocrestauracji.pl (30.06.2013).

http://nocrestauracji.pl (30.06.2013).

http://opencaching.pl (30.06.2013).

http://www.danslenoir.com (30.06.2013).

http://www.geocaching.com (30.06.2013).

http://www.geocaching.pl (30.06.2013).

First Page

27

Last Page

35

Language

eng

Share

COinS