https://doi.org/10.2478/tour-2013-0005">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

On the basis of available published materials and his own research, the author identifies the 27 most attractive springs in the Polish Lowlands. He describes their most important landscape and tourism assets – the relief of the spring outlet area, landforms, the character of the spring itself and the accompanying tourism infrastructure. The article presents available data regarding the water discharged by the springs: volume, temperature, colour and medicinal properties; as well as pointing to associated interesting natural features, examples of religious architecture and historical curiosities. The distribution of springs in the Polish Lowlands is uneven, with the majority found in the area of the morainic uplands, as well as in deeper river valleys and lake troughs.

Keywords

springs, landscape and tourism assets, Polish Lowlands

References

ALEXANDROWICZ Z., DRZAŁ M., KOZŁOWSKI S., 1975, Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce, Studia Naturae 26.

BAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., MIKULSKI Z., 2006, Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

BAŚCIK M., URBAN J., 2007, Konserwatorska ochrona źródeł w Polsce, [in:] Źródła Polski – wybrane problemy krenologiczne, P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (eds.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.

CHEŁMICKI W., JOKIEL P., MICHALCZYK Z., MONIEWSKI P., 2010, Rozmieszczenie i wydajność źródeł w Polsce, [in:] Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, A. Magnuszewski (ed.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, 2.

CHOIŃSKI A., KANIECKI A., 1996, Wody Ziemi, Wyd. Kurpisz, Poznań.

DOMIAN G., KUPIEC M., 2010, Źródła, [in:] Księga Puszczy Bukowej, G. Domian, K. Ziarnek (eds.), Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Szczecin.

DYNOWSKA I., 1986, Regionalne zróżnicowanie źródeł w Polsce, Folia Geographica, 18, Ser. Geographica Physica, Kraków.

DYNOWSKA I., TLAŁKA A., 1982, Hydrografia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

FORYSIAK J., MONIEWSKI P., 2006, „Piękne Źródło” w Imielniku, [in:] Źródła – środowiskowe aspekty badań, P. Moniewski, P. Tomalski, M. Ziułkiewicz (eds.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.

GŁĄBIŃSKI Z. (ed.), 2009, Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.

JACKOWSKI A. (ed.), 1998, Miejsca święte Rzeczypospolitej, Wyd. Znak, Kraków.

JOKIEL P., MONIEWSKI P., ZIUŁKIEWICZ M. (ed.), 2007, Źródła Polski – wybrane problemy krenologiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

KONDRACKI J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

KRYGIER M. (ed.), 2007, Turystyczna encyklopedia Polski, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała.

KWIATEK J., LIJEWSKI T., 1993, Polska. Podręczny leksykon geograficzny, „Troja”, Toruń.

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

ŁĘCKI W., 2005, Kanon krajoznawczy Polski, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.

MAIK W. (ed.), 2000, Polska I, Wyd. Kurpisz, Poznań.

MAKSYMIUK Z., MELA S., 1995, Źródła Polski Środkowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20.

MARCINEK K., CHRUŚCICKI D., 1976, Przewodnik po Polsce, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.

MIKULSKI Z., 1965, Zarys hydrografii Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

MILEWSKA M.I. (ed.), 1998, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

MONIEWSKI P., 2004, Źródła okolic Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

MONIEWSKI P., TOMALSKI P., ZIUŁKIEWICZ M. (eds.), 2006, Źródła – środowiskowe aspekty badań, t. I, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

OLACZEK R., 2008, Skarby przyrody i krajobrazu Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

PASIECZNY R., BAJCAR A., OMILANOWSKA M., 2008, Atrakcje turystyczne Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

POLESZCZUK G., ZAMOSNA J., ZIARNEK K., 1997, Monitoring wód źródliskowych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym, Przegląd Przyrodniczy, 9 (1–2).

STARKEL L. (ed.), 1999, Geografia Polski – środowisko przyrodnicze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

WIŚNIEWSKI W., 1998, Lecznicze źródełka w miejscach sakralnych, Instytut Teologiczny Księży Marianów, Kraków.

ŻELAWSKI J., 2010, Odwiedził Brzesko, Instytut Teologiczny Księży Marianów, Kraków.

First Page

47

Last Page

54

Language

eng

Share

COinS