https://doi.org/10.2478/tour-2013-0007">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The article presents the concept of generation-based ‘tourism space’ research using the holiday biography method. The author refers to her earlier research conducted among three generations of Łodź families. She discusses the biography method used in the research and approaches it from a geo-biographical point of view, showing possible ways of recording the phenomenon (the particular character of the source material collected) and the various options available at later stages of research – interpretation (choosing the analysis, measurement and presentation methods) – and generalization

Keywords

biographical method, geo-biography, holiday biography, tourism space, holiday space, tourist activity, holiday trips, tourism

References

ALEJZIAK W., 2011, Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, Turyzm, 21/1–2, s. 7–16.

ALEJZIAK W., 2000, Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [w:] J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 157–177.

BABBIE E., 2005, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.

DZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 1985, Wyjazdy urlopowo-wakacyjne mieszkańców Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 1.

HELLING I., 1985, Metoda badań biograficznych, Kultura i Społeczeństwo, 3.

KACZMAREK J., 2004, Geobiografia – historie życia a studia nad migracjami, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 5.

KACZMAREK J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KEGLER D., 1990, Wypoczynek urlopowy rzemieślników Łodzi, master’s thesis, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego [Holiday space development of families of University of Łódź students], ŁTN, Łódź.

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ŁTN, Łódź.

LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

LISZEWSKI S., 1995a, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20.

LISZEWSKI S., 1995b, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2.

LISZEWSKI S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, 16/2.

LISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8/1.

LUTYŃSKI J., 2000, Metoda biograficzna i sposoby otrzymywania materiałów w badaniach socjologicznych, [w:] J. Lutyński, Metody badań społecznych, ŁTN, Łódź.

MATCZAK A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa.

STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, XXIV, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82.

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej (przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej), ŁTN, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju, Turyzm, 16/2.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

ZARĘBSKA M, 2001, Turystyka i wypoczynek mieszkańców osiedla im. B. Chrobrego w Łodzi, MA thesis, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.

First Page

15

Last Page

22

Language

eng

Share

COinS