https://doi.org/10.2478/tour-2013-0008">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The article presents the museums, their potential and their significance for cultural tourism in Poland. Its aims are achieved through a presentation of registered national museums, ‘monuments of history’, museum buildings and the cultural activities undertaken by these institutions.

Keywords

museums, culture, cultural tourism, cultural heritage, tourism attractions, cultural events

References

BARAN P., 2006, Rola muzeów martyrologicznych w turystyce na przykładzie działalności Muzeum Gross-Rosen, [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, A. Toczewski (ed.), Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

GAWORECKI W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.

JĘDRYSIAK T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.

KRAKOWIAK B., SKRYDALEWICZ E., 2013, „Noc Muzeów” jako wydarzenie kulturalne w wybranych miastach Polski, [w:] Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 115-135.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.

Rocznik statystyczny. 2011, (oraz za lata 2001–2010), 2012 (oraz 2011–2002), GUS, Warszawa.

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. ze zmianami, Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 25 października 1991, Dz. U. z 1991 r., nr 114, poz. 493.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568.

www.mkidn.gov.pl

www.museoblog.org

www.culture.pl

First Page

23

Last Page

32

Language

eng

Share

COinS