https://doi.org/10.2478/tour-2013-0010">
  •  
  •  
 

Abstract

The paper concerns folk tourism – describes the mutual relations between folk culture and tourism and the main mechanisms of the commercialization of cultural heritage. Moreover it locates folk culture resources in tourism space and includes hospitality.

Keywords

folk culture, commercialization, authenticity, folk tourism, tourism space, hospitality

References

ISAŃSKI J., 2008, Wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe. Skutki rozwoju turystyki w środowisku społecznym – szanse i zagrożenia, [in:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, t. II, eds. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, pp. 27–40.

JĘDRYSIAK T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 86 pp.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 159 pp.

KOWALCZYK A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [in:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [in:] Razem, ale jak?, „Kultura i Turystyka”, ed. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 33–46.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5/2, pp. 87–103.

MADEJ T., 2008, Rola turystów z „Unikatu” w odrodzeniu tradycji Niedzieli Palmowej we wsi Łyse na Kurpiach, [in:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, ed. M. Kazimierczak, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, pp. 234–240.

MIKA M., 2008, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa, pp. 406–473.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2010, Wpływ turystyki na komercjalizację kultury ludowej w Polsce, doctoral thesis, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

OLECHNICKI K., ZAŁĘCKI P., 1999, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.

REMBOWSKA K., 2008, Turystyka jako interpretacja dziedzictwa kulturowego, [in:] Eksploracja przestrzeni historycznej, red. M.K. Leniartek, WSZ, Wrocław, pp. 19–20.

STASIAK A., 2007, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, [in:] Razem czy oddzielnie?, „Kultura i Turystyka”, ed. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.

ZARĘBA D., 2010, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa, 182 pp.

ZOWISŁO M., 2011, Filozofia rekreacji, [in:] Rekreacja i czas wolny, ed. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa, pp. 64–80.

First Page

43

Last Page

47

Language

eng

Share

COinS