https://doi.org/10.2478/tour-2013-0011">
  •  
  •  
 

Abstract

The author’s main objective is to define the level of development of the tourism function of the Teutonic Order castles found in the area of contemporary Poland. The author has taken into account both well-preserved and renovated castles, as well as those in a state of ruin. In order to achieve his goal, he analysed forms of castle development and numbers of tourists, which is the main measure of the tourism function. The final stage of the research was to define the tourism rank of the castles studied.

Keywords

castle, museum, hotel, tourism

References

ARSZYŃSKI M., 1995, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego wPrusach 1230–1454, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 244 pp.

ARSZYŃSKI M., 2000, Zamki i umocnienia krzyżackie, [in:] Z.H. Nowak, R. Czaja (red.), Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XIV wieku, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pp. 29–43.

BIESZK J., 2010, Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce, Bellona, 416 pp.

DASZKOWSKA M., 2002, Zamki gotyckie elementem promocji polskiej turystyki, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Malbork–Gdańsk, pp. 23–31.

GUERQUIN B., 1984, Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa, 348 pp.

GULDA M., MAROSZEK K., 2002, Walory turystyczne zamków gotyckich w Polsce w ocenie studentów WSTiH, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Sport, Gdańsk, pp. 100–108.

KOSTRZEWA J., 1991, Funkcja turystyczna zamku w Malborku w świetle ruchu turystycznego, Turyzm, 1/1, pp. 73–98.

KUSZTAL M., 2008, Ruch turystyczny na Szlaku Zamków Gotyckich, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

MACHLAŃSKI P., 2008, Zamki województwa łódzkiego jako atrakcja turystyczna regionu, diploma thesis, Podyplomowe Studium Turystyki, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2010, Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, 4–6, pp. 89–108.

MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., JĘDRYSIAK T., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 294 pp.

MUSIAKA Ł., 2007, Wpływ funkcji turystyczno-rekreacyjnej zamku w Gniewie na życie i gospodarkę miasta, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

MUSIAKA Ł., 2012, Wpływ funkcji turystycznej średniowiecznych zamków na życie społeczno-gospodarcze małych miast województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (na wybranych przykładach), doctoral thesis, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

MUSIAKA Ł., 2013, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 201 pp.

NAROŻNIAK I., 2002, Szlakiem Zamków Gotyckich – oferta turystyczna województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Sport, Gdańsk, pp. 181–183.

PIEKARSKA E., 2002, Znaczenie walorów zabytkowych w budowaniu potencjału zrównoważonego rozwoju regionu. Studium przypadku – zamki gotyckie w turystyce województwa warmińsko-mazurskiego, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Sport, Gdańsk, pp. 56–65.

PIETRZAK J., 1994, Funkcja turystyczna zamku w Kórniku, Turyzm, 4/2, pp. 47–61.

PLUTA M., 1994, Funkcja turystyczna Zamku Królewskiego w Warszawie, Turyzm, 4/2, pp. 37–46.

ROUBA R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

SZWICHTENBERG A., 2002, Ocena bonitacyjna atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich Warmii i Mazur, [in:] Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur, Gdańsk, pp. 66–73.

TYBULCZUK A., 2013, Wykorzystanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne na przykładzie dworu Chotynia i zamku w Gniewie, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

ZANIEWSKI P., 2005, Szlakami zamków krzyżackich, Muza, Warszawa, 368 pp.

First Page

49

Last Page

57

Language

eng

Share

COinS