https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012">
  •  
  •  
 

Abstract

One of the best known economic theories of the early 21st c. is Pine & Gilmore’s of the experience economy (1999). This is nothing new for the tourism industry which has always been selling emotions, dreams and memories involving travel. Recently, however, it has become much more important to provide professionally (consciously and purposefully) prepared tourism products, strongly marked with emotion1. Efforts to create original experiences for tourists include not only various modifications of traditional tourism packages, but also a search for new recreation spaces and new forms of tourism. The aim of this article is to review new tourism-recreational areas (e.g. military areas, new churches, so-called ‘destination centres’, along with ordinary and extreme experience spaces), as well as new forms of travel and recreation (e.g. creative, event, sports, culinary or extreme tourism). The analysis includes those phenomena which above all are currently gaining in popularity as part of the tourist experience triad (WŁODARCZYK 2013).

Keywords

tourism space, forms of tourism, experience economy

References

ADAMCZYK J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 3 (28).

ALEJZIAK W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań.

BRUMM K., 2012, Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasiak, pp. 84.

BUCZKOWSKA K., 2007, O wartościach turystyki stworzonej na bazie bestsellerów autorstwa Dana Browna (Kod Leonarda da Vinci, Anioły i demony), [in:] M. Kazimierczak (ed.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.

BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81–94.

DEREK M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, Turystyka Kulturowa, 9; www.turystykakul turowa.org, pp. 5–17.

DUDEK M., 2005, Las Vegas – w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i Hotelarstwo, 7, pp. 9–52.

DUDEK M., 2006, Miasta kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, 9, pp. 105–132.

DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 269–282.

DURYDIWKA M., 2003, Turystyka przygodowa, Prace i Studia Geograficzne, 32, pp. 159–172.

FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, Turystyka i Hotelarstwo, 14, pp. 135–144.

GRAVARI-BARBAS M., 2013, Aménager la ville par la culture et le tourisme, Wyd. Le Monitreur, Paryż.

IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (ed.), Kultura i turystyka. Wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 259–268.

JĘDRYSIAK T., MIKOS V. ROHRSCHEIDT A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, pp. 294.

KOŁAKOWSKI L., 2004, Mini wykłady o maxi sprawach, Wyd. Znak, Kraków, pp. 312.

KOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, pp. 9–36.

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Kluby wzajemnej gościnności – signum temporis współczesnej turystyki polskiej młodzieży, [in:] A. Stasiak (ed.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 141–156.

KOZAK M.W., 2012, Megaeventy sportowe: między biznesem a przeżyciem, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.

KRUCZEK Z., 2009, Enoturystyka, [in:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (eds.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

LAWIN M., STASIAK A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [in:] A. Stasiak (ed.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, pp. 127–148.

LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113–125.

ŁOBOŻEWICZ T., BIEŃCZYK G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

MAJEWSKI J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 7.

MAITLAND R., NEWMAN P. (ed.), 2009, World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon.

Mapa fortyfikacji Półwyspu Helskiego, 2013, Studio Projektowe – Arkadiusz Woźniakowski.

MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.

NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 267–284.

NOWACKI M., 2011, Czym jest turystyka przygodowa?, [in:] W. Siwiński, D. R. Tauber, E. Mucha-Szajek (ed.), Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, WSHiG, Poznań, pp. 281–290.

ORZECHOWSKA J., 2009, Miasto subiektywnie – łódzkie podwórka przy ul. Piotrkowskiej, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 319–334.

PINE B. J., GILMORE J. H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.

PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 285–296.

ROTTER-JARZĘBIŃSKA K., 2009, Turystyka kreatywna – nowy trend w rozwoju turystyki miejskiej, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81–92.

SHYTS O., 2011, Czarnobyl – miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ (promotor: B. Włodarczyk).

SOŁJAN I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 364.

STASIAK A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, 11, pp. 103–129.

STASIAK A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [in:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (ed.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.

STASIAK A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39–51.

STASIAK A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, Turyzm, 23/1, pp. 29–38.

STASIAK A., TANAŚ S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, 8, pp. 9–42.

STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (ed.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, pp. 29–46.

SWARBROOKE J., BEARD C., LECKIE S., POMFRET G., 2007, Adventure Tourism. The New Frontier, Butterworth Heinemann, Oxford.

TANAŚ S., 2009, Tanatoturystyka, [in:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (ed.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.

TANAŚ S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 224.

TOMCZAK P., 2011, Fortyfikacje jako walor turystyczny miasta Hel, MA thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ (promotor: I. Jażdżewska).

WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.

WILUŚ R., DUDA M., 2013, Obiekty opuszczone jako atrakcje turystyczne Łodzi, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (ed.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź, pp. 335–356.

http://www.ddayhel.pl (30.06.2013).

First Page

59

Last Page

67

Language

eng

Share

COinS