https://doi.org/10.2478/tour-2014-0003">
  •  
  •  
 

Abstract

Tourism space has been considered by most researchers to be the central object of tourism geography studies. The author defines tourism space, indicating the features which distinguish it within geographical space, as well as those which describe its character. He also presents a discussion on the need (or necessity) to make internal divisions and classifications, as well as on selected criteria and ways of classifying tourism space.

Keywords

geographical space, tourism space, non-tourism space, definition, delimitation, classification, tourism ecumene, tourism activity, tourism infrastructure

References

ALDSKOGIUS H., 1977, A conceptual framework and Swedish case study of recreational behavior and environmental cognition, Economic Geography, 53, 2, pp. 163-183.

BUTLER R.W., 1980, The concept of the tourist area cycle of evolution; implications for management of resources, Canadian Geographer, 24, pp. 5-12.

COHEN E., 1984, The Sociology of Tourism. Approaches, Issues and findings, Annual Review in Antropology, 10, pp. 173-192.

DEWAILLY J.M., FLAMENT E., 2000, Le tourisme, Campus Géographie, SEDES, pp. 192.

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 287.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 400.

KOWALCZYK A., 2011, Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 29-38.

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, ser. „Szlakami Nauki” 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 131.

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki” 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 159.

LATOSIŃSKA J., 2006, Przestrzeń turystyczna – jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, 16, 2, pp. 93-98.

LEIPER N., 1979, The framework of Tourism, Annals of Tourism Research, 6, 4, pp. 390-407.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.

LISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, pp. 39-67.

LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50-60.

LISZEWSKI S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, 16, 2, pp. 7-20.

Liszewski S., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny), [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 9-20.

MACCANNEL D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa, pp. 315.

MEYER B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, ser. „Rozprawy i Studia”, 545 (DCXIX), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 436.

MIOSSEC J.M., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristique, „Centre des Hautes Etudes Touristiques”, ser. C, 36, Aix-en-Provence, pp. 62.

OPPERMANN M., 1993, Tourism Space in Developing Countries, Annals of Tourism Research, 20, 3, pp. 535-556.

PREOBRAŻEŃSKI V.S., VEDENIN Y.A., ZORIN I.V., 1975, Geograficieskie aspekty konstruirowanija rekreacijonnych system, Izw. AN USSR, ser. Geografia, 1.

Słownik języka polskiego, 2007, M. Bańko (ed.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia XXIV, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, Toruń, pp. 171-180.

STASIAK A., 2011, Współczesne przestrzenie turystyczne, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds) Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 39-52.

TANAŚ S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 224.

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 279.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, pp. 333.

WARSZYŃSKA J., 1986, Problemy badawcze geografii turyzmu, Folia Geographica, ser. Geographia Oeconomica, 19, pp. 59-63.

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej – przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 194.

WŁODARCZYK B., 2009 Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 268.

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-28.

First Page

25

Last Page

34

Language

eng

Share

COinS