https://doi.org/10.2478/tour-2014-0004">
  •  
  •  
 

Abstract

The author attempts to sum up research on urban tourism space conducted as a part of the tourism geography MA seminar at the University of Łódź. He checks and enhances the definition of tourism space and tests a method of analyzing the contents of guidebooks across time. He also defines the correlation between the range of forms of urban tourism space, changes to it as well as to population, and the past and the present functions of the city.

Keywords

urban tourism space

References

JAŻDŻEWSKA I. (ed.), 2011, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, XXIV „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KARASEK K., 2013, Przestrzeń turystyczna Bydgoszczy, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź.

KOWALCZYK A., 2011, Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (Nowe spojrzenia na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 29-38.

LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.

LISZEWSKI S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [in:] Geografia. Człowiek. Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 55-65.

LISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51-73.

LISZEWSKI S., 2002, Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Łodzi, [in:] Atlas miasta Łodzi, Plansza XXXIX, Wyd. Urząd Miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

LISZEWSKI S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, Turyzm, 19, 1-2, pp. 59–65.

MATCZAK A., 1995, Stan wiedzy o regionie, [in:] Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 166-201.

MATCZAK A. (ed.), 2008, Turystyka miejska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

MROZIŃSKA J., 2006, Rozwój przestrzeni turystycznej Warszawy w XX wieku w świetle treści przewodników, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź.

ROMER E., 1969, O geografii rozważania historyczne i metodologiczne, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, 153, Wrocław, pp. 205.

SZCZEPANIAK A., 2004, Rozwój przestrzeni turystycznej Krakowa na podstawie analizy treści przewodników turystycznych, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź.

SZYMCZAK M. (ed.), 1979, Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WIECZORKIEWICZ A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, pp. 383.

WILUŚ R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, 8, 2, pp. 57-74.

WŁODARCZYK B., 2008, Dorobek naukowy łódzkiego ośrodka geograficznego w badaniach nad przestrzenią turystyczną, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów, pp. 39-48.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota. Koncepcje. Determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 268.

WŁODARCZYK B. (ed.), 2011, Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 401.

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-27.

WŁODARCZYK B., 2011a, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 105-120.

WŁODARCZYK B., 2012, Nowe przestrzenie turystyczno-rekreacyjne w Łodzi w latach 2005-2010, [in:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 2, Plansza LXVI, Wyd. Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź.

WYRZYKOWSKI J., 2011, Miasto polskie jako przedmiot zainteresowań turystycznych, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 211-218.

ŻEBROWSKA A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników, master's thesis in the Instytute of Urban Geography and Tourism University of Łódź, Łódź.

First Page

35

Last Page

44

Language

eng

Share

COinS