https://doi.org/10.2478/tour-2014-0005">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The accessibility of tourism space is becoming an increasingly significant issue in geographical research due to, amongst other things, demographic changes (an ageing population, growing numbers of people with disabilities) alongside guaranteeing a universal right of access to tourism. The nature of geographical research (physical, socio-economic) allows this issue to be viewed systemically. Drawing on the fields of geography and accessible tourism, this article presents the assumptions of a model which makes a systemic analysis of the factors conditioning the accessibility of tourism space possible. It also highlights the need for further research into the optimal level of detail in universal design principles which can be applied in tourism.

Keywords

accessibility, accessible tourism, tourism space, tourism geography, universal design, social model of disability, geographical model of disability

References

BEST S., 2010, Leisure Studies. Themes & Perspectives, SAGE Publica tions Ltd, London.

BUHALIS D., DARCY S. (eds) 2011, Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, Channel View Publications, Bristol.

BUHALIS D., DARCY S., AMBROSE I. (eds) 2012, Best practice in accessible tourism. Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism, Channel View Publications, Bristol.

CHOUINARD V., HALL E., WILTON R. (eds), 2010, Towards Enabling Geographies: “Disabled” Bodies and Minds in Society and Space, Surrey, England, Burlington, VT, USA.

DARCY S., 2010, Inherent complexity: disability, accessible tourism and accommodation information preferences, Tourism Management, 31, 6, pp. 816-826.

DARCY S., PEGG S., 2011, Towards Strategic Intent: Perceptions of disability service provision amongst hotel accommodation managers, International Journal of Hospitality Management, 30, pp. 468-476.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Odnowione zobowiązanie w sprawie budowy Europy bez barier, 2010, KOM 636, Bruksela.

http://spdn.pl/wp-content/uploads/2012/11/pdf-Europejska-strategia-w-sprawie-niepenosprawnoci-2010-2020.pdf 27.07.2013.

FARIS R.E.L., DUNHAM H. W., 1939, Mental disorders in urban areas: An Ecological Study of Schizophrenia and other Psychoses, University of Chicago Press, Chicago.

FOGGIN B., 2011, Tourism in the Leisure Lives of People with Disability, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 98-122.

IMRIE R., 2012, Accessible Housing: Quality, Disability and Design, Routledge, London.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [in:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (ed.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 136-150.

KOŁODZIEJCZAK A., ZAJADACZ A., 2008, Dostępność infrastruktury i informacji turystycznej warunkiem poznawania obiektów krajoznawczych Wielkopolski przez osoby niepełnosprawne, [in:] Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, A. Stasiak (ed.), Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 193-202.

Konwencja ONZ praw osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku (rezolucja 61/106), http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf 30.12.2013.

KOSTROWICKI A.S., 1997, Przestrzeń – jej istota i zróżnicowanie, „Rzeki”, 6, s. 125-139.

KOWALCZYK A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.

KOWALCZYK A., 2011, „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcje przestrzeni turystycznej), [in:] Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 29-38.

KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.

LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87–103.

MICHOPOULOU E., BUHALIS D., 2011, Stakeholders Analysis of Accessible Tourism, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 260-273.

OLIVER, M., 1996, Understanding Disability: From Theory to Practice, Macmillan, Basingstoke, Houndmills.

PEARN M., 2011, Heritage Sites: Attitudinal and Experimental Differences of Disabled and Able-Bodied Visitors, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 201-213.

Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, The Norwegian Ministry of the Environment, 2007; http://www.niepelnosprawni.gov.pl 27.07.2013.

RELPH E., 1976, The Phenomenological foundations of geography, Discussion Paper, series no. 21, December, University of Toronto, Department of Geography, Toronto.

SAUTTER E.T., LEISEN B., 1999, Managing stakeholders: A tourism planning model, Annals of Tourism Research, 26 (2), pp. 312-328.

Słownik współczesnego języka polskiego, 1996, B. Dunaj (ed.), Wyd. Wilga, Warszawa.

STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, pp. 171-180.

WANG Y., 2011, Ageing Travel Market and Accessibility Requirements, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 191-200.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WESTCOTT J., 2004, Improving information on accessible tourism for disabled people, European Commission, Luxembourg. http://ec.europa.eu 27.07.2013.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2011a, Processes of tourism space formation, Turyzm/Tourism, 21, 1-2, pp. 59-65.

WŁODARCZYK B., 2011b, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 15-27.

ZAJADACZ A., 2007, Propozycja przekazu informacji o i na szlakach turystycznych osobom niesłyszącym przy zastosowaniu technik wizualnych, [in:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, P. Kuleczka (ed.), Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 97-102.

ZAJADACZ A., 2010a, Sposoby udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego niesłyszącym turystom, Turystyka i Hotelarstwo 16, pp. 155-168.

ZAJADACZ A., 2010b, Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce – zarys specyfiki problemu. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. IV, ser. „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, 4, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

ZAJADACZ A., 2011a, Subiektywna przestrzeń turystyczna w świetle biografii turystycznych osób niesłyszacych, [in:] Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 109-118.

ZAJADACZ, A., 2011b, Attitudes to social integration of deaf and hearing people during leisure time in Poland, [in:] Tourism Role in the Regional Economy. Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People´s Tourism Development, J. Wyrzykowski, J. Marak (eds), Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, pp. 310-326.

ZAJADACZ A., 2012, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

First Page

45

Last Page

50

Language

eng

Share

COinS