https://doi.org/10.2478/tour-2014-0006">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The aim of this article is to provide a description of the processes which take place within offshore and coastal areas treated as contemporary tourism space. The article presents the evolution of maritime space towards the formation of maritime tourism space. It also offers a classification of maritime tourism space types according to types of sailing tourism (investigated on a global scale). The analysis has covered the main geographical-structural conditions and forms of adaptation (with particular focus on coastal areas). The analysis covered seaside areas as well, but only in the context of their functional relation with sea areas. The entire investigation was conducted from the perspective of maritime sailing tourism (yachts and other recreational crafts).

Keywords

maritime tourism space, evolution, stages of adaptation, sailing tourism

References

Atlantic Spain and Portugal, 2006, RCC Pilotage Foundation, Imray, Cambridgeshire, England.

BESTÄNDIG K.H., 2008, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra. 808 portów i zatok. Przewodnik żeglarski po Adriatyku, Wyd. Mysliński, Warszawa.

BRANDON R., MARCHMENT J., 2007, Corsica and North Sardinia, Imray, Cambridgeshire, England.

BUCHANAN G., 2009, Shetland Islands Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.

BUTOWSKI L., 2010, Morska turystyka żeglarska w Europie – podstawy metodologiczne analizy jakościowej wybranych elementów popytu i podaży, Folia Turistica, 23, pp. 95–114.

BUTTRES R., DU PORT A., 2009, Reeds Nautical Almanac 2010. Atlantic Europe from the tip of Denmark to Gibraltar, Adlard Coles Nautical.

DRZEWIECKI M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.

HEATH N., 2006, The Channel Islands, Imray, Cambridgeshire, England.

HEIKELL R., 1998, Mediterranean Cruising Handbook, Imray, Cambridgeshire, England.

HEIKELL R., 2006, Italian Waters Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.

HEIKELL R., 2007, Greek Waters Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.

KOWALCZYK A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

KULIŃSKI J., 2002, Wybrane porty Bałtyku – przewodnik dla żeglarzy, Wyd. Nowator, Kartuzy.

KULIŃSKI J., 2007, Porty południowej Szwecji – przewodnik dla żeglarzy, Wyd. Nowator, Kartuzy.

KULIŃSKI J., 2008, Porty Niemiec Wschodnich – przewodnik dla żeglarzy, Wyd. Nowator, Kartuzy.

KULIŃSKI J., 2009, Bornholm i Christiansø – przewodnik dla żeglarzy, Wyd. Nowator, Kartuzy.

LAWRENCE M., 2002, The Yachtsmans Pilot to North and East Scotland, Imray, Cambridgeshire, England.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87–103.

LUKOVIĆ T., 2012, Nautical Tourism and its Functions in the Economic Development in Europe, [in:] M. Kasimoglu (ed.), Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies, In Tech, Rijeka, pp. 399–430.

LUKOVIĆ T., 2013, Nautical Tourism, CABI, Oxfordshire (UK) – Cambridge (USA).

LÜCK M. (ed.), 2007, Nautical tourism. Concepts and issues, Cognizant Communication Corporation, New York.

LÜCK M. (ed.), 2008, The Encyclopedia of Tourism and Recreation in Marine Environments, CABI, Oxfordshire (UK) – Cambridge (USA).

MAZURKIEWICZ B., 2004, Porty jachtowe – mariny. Projektowanie, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk.

MIOSSEC J,M, 1977, Un modele de l’espace touristique, L’Espace Géographique, 6, 1, pp. 41-48.

NAVIN B., 2004, Cruising Guide to the Netherlands, Imray, Cambridgeshire, England.

NAVIN B., 2012, Cruising Guide to Germany and Denmark, Imray, Cambridgeshire, England.

NAVIN B., 2013, North Sea Passage Pilot, Imray, Cambridgeshire, England.

ROGALEWSKI O., 1979, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.

South and West Coasts of Ireland, 2006. Sailing Directions, Irish Cruising Club.

STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, pp. 171-180.

STALSKI M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, [in:] M. Stalski (ed.), Turystyka i rekreacja, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, pp. 139-148.

STYPEREK J., 2002, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.

THOMPSON T., THOMPSON D., 2011, Adriatic Pilot. Croatia, Slovenia, Montenegro, East Coast of Italy, Albania, Imray, Cambridgeshire, England.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

First Page

51

Last Page

57

Language

eng

Share

COinS