https://doi.org/10.2478/tour-2014-0007">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The paper presents the main trends in the development of seaside resorts worldwide and in Poland. Particular attention is called to the spatial aspects of this development. Based on their morphological differentiation, two forms of seaside resort in Poland can be distinguished: locations with a clearly heterogeneous spatial-functional structure, in which areas used for tourism are adjacent to others; and locations with a heterogeneous spatial-functional structure in which the tourism function is, to a certain extent, spatially isolated.

Keywords

seaside resorts, spatial development, tourism function, development of tourism facilities

References

DZIEGIEĆ E., 1991, Przemiany wsi rybackich pod wpływem rozwoju turystyki. Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14, pp. 107-120.

DZIEGIEĆ E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5, 1, pp. 5-56.

JAŻEWICZ I., 2006, Ruch turystyczny i baza noclegowa nadmorskiej miejscowości Rowy, [in:] T. Komornicki, Z. Podgórski (eds), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, IGiPZ PAN, Warszawa, pp. 91-96.

KISTOWSKI M., KORWEL-LEJKOWSKA B., 2005, Wpływ istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na środowisko przyrodnicze i krajobraz, [in:] M. Dutkowski (ed.), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna in Plus, Szczecin, pp. 107-111.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

KUREK W., 2007, Historia turystyki, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 50-65.

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

LISZEWSKI S., 2002, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 77-109.

ŁABUZ T.A., 2002, Antropogeniczne zagrożenia dla rozwoju turystyki nadmorskiej na przykładzie wybrzeża województwa zachodniopomorskiego, źródło internetowe, http://bramaswiny.szc.pl/pdf/04.pdf (19.07.2013).

MIKA M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 406-482.

RYDZ E., JAŻEWICZ I., 2009, Development of seaside settlement in Baltic coastal zone on the example of Ustka community, Baltic Coastal Zone, 13, pp. 5-20.

SZYMAŃSKA W., 2012, Miasto Ustka jako uzdrowisko – rozwój przestrzenny i funkcjonalny, [in:] E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, pp. 209-236.

SZWICHTENBERG A., 2001, Współczesne problemy funkcjonowania turystyki w polskiej nadmorskiej strefie turystycznej, [in:] A. Szwichtenberg (ed.), Turystyka – szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu nadmorskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Katedra Turystyki Politechniki Koszalińskiej, Gdańsk–Hel, pp. 97-112.

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

WĘSŁAWSKI J.M., KOTWICKI L., GRZELAK K., PIWOWARCZYK J., SAGAN I., NOWICKA K., MARZEJON I., 2011, Przemysł turystyczny i przyroda morska na Półwyspie Helskim. Wstępna ocena wpływu turystyki i przemysłu rekreacyjnego na wartości naturalne przybrzeżnego ekosystemu morskiego na przykładzie Półwyspu Helskiego, WWF Polska.

www.apartamentyjeanette.pl (17.12.2013).

www.noclegi.pewniaki.pl (3.01.2014).

www.riu.com/es/Paises/espana/fuerteventura/clubhotel-riuoliva-beach-resort/index.jsp (25.03.2012).

www.stat.gov.pl (3.01.2014).

www.twojdomnadbaltykiem.pl (10.09.2013).

www.zdrojowy.com.pl (3.01.2014).

First Page

59

Last Page

65

Language

eng

Share

COinS