https://doi.org/10.2478/tour-2014-0008">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The paper presents issues of the formation and diversification of the Central Pomeranian tourism space. The author conducted an analysis of tourism accommodation facilities and tourism assets, which allowed him to identify a number of functional subspaces within the Central Pomeranian tourism space. Particular attention was paid to recreational tourism in coastal and lake areas, as well as to selected aspects of agritourism and the role of spas in Central Pomerania.

Keywords

Central Pomerania, tourism space, spa treatment, recreational tourism

References

AUGUSTOWSKI B., 1977, Pomorze, Wyd. PWN, Warszawa.

JAŻEWICZ I., 2011, Przestrzeń turystyczna Pojezierza Drawskiego na przykładzie gminy Czaplinek i Złocieniec, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 251-261.

KONDRACKI J., 1994, Geografia Polski. Makroregiony fizycznogeograficzne, PWN, Warszawa.

KOZŁOWSKA B., 2009, Klimatyczne uwarunkowania lecznictwa uzdrowiskowego, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 55-62.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 1, pp. 43-54.

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005–2010. Informacje i opracowania statystyczne, 2011, GUS, US w Krakowie, Kraków.

MATCZAK A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli na przykładzie Kolumny, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, pp. 55-82.

PONIKOWSKA I., 2009, Kierunki lecznicze polskich uzdrowisk, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatycznozdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 170-173.

RYDZ E., 2005, Dostosowanie lecznictwa sanatoryjnego do potrzeb kuracjuszy na przykładzie sanatorium „Węgiel brunatny” w Kołobrzegu, [in:] E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Wyd. PAP, Słupsk, pp. 251-264.

RYDZ E., 2007, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk.

STRABUSZYŃSKA-LUPA A., 2009, Leczenie morzem, [in:] Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Wyd. Mirex, Bydgoszcz, pp. 156-161.

SZWICHTENBERG A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

WARSZYŃSKA J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ, 249, Prace Geograficzne, 27, pp. 103-114.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcja, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

First Page

67

Last Page

73

Language

eng

Share

COinS