https://doi.org/10.2478/tour-2014-0011">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The article is an analysis of outbound tourism by those with locomotor disabilities living in Kraków. Two aspects were compared: their tourism activity before and after the occurrence of the disability. The article describes seasonality, length of stay and destinations, limitations encountered, preferred forms of tourism, organisation of travel, preferred accommodation, means of transport and expenditure. It also presents motivations, expectations and the impact of their experience on future travel behaviour.

Keywords

Kraków, locomotor disability, tourism for the disabled, outbound tourism

References

BUHALIS D., DARCY S. (eds.), 2010, Accessible tourism. Concepts and issues, Channel View Publications, Bristol.

BUHALIS D., EICHHRON V., MICHOPOULOU E., MILLER G., 2006, Accessibility market and stakeholder analysis. One-stop-shop for Accessible Tourism in Europe (OSATE), University of Surrey.

DEGA W., 1972, Rehabilitacja w środowisku studentów, [in:] Rehabilitacja zdrowotna w środowisku studentów. Materiały z sympozjum w Konstancinie, Konstancin.

DZIEDZIC J., 1981, Wychowanie fizyczne i sport inwalidów w świetle teoretycznych podstaw kultury fizycznej, „Biuletyn Informacyjny Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów”, 67.

FURMANEK M., 2010, Dostępność oferty krakowskich biur podróży dla osób niepełnosprawnych, [in:] J. Łuczak, S. Bronowicki (eds.), Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań, pp. 503-512.

FURMANEK M., 2013, Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby, doctoral thesis written under the direction of Prof. D. Ptaszycka-Jackowska at the Department of Tourism and Spa Management, Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University, typescript.

GRABOWSKI J., MILEWSKA M., 2008, Turystyka jako forma spędzania czasu wolnego niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi, [in:] Stasiak (ed.), Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 101-121.

HULEK A., 1973, Rehabilitacja inwalidów w PRL. Materiały I Krajowego Zjazdu, PZWL, Warszawa.

KABSCH A., 1958, Kurs narciarstwa dla amputowanych, „Służba Zdrowia”, 3.

KABSCH A., 1960, Rozwój narciarstwa rehabilitacyjnego, „Roczniki Naukowe” WSWF w Poznaniu, Poznań.

KAGANEK K., 2009, Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań, EAS, Kraków.

KULECZKA P. (ed.), 2008, Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli „Wędrować każdy może…”. Wybrane aspekty, Edytor, Sulechów.

LIBEROWICZ A., 1958, Amputowani na nartach, „Kultura Fizyczna”, 6.

ŁOBOŻEWICZ T. (ed.), 1991, Turystyka ludzi niepełnosprawnych, COIT, Warszawa.

ŁOBOŻEWICZ T. (ed.), 2000, Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, WSE, Warszawa.

MIDURA F., ŻBIKOWSKI J. (eds.), 2005, Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska.

OGIELSKI W., WĘGRZYN A., 1967, Narciarstwo jako forma usprawniania niewidomych, „Kultura Fizyczna”, 1.

Osoby niepełnosprawne i ich gospodarstwa domowe oraz rodziny w latach 1998-2002, 2004, GUS, Warszawa.

Osoby niepełnosprawne 2002. Województwo Małopolskie, 2004, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.

SKALSKA T., 2004, Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i możliwości rozwoju, WSHGiT, Warszawa.

The Act of 27 August 1997 on the vocational and social rehabilitation and employment of persons with disabilities (a uniform text Dz.U. from 2008, No. 14, item 92, as amended).

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the resolution adopted by the General Assembly 13 December 2006, A/RES/ 61/106, translation from English, available at: www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf

WEISS M., 1976, Rehabilitacja w uzdrowiskach, „Problemy Uzdrowiskowe”, 1-2.

WEISS M., 1979, Możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne, [in:] Społeczne aspekty turystyki, cele i realizacja, Wyd. IT, Warszawa, pp. 116-121.

WEISS M., 1980, Znaczenie uzdrowisk w polskim modelu rehabilitacji, „Problemy Uzdrowiskowe”, 3.

World report on disability 2010: www.who.int/disabilities

ZAJADACZ A., 2012, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

First Page

7

Last Page

14

Language

eng

Share

COinS