https://doi.org/10.2478/tour-2014-0018">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The aim of this paper is to present the spatial diversity of the tourism function in the rural areas of Pomerania province and the changes which occurred in 1995-2013. The tourism function has been determined by means of two characteristics: the number of tourists using accommodation and the number of businesses registered in the REGON system in sections H or I. To quantify the tourism function a synthetic measure has been used according to a procedure by ZIOŁO (1973). Based on this, five levels of the development of the tourism function have been determined. The quantitative and spatial changes occurring in the development of the tourism function in rural areas have then been analyzed. Particular emphasis has been placed on the so-called tourism communes, i.e. those where the tourism function is at least at a ‘moderate’ level of development. For these communes, nine functional types have been determined, based on two characteristics (average duration of stay and share of year-round accommodation), changes which occurred in this respect in 1995-2013 have also been determined.

Keywords

tourism function, rural areas, Pomerania province

References

AIREY D., BUTLER R., 1999, Tourism at the Regional Level, [in:] Future-Oriented Tourism Policy, AIEST, 41, St. Gallen, pp. 71- 90.

DEREK M., 2007, Gmina turystyczna – ujęcie metodologicznometodyczne, [in:] W. Kurek, R. Pawlusiński (eds.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, pp. 27-32.

DURYDIWKA M., 2008, Tourism classification of rural areas in Poland (on the example of the Pomeranian region). A methodological proposal, [in:] J. Makowski (ed.), On the social, economic and spatial transformations of the regions, University of Warsaw, Faculty of Geography and regional studies, Warsaw, pp. 207-219.

DURYDIWKA M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

KUREK W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-49.

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, 87-103.

MATCZAK A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Turyzm, 5, pp. 27-39.

NAWROT Ł., ZMYŚLONY P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo ”Proksenia”, Kraków.

PARYSEK J.J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Wyd. UAM, Poznań.

SIKORSKA-WOLAK I., 2005, Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, [in:] B. Sawicki, J. Bergier (eds.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, pp. 72-78.

SZWICHTENBERG A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

WILUś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

ZIOŁO Z., 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 6, pp. 95-116.

http://literat.ug.edu.pl/remus/0101.htm 3.04.2015.

http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Na_szlaku 6.04.2015.

http://www.midwig.pomorskie.eu/turystyka.html 3.04.2015.

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_04/pkd.htm 15.02.2015.

http://www.szwajcaria-kaszubska.pl 3.04.2015.

First Page

39

Last Page

45

Language

eng

Share

COinS