https://doi.org/10.2478/tour-2014-0021">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

This paper presents the results of a study of 67 disused Lutheran cemeteries situated in the Pisz and Maskulińskie Forest Divisions (the southern part of Warmińsko-Mazurskie Province). An inventory of gravestones and vegetation was compiled, and the types, sizes and geographical coordinates of the cemeteries were determined using a GPS receiver. The paper also presents an evaluation of the cemeteries, illustrated through examples in the Maskulińskie Forest Division. The best preserved and/or most interesting cemeteries are going to be included on a tourism trail.

Keywords

disused Lutheran cemeteries, thanatourism, memorial sites, cemetery vegetation, evaluation of cemeteries

References

ANDRZEJEWSKI M., SOCHA T., 1998, Fosfor i jego przydatność w badaniach archeologicznych, [in:] W. Śmigielski (ed.), Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, 9, Poznań, pp. 57-63.

BORYSIAK J., PILARSKA E., 2014, Cechy tożsamości obszaru młodoglacjalnego w architekturze Krajobrazu nieczynnych cmentarzy ewangelickich (Pomorze Zachodnie, Polska), Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyroda, krajobraz, człowiek”, Barcin 26–27 czerwca 2014, Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Urząd Miasta i Gminy Barcin, Barcin.

CZARNA A., ANTKOWIAK W., 2008, Vascular plants in the former old town evangelical cemetery in Wschowa (The Wielkopolska Region), Botanika-Steciana, 12, pp. 71-78.

CZARNA A., PISKORZ R., 2005, Vascular flora of cemeteries in Zakopane town in the Tatry Mountains, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 373 (9), pp. 47–58.

DŁUGOZIMA A., 2011, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa.

DŁUGOZIMA A., DYMITRYSZYN I., WINIARSKA E., 2012, Wytyczne do rewaloryzacji i ochrony nieczynnych cmentarzy ewangelickich Nadleśnictwa Maskulińskie. Inwentaryzacja, analiza i ocena cmentarzy na terenie nadleśnictwa Maskulińskie, Warszawa (typescript).

DORDA A., 1995, Ciekawostki dendrologiczne na cmentarzu żydowskim w Cieszynie, Wszechświat, 86, 12, pp. 320-321.

DUBOS R., 1986, Pochwała różnorodności, PIW, Warszawa.

FRANCIS D., KELLAHER L., 2005, The Secret Cemetery, Berg Publishers, Oxford.

GODET J.D., 1997, Drzewa i krzewy. Rozpoznawanie gatunków, Warszawa.

HOLLY G., 2007, Stan zachowania zabytkowych cmentarzy chrześcijańskich na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Roczniki Bieszczadzkie, 15, pp. 305-342.

HOŁDYŃSKI C., ŻURKOWSKA T., 2001, Drzewa i krzewy opuszczonych cmentarzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym, Rocznik Dendrologiczny, 49.

JĘDRZEJKO K., WALUSIAK E., 2008, Flora gatunków naczyniowych oraz ich zespoły i mikrozbiorowiska na wybranych cmentarzach w regionie Podbeskidzia Zachodniego (Polska Południowa), Ekologia, 3, pp. 77-98.

it.mragowo.pl/szlak-sentymentalny-po-starychcmentarzach, 8, 1954, pl.html; 29.12.2014 r.

KING G.G., 2004, Michigan Historic Cemeteries Preservation Guide, Charter Township of Canton, Michigan.

KNERCER W., 2004a, Cmentarze w krajobrazie, Olsztyn (typescript).

KNERCER W., 2004b, Ocalić od zapomnienia, Rocznik Mazurski, 4.

KOLBUSZEWSKI J., 1996, Cmentarze, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.

KONDRACKI J., 1998, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

KOWALIK S., 2006, Społeczność lokalna a kultura lokalna, [in:] A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (eds.), Edukacja regionalna, Warszawa.

LEWANDOWSKI I., 2012, Trudne dzieciństwo ziemi. Warmia i Mazury 1945–1989, Olsztyn.

LISOWSKA M., SUDNIK-WÓJCIKOWSKA B., GALERA H., 1994, Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy – wybrane aspekty analizy siedliskowej, Fragmenty Floristica et Geobotanica Series Polonica, 1, pp. 19–31.

ŁAGUNA W., 2006, Rola starych cmentarzy w strukturze małych miast na przykładzie miasta Dzierzgonia, [in:] J. Rylke (ed.), Przyroda i miasto, t. VIII, Warszawa.

MAJGIER L., RAHMONOV O., 2013, Zróżnicowanie roślinności w obrębie porzuconych cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Ryn, [in:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 22, Sosnowiec.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie Puszcza Piska. Mapa przyrodnicza skala 1: 100 000, Studio Avalon, Olsztyn.

MACIOTI M.I., 2006, Mity i magie ziół, Kraków.

MAJDECKA-STRZEŻEK A., 2008, Ukryta symbolika ogrodów, Zieleń Miejska, 11, p. 18.

MICHAŁOWSKI A., 2001, Architektura krajobrazu w końcu XXwieku. Znaczenie i zadania, [in:] Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków. Zeszyt dydaktyczny, Warszawa.

OLDENBERG F.S., 2000, Przyczynek do poznania Mazur, Warszawa.

PASIERB J.S., 1995, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa.

Plan Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 2012, Krutyń.

Program gospodarczo-ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”, 2013, RDLP w Białymstoku i Olsztynie.

RAHMONOV O., JĘDRZEJKO K., MAJGIER L., 2010, The secondary succession in the area of abandoned cemeteries in northern Poland, [in:] Landscape ecology-methods, applications and interdisciplinary approach, M. Barancokova, J. Krajci, J. Kollar, I. Belcakova (eds.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 647–657.

REMBOWSKA K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Łódź.

RHOADS L., 1995, Death's Garden: Relationships with Cemeteries, Automatism Press, San Francisco.

RICHTER G., 1995, Kryteria planowania zieleni na cmentarzach, [in:] O. Czerner, J. Juszkiewicz (eds.), Sztuka cmentarzy, Wrocław.

RUDKOWSKI T., 2004, O ochronę cmentarzy zabytkowych, Ochrona Zabytków, 1-2, pp. 104-114.

SEATON A.V., 1996, Guided by the dark: from thanatopsis to thana-tourism, International Journal of Heritage Studies, 2(4).

STYPIŃSKI P., 1978, Drzewa i krzewy cmentarzy Olsztyna, Rocznik Dendrologiczny, 35, pp. 153-161.

SZUMAŃSKI M., 2005, Strukturalizacja terenów zieleni, Wyd. SGGW, Warszawa.

TANAŚ S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Łódź.

TANAŚ S., 2013, Cmentarz jako przestrzeń spotkań, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (eds.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Łódź, pp. 323–334.

THOMAS L.V., 1991, Trup: czyli od biologii do antropologii, Łódź.

WIKA S., BŁOŃSKA A., URBANEK D., 2005, Szata roślinna nekropolii Katowic i Rybnika – studium porównawcze, [in:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, 36, pp. 61-67.

ŻURKOWSKA T., 2008, Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, Borussia, Olsztyn.

First Page

67

Last Page

75

Language

eng

Share

COinS