https://doi.org/10.1515/tour-2015-0010">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The primary aim of the article is to present the scope and character of tourism in Łódź, between 2000 and 2014. The author will show both the overall changes in numbers of registered tourists during those 15 years, its distribution within the city in the last year, and the number and specificity of foreign arrivals (non-residents). Based on surveys in 2009-12, the author will discuss the structure of tourism in Łódź, taking into consideration one-day visitors and tourists, tourism consumption and distribution within the city space.

Keywords

tourism, tourist, one-day visitor

References

ALEJZIAK W., 2009, TelSKART© – Nowa metoda badań i pomiaru wielkości ruchu turystycznego, Folia Turistica, 21, pp. 95– 144.

ASHWORTH G., PAGE S.J., 2010, Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, Tourism Management, pp. 1– 15; doi:10.1016/j.tourman.2010.02.002.

JANSEN-VERBEKE M., 2011, Studia nad turystyką miejską: stare opowieści, nowe scenariusze, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 87–104.

KOTUS J., RZESZEWSKI M., EWERTOWSKI W., 2015, Tourists in the spatial structures of a big Polish city: Development of an uncontrolled patchwork or concentric spheres?, Tourism Management, 50, pp. 98–110.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2015, Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77, 1, pp. 311–325.

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2010 r., [in:] B. Włodarczyk (ed.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna WŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, pp. 41–83.

KOWALCZYK-ANIOŁ J., SZAFRAŃSKA E., 2011, Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2009 r., [in:] S. Liszewski (ed.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Wyd. OWR Sagalara, Łódź, pp. 41– 83.

LISZEWSKI S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, Turyzm, 18, 1, pp. 27–38.

LISZEWSKI S. (red.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i regionie łódzkim w 2009 roku, Wyd. OWR Sagalara, Łódź, 163 pp.

MAJEWSKA J., 2011, Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce, [in:] G. Gołembski (ed.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pp. 36–65.

MATCZAK A., 2000, Ruch turystyczny w Łodzi, [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi, plansza XL, Wydział Geodezji Katastru i Inwentaryzacji, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.

MATCZAK A., 2011, Turystyczna baza noclegowa Łodzi w latach 1979-2009, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 287–296.

PANASIUK A. (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

SHOVAL N., ISAACSON M., 2009, Tourist Mobility and Advanced Tracking Technologies, Routledge, Taylor & Francis Group, New York–London.

WŁODARCZYK B. (ed.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i regionie łódzkim w 2010 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna WŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 187 pp.

WŁODARCZYK B. (ed.) 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna WŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, 205 pp.

10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (raport), 2015, PAIiIZ i Hays Poland, 76 pp.

http://www.convention.lodz.pl/rosnie_liczba_spotkan_w_lodzi.html 26.10.2015.

http://ebeh.pl/kategoria/o-projekcie 18.01.2016.

First Page

107

Last Page

115

Language

eng

Share

COinS