https://doi.org/10.1515/tour-2015-0011">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Business tourism plays an important role in the tourism industry of Łódź. However, compared to other Polish cities relatively few MICE meetings are organised there. The purpose of this article is therefore to analyse the opportunities and limitations for MICE tourism development in Łódź compared to the city’s potential. The accommodation services, congress locations, accessibility by different means of transportation, and its image are the factors considered in the analysis. The results indicate the most important strategic actions that are recommended in order to improve the situation of business tourism in Łódź.

Keywords

MICE, business tourism, accommodation services and congress locations, image, Łódź

References

ABSL, 2013, Usługi Biznesowe dla sektora finansowego. Success story of Poland, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, 64 pp.

BORYCZKA E.M., FELTYNOWSKI M., SOKOŁOWICZ M.E., TOMASZEWSKA A. W., ZASINA J., 2010, Raport z badań „Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009–2010)”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 54 pp.

CELUCH K., 2014, Raport „Przemysł spotkań w Polsce 2014”, Poland Convention Bureau, Warszawa, 68 pp.

JĘDRYSIAK T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, Turystyka Kulturowa, 6, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań, 50 pp.

LEŚNIEWSKA K., MOTERSKI F., ŻEK M., 2012, Uwarunkowania rozwoju turystyki, [in:] T. Napierała (ed.), Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, ser. „Acta Innovations”, Łódź, 102 pp.

Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, 2008, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.

MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży turystyki hotelarstwa, PWN, Warszawa, 504 pp.

Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej, 2003, Instytut Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 103 pp.

MICEPoint, Definition of MICE”, http://www.micepoint.com/AboutUs/tabid/72/Default.aspx 01.04.2015.

MICEPoland, Hotel Tobaco nominowany w konkursie World Travel Awards, http://micepoland.com.pl/index.php?action=aktualnosci&start=aktualnosci&ID=904 22.02.2016.

Meeting Industry Terminology, 1992, Commission of the European communities and international association of professional congress organizers (CEC & IAPCO), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 287 pp.

MOTERSKI F., 2011, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 261, 589 pp.

MUNDT J., 2001, Einführung in den Tourismus, Oldenburger Verlag, München, 293 pp.

NAPIERAŁA T., 2015, Description of competition’s subject, MICE tourism in Lodz Metropolitan Area http://schedule.edu.pl/24hours/subject-description/

NAWROCKA E., 2013, Istota turystyki biznesowej, stan i czynniki jej rozwoju na przykładzie Wrocławia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 97 pp.

NOWAKOWSKA K., SZKARADKIEWICZ M., 2013, Tożsamość jednostki terytorialnej – podstawa promocji i kierunków rozwoju na przykładzie miasta Łódź, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 22, pp. 43–55.

PANASIUK A., 2013, Podstawy marketingu usług, [in:] A. Panasiuk (ed.), Marketing w turystyce i rekreacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 381 pp.

PAWLICZ A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa, 142 pp.

Raport „Połączenia lotnicze z polskich miast w sezonie letnim 2014” http://www.tanie-loty.com.pl/pdf/polaczenia-lotnicze-sezon-letni-2014.pdf 29.03.2015.

Raport „Połączenia lotnicze z polskich miast w sezonie zimowym 2014/2015” http://www.tanie-loty.com.pl/pdf/raport-sezon-zimowy-2014-15.pdf 29.03.2015.

RASZKOWSKI A., 2012, Promotion mix w strategii promocji miasta, [in:] R. Brol, A. Sztando (eds.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław, 528 pp.

SWARBROOKE J., HORNER S., 2001, Business travel and tourism, Routledge, Abingdon, 384 pp.

SZCZEPANOWSKI A.E., 2012, Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa, 212 pp.

WŁODARCZYK B. (ed.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie Łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 205 pp.

http://schedule.edu.pl/24hours/subject-description/ 27.03.2015.

http://www.airport.lodz.pl/ 29.03.2015.

http://poland-convention.pl/pl/zorganizuj-spotkanie/organizatorzy-kongresow 19.02.2016.

http://www.convention.lodz.pl/ 22.02.2015.

www.lotnisko.lodz.pl 22.02.2015.

www.turystyczna.lodz.pl 22.02.2015.

First Page

117

Last Page

124

Language

eng

Share

COinS