https://doi.org/10.1515/tour-2015-0012">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The article is a summary of research into the perception of leisure time space, conducted in 2014 among Liceum students (aged 16-19) and members of the ‘Universities of the Third Age’ (U3A) in Łódź. The author compared perceptions of the idea of leisure time by both of these groups, studied how they spent it and described the factors which have a significant influence. Next, he analysed different approaches to the urban space of Łódź as well as comparing them to the spatial range and the types of visited places and events.

Keywords

perception, Łódź, leisure time, leisure time space, Liceum students, senior citizens

References

KACZMAREK J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście, ser. „Szlakami Nauki”, 22, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

LEM S., 2009 Biblioteka XXI wieku Golem XIV, 18, Wyd. Gazety Wyborczej, 336 pp.

LIBURA H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Dokumentacja Geograficzna, 1, 95 pp.

MORDWA S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 178 pp.

MORDWA S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta, przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 249 pp.

Popularny słownik języka polskiego, 2003, B. Dunaj (ed.), Wilga, Warszawa.

SKARŻYŃSKA K., 1981, Postrzeganie ludzi, PWN, Warszawa, 394 pp.

Słownik wyrazów obcych, 2005, M. Bańko (ed.), PWN, Warszawa.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 1967, W. Kopaliński (ed.), PWN, Warszawa.

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi jako polityka sektorowa „Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+” odnosząca się do architektury i urbanistyki miasta, 2012, UMŁ, Łódź.

SZAFRAŃSKA E., KACZMAREK J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [in:] M. Madurowicz (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, WGiSR UW, Warszawa, pp. 47–62.

TUAN Y.F., 1974, Topophilia. A study of environment al perception, attitudes and values. Prentice-Hall, New Jersey, 260 pp.

WALMSLEY D.J., LEWIS G.J., 1997, Geografia człowieka – podejścia behawioralne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 302 pp.

www.lmf.com.pl

www.manufaktura.com (10 March 2015).

www.ulicapiotrkowska.pl (10 March 2015).

ZIMBARDO P.G., 1999, Psychologia i życie, PWN, Warszawa, 842 pp.

First Page

125

Last Page

135

Language

eng

Share

COinS