https://doi.org/10.1515/tour-2015-0006">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

The article is an attempt to describe the current development level of the hotel base in Łódź – the third largest city in Poland. The analysis deals with both historical and spatial aspects. The detailed analysis of the hotel distribution in Łódź is based on A. KOWALCZYK’s (2001a) categorisation of hotel location types in urban areas. The Łódź hotel base is compared with other large cities in Poland.

Keywords

accommodation, hotels, location types, Łódź city space

References

BIERNACKA M., 1999, Tendencje lokalizacji i procesy przemian funkcji obiektów hotelowych w przestrzeni miejskiej Łodzi w XX w., master’s thesis, Department of Urban Geography and Tourism, University of Łódź, Łódź.

BŁĄDEK Z., TULIBACKI T., 2003, Dzieje krajowego hotelarstwa. Od zajazdu do współczesności, Wyd. Albus, Poznań.

ADAMIAK M., 2008, Obiekty hotelarskie w Łodzi w XIX I na początku XX wieku (1824-1918), Turystyka i Hotelarstwo, 13, pp. 65–84.

ARBEL A., PIZAM A., 1977, Some Determinants of Urban Hotel Location: The Tourists Inclinations, Journal of Travel Research, 15(3), pp. 18–22.

ASHWORTH G., 1989, Urban tourism: An imbalance in attention, [in:] C. Cooper (ed.), Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, vol. 1. Belhaven, London, pp. 33–54.

BARSKY J., NASH L., 2010, What is more important than location in selecting a hotel?, http://www.hospitalitynet.org/news/4045264.html

EGAN D., NIELD K., 2000, Towards a Theory of Intraurban Hotel Location, Urban Studies, 37, pp. 611–621.

GRUSZKA I., ILNICKI D., JAKUBOWICZ E., 2014, Wybrane aspekty lokalizacji hoteli, Studia Miejskie, 16, pp. 101–114.

KOWALCZYK A., 2001a, Definicja i przedmiot badań geografii hotelarstwa, Turyzm, 11/2, pp. 5–22.

KOWALCZYK A. 2001b, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 429 pp.

KOWALCZYK A., 2004, Hotele jako element przestrzeni miejskiej, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 9–25.

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 423 pp.

MATCZAK A., (red.) 2004, Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy środkowo-wschodniej, ser. “Śladami Nauki”, 33, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 129 pp.

MILEWSKA M., 2001, Przemiany strukturalne i własnościowe hoteli w regionie łódzkim w latach 1985-2001, Turyzm, 11/2, pp. 61–80.

MILEWSKA M. WŁODARCZYK, B. 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 55–94.

NALEJ M., 2014, Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar centrograficznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, pp. 133–148.

OPPERMANN M., DIN K., AMRI S., 1996, Urban Hotels Location and Evolution in a Develping Country. The Case of Kuala Lumpur Malaysia, Tourism Recreation Research, 21 (1), pp. 55–63.

Turystyka w 2014 r., 2014, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa.

URTASUN A., GUTIERREZ I., 2006, Hotel Location in Tourism Cities: Madrid 1936–1998, Annals of Tourism Research, 33 (2), pp. 382–402.

Ustawa o usługach turystycznych 1997, Dz. U. z 2014 r., poz. 196, 822 z 2015 r., poz. 390.

WŁODARCZYK B., 2012, Zagospodarowanie turystyczne, plansza LXVII, [in:] Atlas miasta Łodzi, Suplement 2, S. Liszewski (ed.), Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź.

Województwo łódzkie – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź (2007–2015).

YANG Y., WONG, K., WANG T., 2012, How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing, International Journal of Hospitality Management, 31, pp. 675–685.

First Page

61

Last Page

72

Language

eng

Share

COinS