https://doi.org/10.1515/tour-2015-0007">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Over the last 25 years, a rapid development in gastronomic services in Łódź and other large Polish cities has been observed, as a result of a growing interest in good cooking both on the part of inhabitants and visitors (culinary tourism). The article is an attempt to describe the potential of gastronomic resources in Łódź as a possible basis for creating a new tourism product for the city. The paper presents a historical outline of Łódź gastronomy, the specificity of the local cuisine and its delicacies, the major culinary events, and the structure and location of gastronomic establishments at the beginning of the 21st c., as well as other elements which may be used to create an attractive offer for tourists.

Keywords

gastronomy, culinary tourism, gastronomic tourism product, Łódź

References

CUDNY W., 2002, Imprezy kulturalno-rozrywkowe na ul. Piotrkowskiej w opinii przechodniów i mieszkańców, Turystyka i Hotelarstwo, 1, pp. 111–126.

DEREK M. (ed.), 2013a, Turystyka kulinarna, Prace i Studia Geograficzne, 52, 154 pp.

DEREK M., 2013b, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, Prace i Studia Geograficzne, title: Turystyka kulinarna, M. Derek (ed.), 52, pp. 85–100.

Gault & Millau. Polska. Żółty przewodnik 2016, 2015, Gault & Millau.

JASKULSKI M., 2012, Piwo, flaki garnuszkowe, petersburskie bliny i kawior astrachański, czyli z dziejów gastronomii łódzkiej do 1918 roku, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 226 pp.

KACZMAREK J., LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 129 pp.

KACZOREK A., KOWALCZYK A., 2003, Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, Prace i Studia Geograficzne, 32, pp. 191–203.

KLIMA E., BRATKOWSKI J., 2005, Usługi gastronomiczne, [in:] J. Dzieciuchowicz (ed.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 147–183.

KOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystycznorekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, pp. 9–36.

KOZŁOWSKA A., 2015, Wybrane wydarzenia gastronomiczne w Łodzi jako efekt trendów europejskich, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 333–356.

KRAKOWIAK B., STASIAK A. (eds.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Łódź, 376 pp.

KRZYWIK KAŹMIERCZYK J., 2014, Lorneta z meduzą, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 216 pp.

MILEWSKA M., 2003, Łódzkie puby jako atrakcja turystyczna miasta w opinii przechodniów i osób przyjeżdżających do Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 3, pp. 101–117.

MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa, 364 pp.

MILEWSKA M., WŁODARCZYK B., 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 55–93.

NALEWAJKO J., 2006, Rozwój, funkcjonowanie i miejsce usług gastronomicznych w przestrzeni Łodzi, [in:] T. Marszał (ed.), Łódź – wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 159–178.

PIETRUSZKA I., 2015, Adaptacja wybranych łódzkich obiektów poprzemysłowych na potrzeby świadczenia usług gastronomicznych, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 357–376.

STASIAK A., 2005, Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako nowa atrakcja turystyczna Łodzi, [in:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, II Konferencja Międzynarodowa, Zabrze, 12-13.05.2005 r., GWSH im. W. Korfantego, UM w Zabrzu, Katowice, pp. 215–220.

STASIAK A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, 11, pp. 103–129.

STASIAK A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [in:] B. Krakowiak, A. Stasiak (eds.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 119–150.

SUŁKOWSKA K., 2013, Baza gastronomiczna jako potencjalny produkt turystyczny Łodzi, master’s thesis, promoter S. Liszewski, Institute of Urban Geography and Tourism UŁ, Łódź.

WOJCIECHOWSKA A., 2014, Fifka i żulik, czyli domowa kuchnia łódzka, Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”, Łódź, 120 pp.

ZARĘBSKA A., BOROWSKA I., 2015, Łódzka kuchnia czterech kultur – The Lodz Cuisine of Four Cultures, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 96 pp.

http://ekotarg-lodz.pl

http://festiwaldobregosmaku.eu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woonerf

www.milosnicykawy.pl

www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produktyregionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych

www.restaurantday.org/pl

www.targi.lodz.pl

First Page

73

Last Page

85

Language

eng

Share

COinS