https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.06">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Opracowanie jest próbą przedstawienia Łodzi jako miejsca organizacji znaczących wydarzeń sportowych. Miasto dysponuje kilkoma obiektami sportowymi, które umożliwiają realizację różnego rodzaju spotkań, nawet o charakterze międzynarodowym. W ostatnich latach w oparciu o posiadaną infrastrukturę organizowane były przedsięwzięcia o randze mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. Łódź postrzegana jest jako jeden z wiodących ośrodków jeśli chodzi o organizację zawodów związanych z piłką siatkową (mecze ligowe, Liga Mistrzów, Mistrzostwa Polski, Liga Światowa, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata).

Keywords

Łódź, sport, turystyka, infrastruktura sportowa, wydarzenia sportowe, turystyka sportowa, ruch turystyczny

References

ALEJZIAK W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (red.), Gremium Ekspertów Turystyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 52–66.

BOŃCZAK B., 2013a, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–62.

BOŃCZAK B., 2013b, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 121–134.

BOSIACKI S., 2015, Wydarzenia sportowe jako atrakcja turystyczna na przykładzie miasta Poznania, [w:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 119–128.

BORZYSZKOWSKI J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, „Turystyka Kulturowa”, 6, s. 4–16.

BRUMM K., 2012, Fanoturystyka – kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasik, Poznań, ss. 84.

BUDNER W., 2014, Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, www.klub-biegacza.pl/artykuly/29/imprezy_sportowe_prof_budner.pdf.

FAULKNER B., 1993, Evaluating the Tourism Impact of Hallmark Events, Occasional Paper, 16, Bureau of Tourism Researche, Canberra, ss. 22.

GETZ D., 2008, Event Tourism: Definition, Evolution, Research, „Tourism Management”, 29, s. 403–428.

GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76.

HADZIK A., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, AWF Katowice, ss. 131.

HADZIK A., TOMIK R., RYŚNIK J., 2015, Międzynarodowe widowisko sportowe jako przykład produktu turystyki sportowej, [w:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 129–137.

HINCH T., HIGHAM J., 2011, Sport Tourism Development, Channel View Publ. – XVIII, Bristol, Buffalo, Toronto, ss. 258.

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, ss. 447.

KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, „Folia Turistica”, 28, s. 67–90.

KOZAK M., 2010, Wielkie imprezy sportowe – korzyść czy strata?, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(39), s. 48–69.

KOZAK M., 2015, Analiza mechanizmu wielkiej imprezy sportowej, [w:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 18–27.

LISZEWSKI S. (red.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 176.

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 11–25.

OTTEVANGER H.J., 2007, Sport Tourism: Factor of influence on sport events visit motivation, Master of Arts in European Tourism Management, Bournemouth University (UK) s. 7–28.

PIECHOTA N., 2015, Zarys założeń metodologicznych badań nad wpływem wydarzeń sportowych i turystyki biznesowej na konkurencyjność miast, [w:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, M. Makowska-Iskierka (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 149–158.

ROSE A. K., SPIEGEL M. M., 2011, Do mega sporting events promote international trade?, „SAIS Review of International Affairs”, 31, 1, Winter-Spring, s. 77–85.

SOBIERAJSKA K., 2015, Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę w Łodzi – przykład Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 – praca magisterska napisana pod kier. prof. B. Włodarczyka w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ.

STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2015, Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 39–51.

SZNAJDER A., 2015, Marketing sportu, PWE, Warszawa, ss. 310.

ŚNIADEK J., 2013, Wpływ megaeventów sportowych na społeczność i gospodarkę kraju goszczącego, „Zeszyty Naukowe”, 26: Gospodarka turystyczna w XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, ss. 124.

TUREK M., 2007, Wielkie imprezy sportowe i ich długoterminowy wpływ na turystykę, [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, M. Turek (red.), Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, ss. 42.

WEED M., BULL CH., 2005, Sport tourism: participations, policy and providers, Butterword-Heinemann, Oxford.

WŁODARCZYK B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, ROTWŁ, Łódź, ss. 188.

WŁODARCZYK B. (red.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, ROTWŁ, Łódź, ss. 205.

http://fotopolska.eu/stadiony; 10.06.2016.

http://lodz.fotopolska.eu; 10.06.2016.

http://myself.rogatek.pl; 10.06.2016.

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/416277/znamy-wizualizacje-stadionu-orla-lodz; 10.06.2016.

http://stadiony.net/stadiony/pol/stadion_lks_lodz; 10.06.2016.

http://www.eventim.pl; 10.06.2016.

http://www.fakt.pl/sport/pilka-nozna; 10.06.2016.

https://www.youtube.com; 10.06.2016.

www.atlasarena.pl; 10.06.2016.

www.lodz.gazeta.pl; 10.06.2016.

www.lodz.sport.pl; 10.06.2016.

www.mmlodz.pl; 10.06.2016.

www.mosir.lodz.pl; 10.06.2016.

First Page

51

Last Page

62

Language

pol

Share

COinS