https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.07">
  •  
  •  
 

Abstract

W artykule przedstawiono charakterystykę polskich turystów uprawiających skituring. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki? Jakie doświadczenie mają badani turyści, czy mają świadomość jej niebezpieczeństwa, czy są przygotowani teoretycznie i praktycznie do zagrożenia lawinowego. Porównano cechy społeczne i zachowania turystyczno-rekreacyjne badanych turystów z badaniami przeprowadzonymi przez GUS wśród Polaków w 2012 r.

Keywords

skituring, zachowania turystyczne, motywy, bezpieczeństwo, Polska

References

ADAMCZYK J., 2009, Skituring w polskich górach – nowy produkt turystyczny?, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, 11(4 [23]), s. 311–317.

BARTOCHOWSKI P., 2011, Rozwój skitouringu w Tatrach polskich, mps pracy magisterskiej wykonanej pod kier. prof. I. Jażdżewskiej w IGMiT WNG UŁ.

BERBEKA J., 2015, Determinanty uprawiania skitouringu w rejonach arktycznych, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 138–151.

BIELAŃSKI M., 2010, Ruch narciarzy wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym, „Folia Turistica”, 22, s. 185–205.

BRANIGAN H., JENNS K., 2006, A complete guide to ski touring and ski mountaineering, Author House, Bloomington.

FREULER B., HUNZIKER M., 2007, Recreation activities in protected areas: bridging the gap between the attitudes and behaviour of snowshoe walkers, „Forest Snow and Landscape Research”, 81(1/2), s. 191–206.

GACEU O., ZARRILLI L., GONZER M., POP A.C., 2015, Snow cover in support of development of winter tourism activities in Muntele Băișorii resort, „GeoSport for Society”, 2, 1, s. 7–20.

HARSHAW H.W., SHEPPARD S.R.J., 2004, Assessing timber harvesting impacts to recreation in areas adjacent to parks and protected areas: an example from British Columbia, Collaborative for Advanced Landscape Planning, Faculty of Forestry, University of British Columbia.

HARVEY S., ZWEIFEL B., 2008, New trends of recreational avalanche accidents in Switzerland, Proceedings ISSW 2008, International Snow Science Workshop, Whistler BC, Canada, 21–27 September 2008.

KNOPP T.B., TYGER J.D., 1973, A study of conflict in recreational land use: snowmobiling vs. ski-touring, „Journal of Leisure Research”, 5(3), s. 6–17.

OPPENHEIM J., 1936, Szlaki narciarskie Tatr polskich, PZN, Kraków.

PHILIPP R., 2010, Czy narciarstwo wraca do korzeni? Rzecz o filozofii narciarstwa, „Studia Humanistyczne”, 10, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, s. 73–86.

SCHWEIZER J., LÜTSCHG M., 2001, Characteristics of human-triggered avalanches, „Cold Regions Science and Technology”, 33(2), s. 147–162.

TECHEL F., ZWEIFEL B., WINKLER K., BAUR R., 2014, Patterns of Recreational Backcountry Usage – Analyzing Data from Social Media Mountaineering Networks and Avalanche Statistics, Proceedings, International Snow Science Workshop, Banff, s. 1148–1152.

THAPA B., GRAEFE A.R., 2004, Recreation conflict and tolerance among skiers and snowboarders, „Journal of Park and Recreation Administration”, 22(1), s. 37–52.

VASKE J., DYAR R., TIMMONS N., 2004, Skill level and recreation conflict among skiers and snowboarders, „Leisure Sciences”, 26(2), s. 215–225.

WEISS R., 1983, Touren-Skilauf. Sicher und Genußvoll in Pulver und Firn, Steiger Verlag, Insbruck.

WITKOWSKI, Z., MROCZKA A., ADAMSKI P., BIELAŃSKI M., KOLASIŃSKA A., 2010, Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce, „Folia Turistica”, 22, s. 35–65.

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_Uczestnictwo_pol_w_sporcie_w_2012.pdf.

www.bergportal.ch; 15.05.2011.

www.camptocamp.org; 15.05.2011.

www.national-geographic.pl/traveler/adventure/samotni-wsniegu; 15.05.2011.

www.skitury.fora.pl; 15.05.2011.

www.wynagrodzenia.pl; 15.05.2011.

First Page

63

Last Page

72

Language

pol

Share

COinS