https://doi.org/10.1515/tour-2016-0006">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Tatra National Park is the most frequently visited national park in Poland. During the peak season (summer), it attracts both ‘fully aware’ tourists, properly prepared for mountain hiking, and ‘casual’ hikers, motivated mainly by the shallow desire to ‘tick off’ the most popular places in the highest Polish mountains. The article describes the specific character of mountain hikers in Tatra National Park during the summer season, with particular attention paid to the motivations and skills involved in active tourism.

Keywords

specialised tourism, active tourism, mountain hiking, Tatra National Park

References

CIAPAŁA S., ZIELONKA T., KMIECIK-WRÓBEl J., 2010, Metody zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów i związanej z nią erozji gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym, Folia Turistica, 22, pp. 67-89.

CZYŻ M., 2010, Dlaczego chodzimy po górach? Czyli o motywach uprawiania sportów wysokogórskich w świetle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego, Folia Turistica, 23, pp. 241-254.

FENCZYN J., 2000, Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów wyższych uczelni Krakowa, [in:] Edukacyjne dyskursy, http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/motywy.htm.

FRYDRYCZAK B., 2007, Okiem turysty – pojęcie krajobrazu turystycznego, [in:] Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, M. Kazimierczak (ed.), AWF w Poznaniu, Poznań.

Jak liczyliśmy punkty? IV Ranking Schronisk Górskich Magazynu n.p.m., 2015, Magazyn Turystyki Górskiej, n.p.m., 8 (173), pp. 99–108.

KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa, 239 pp.

KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa, 544 pp.

ŁOBOŻEWICZ T., 1983, Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 133 pp.

PARTYKA J., 2010, Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych, Folia Turistica, 22, pp. 9-23.

MERSKI J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyd. WSE, Warszawa, 280 pp.

POCIASK-KARTECZKA J., BAŚCIK M., CZUBERNAT S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005, [in:] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, W. Kurek, M. Mika (eds.), Wyd. IgiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp-271-279.

POMFRET G., 2006, Mountaineering adventure tourists: a conceptual framework for research, Tourism Management, 27, pp. 113-123.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2013, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 118, pp. 64-82.

WEBER K., 2001, Outdoor adventure tourism. A review of research approaches, Annals of Tourism Research, 28, 2, pp. 360-377.

WINIARSKI R., 1988, Kwestionariusz motywacji turystycznej (KMT): konstrukcja i charakterystyka psychometryczna, Problemy Turystyki, 2 (40), pp. 51-62.

First Page

71

Last Page

78

Language

eng

Share

COinS