https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.08">
  •  
  •  
 

Abstract

Tatrzański Park Narodowy jest najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Polsce. W okresie najwyższej frekwencji (okres letni) pojawiają się tu zarówno turyści świadomi i odpowiednio przygotowani do górskiej wędrówki, jak i „przypadkowi”, kierujący się głównie bezrefleksyjną potrzebą „zaliczenia” najbardziej popularnych miejsc w najwyższych górach Polski. Artykuł opisuje specyfikę turystów pieszych górskich w Tatrzańskim Parku Narodowym w sezonie letnim, ze szczególnym uwzględnieniem struktury motywacyjnej oraz kwalifikacji w zakresie turystyki aktywnej.

Keywords

turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, turystyka piesza górska, Tatrzański Park Narodowy

References

CIAPAŁA SZ., ZIELONKA T., KMIECIK-WRÓBEL J., 2010, Metody zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów i związanej z nią erozji gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym, „Folia Turistica”, 22, s. 67–89.

CZYŻ M., 2010, Dlaczego chodzimy po górach? Czyli o motywach uprawiania sportów wysokogórskich w świetle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego, „Folia Turistica”, 23, s. 241–254.

FENCZYN J., 2000, Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów wyższych uczelni Krakowa, [w:] Edukacyjne dyskursy http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/motywy.htm.

FRYDRYCZAK B., 2007, Okiem turysty – pojęcie krajobrazu turystycznego, [w:] Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, M. Kazimierczak (red.) AWF w Poznaniu, Poznań.

Jak liczyliśmy punkty? IV Ranking Schronisk Górskich Magazynu n.p.m., 2015, „Magazyn Turystyki Górskiej, n.p.m.”, 8 (173), s. 99–108.

KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa, ss. 239.

KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa, s. 544.

ŁOBOŻEWICZ T., 1983, Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, ss. 133.

PARTYKA J., 2010, Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych, „Folia Turistica”, 22, s. 9–23.

MERSKI J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyd. WSE, Warszawa, ss. 280.

POCIASK KARTECZKA J., BAŚCIK M., CZUBERNAT S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993–2005, [w:] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, W. Kurek, M. Mika (red.), Wyd. IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 271–279.

POMFRET G., 2006, Mountaineering adventure tourists: a conceptual framework for research, „Tourism Management”, 27, s. 113–123.

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2013, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu”, 118, s. 64–82.

WEBER K., 2001, Outdoor adventure tourism. A review of research approaches, „Annals of Tourism Research”, 28, 2, s. 360–377.

WINIARSKI R., 1988, Kwestionariusz motywacji turystycznej (KMT): konstrukcja i charakterystyka psychometryczna, „Problemy Turystyki”, 2 (40), s. 51–62.

First Page

73

Last Page

81

Language

pol

Share

COinS