https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.09">
  •  
  •  
 

Tourism / Turyzm

Abstract

Położony w południowym Uralu kraj permski oprócz surowców mineralnych i rozwiniętego przemysłu poszczycić się może także rozległymi obszarami, na których można rozwijać turystykę aktywną i specjalistyczną, w tym mającą cechy sportu amatorskiego. Rozwój tego rodzaju form turystyki wymaga często dużych nakładów związanych z przystosowaniem przestrzeni do realizacji różnych typów aktywności. Wymaga także korelacji między określonym charakterem przestrzeni oraz preferowaną formą turystyki, co często doprowadza do konfliktów środowiskowych między rozwojem turystyki a ochroną środowiska przyrodniczego. W artykule zaprezentowano najważniejsze elementy potencjału turystycznego Kraju Permskiego oraz możliwości rozwoju turystyki sportowej w kontekście rzeczywistych i potencjalnych konfliktów środowiskowych.

Keywords

turystyka aktywna, turystyka sportowa, zagospodarowanie turystyczne, Ural, Kraj Permski, ochrona przyrody

References

AKIMOW W.A., AFANASJEWA L.I., STIENNO S.P., 1996, Obosnowanije celesoobraznosti organizacyi nacyonalnogo parka „Syłwinskij”, Trudy Mieżd. naucz. konf., 2: Ekołogija, Perm’, s. 214–215.

BUZMAKOW S.A., ZAJCEW A.A., SANNIKOW P.Ju., Wyjawlenije tierritorij pierspiektiwnych dla sozdanija prirodnogo parka w Piermskom kraje, „Izwiestija Samarskogo naucznogo centra RAN”, 13, 116, s. 1492–1495.

CHUDIEN’KICH Ju.A., 2006, Turizm w Piermskom kraje: tierritorialnaja organizacyja i riegionalnoje razwitije, Pierm. gos. un-t., Pierm’, ss. 191.

KOROLIOW A.Ju., 2012, Obosnowanije sozdanija nacionalnogo parka „Chriebiet Kwarkusz” na tierritorii Kracnowiszerskogo rajona Piermskogo kraja, „Gieograficzeskij wiestnik”, 1 (20), s. 99–105.

MYSZLAWCEWA S.E., 2007, Aktiwnyj turizm w riegionach Urała (marszrutnyj princyp tierritopialnoj organizacyi), awtoref. dissier. na soiskanije stiepieni kandydata geiogr. nauk, Pierm’.

Rasporiażenije Prawitielstwa Rossijsskoj Fiedieracyi ot 22 diekabria 2011 g. N 2322-r, g. Moskwa „Koncepcyja koncepcyi razwitija sistiemy osobo ochraniajemych prirodnych tierritorij fiedieralnogo znaczenija w RA na pieriod do 2010 g.”.

ZYRIANOW A.I., KOROLIOW A.Ju., 2008, Etałonnyje turistskije marszruty: gieograficzeskij aspiekt, „Wiestnik nacyonalnoj akadiemii turizma”, SPB, 4, s. 53–57.

ZYRIANOW A.I., KOROLIOW A.Ju., 2009, Turistskoje rajonirowanije gornych tierritorij, „Izwiestija MGU”, 6, Moskwa, s. 19–25.

First Page

83

Last Page

89

Language

pol

Share

COinS